Εκτύπωση

Η Διαχείριση Σχέσεων με Πελάτες (CRM) είναι μια ευρύτατα διαδεδομένη μέθοδος διαχείρισης της αλληλεπίδρασης των εταιρειών με την πελατεία τους. Για πληροφορίες αναφορικά με τα (δωρεάν) προγράμματα, πατήστε εδώ. Επίσης, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέξουν στον δ/δ τόπο http://win.softpedia.com/.