Εκτύπωση

Η Β5 Διεύθυνση είναι αρμόδια για τις οικονομικές σχέσεις της Ελλάδος με τις χώρες της Κεντρικής και Νότιας Αμερικής, της Υποσαχαρικής Αφρικής και της Ασίας (συγκεκριμένα, Κίνα/Μογγολία/Κορέα και χώρες ΝΑ Ασίας).

Κύριες αρμοδιότητες:

Προετοιμασία Μικτών Διυπουργικών Επιτροπών (ΜΔΕ)
Κατά το 2016 η Β5 Διεύθυνση προετοίμασε τη Μικτή Διυπουργική Επιτροπή Ελλάδας – Ν. Κορέας, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23.05.2016 στην Αθήνα, ενώ επίσης για το τρέχον έτος έχει προγραμματισθεί η σύγκληση ΜΔΕ Ελλάδας – Ινδίας. Αντίστοιχη ΜΔΕ ενδεχομένως λάβει χώρα κατά την εφετινή χρονιά και με την Κίνα.