Εκτύπωση

Το (κλασσικό πλέον) εγχειρίδιο της UNCTAD για την επίσημη εμπορική εκπροσώπηση στο εξωτερικό (Official Commercial Representation Abroad) παρουσιάζει, βήμα-βήμα, τα κυριότερα μέτρα που συνηθίζεται να παίρνουν, παγκοσμίως, κατά την άσκηση της δραστηριότητας τους οι Εμπορικοί Γραμματείς, Ακόλουθοι και Σύμβουλοι.

Το "Official Commercial Representation Abroad" αποτελεί ένα καλό βοήθημα για τους νεώτερους, κυρίως, συναδέλφους, συστηματοποιώντας τις περισσότερες από τις σχετικές βασικές ενέργειες τους. Περιέχει, μεταξύ άλλων, κεφάλαια για: Commercial Representation as a Profession, The Tasks of a Commercial Representative, Diplomatic Protocol, Representational Activities, Knowing Your Country's Products/Services, Know Your Markets, Know What Is Involved in Bringing Products and Markets Together, The Basic Country Survey, Special Contacts, Sources of Information, Public Speaking, Entertainment, What Is Market Intelligence? Basic Reference Material on home country, Documentation on Your Territory, Setting Up a Commercial Library, Non-Documentary Information, Import Promotion, Offices as Sources of Information, Computerized Foreign Trade Data, Commercial reporting, Individual business visitor, Trade Missions, Trade Inquiries, Visitors to home country, Press Relations, Trade Fairs and/or Exhibitions (before, during, after), Investment Promotion, Identifying and briefing potential suppliers, Terms of Delivery, Cargo Insurance, Export Documentation, Transportation, Packing requirements for Exports, Commercial Representatives as legal matters are concerned, Contracts, Trade Disputes and the role of Commercial Representatives, Legal Systems, Annual Report and Annual work Program. Periodic Reports κλπ. Παρατίθεται σε μορφή PDF.

(συνεχείς επανεκδόσεις με πρώτη έκδοση το 1973. Το αντίγραφο του εγχειριδίου που παρατίθεται, με κάποιες τροποποιήσεις, είναι της κυβέρνησης της Καμπότζης γιατί το πρωτότυπο φαίνεται πως δεν κυκλοφορεί πλέον)

*The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) was established in 1964 as a permanent intergovernmental body. It is the principal organ of the United Nations General Assembly dealing with trade, investment, and development issues.