Εκτύπωση

Η Γενική Γραμματεία ΔΟΣ & ΑΣ και η Ελληνική Ένωση Αλουμινίου υλοποιούν ένα πολύπλευρο Πλαίσιο Συνεργασίας, στο οποίο προβλέπεται η ανάληψη κοινών δράσεων και πρωτοβουλιών, με στόχο την περαιτέρω ενίσχυση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων του κλάδου και τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων τους στο εξωτερικό.
Στη βάση αυτού του Πλαισίου εκδόθηκε ένα ιδιαίτερα καλαίσθητο φυλλάδιο στην αγγλική γλώσσα, καθώς και σχετική ενημερωτική ταινία, όπου προβάλλονται τα επιτεύγματα και οι δυνατότητες του ελληνικού κλάδου του αλουμινίου, ο οποίος κατατάσσεται μεταξύ των έξι πιο δυναμικών παραγωγικών κλάδων της ελληνικής οικονομίας.

Ελληνικό Αλουμίνιο: ενημερωτική ταινία