Εκτύπωση

Στο πλαίσιο των προσπαθειών της Γεν. Γραμματείας ΔΟΣ & ΑΣ για στήριξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και με στόχο τη διευκόλυνση της επικοινωνίας και της συνεργασίας του δυναμικού της χώρας μας, που δραστηριοποιείται στην Ελλάδα και το εξωτερικό στον ευρύτερο τεχνικό – κατασκευαστικό τομέα, συγκεντρώθηκαν, από τις Διπλωματικές και Προξενικές Αρχές και τα Γραφεία ΟΕΥ του ΥΠΕΞ, στοιχεία για τους ομογενείς του συγκεκριμένου κλάδου. Ακολούθως, ερωτήθηκαν οι ενδιαφερόμενοι και με βάση τα δεδομένα που μας απέστειλαν μέχρι σήμερα, καταρτίστηκε o πρώτος συνοπτικός κατάλογος των αρχιτεκτόνων – μηχανικών κ.λπ. ομογενών του τεχνικού κλάδου, κατά χώρα.

Κατάλογος Ομογενών Τεχνικού Κλάδου στο Εξωτερικό (αρχιτέκτονες, μηχανικοί κλπ)