Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Το Τραπεζικό Σύστημα της Π.Γ.Δ.Μ. 2004
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 19/08/2004
Συναπτόμενο αρχείο: fyrom_files_192.doc
Έκδοση: Super User
Κείμενο: Ο τραπεζικός τομέας της π.Γ.Δ.Μ. είναι πλήρως ιδιωτικοποιημένος (84% του συνολικού κεφαλαίου είναι σε ιδιώτες) και χαρακτηρίζεται από σειρά διαρθρωτικών αδυναμιών που συνοδεύονται από χαμηλό δείκτη εμπιστοσύνης των πολιτών προς αυτό, μετά το πάγωμα των καταθέσεων σε ξένα νομίσματα που ακολούθησε την ανεξαρτησία της χώρας. Η έλλειψη αξιοπιστίας είχε ως συνέπεια ένα μεγάλο μέρος των οικονομικών συναλλαγών να λαμβάνουν χώρα εκτός του συστήματος.


Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των διαρθρωτικών χαρακτηριστικών του συστήματος περιλαμβάνονται:

· Ο μεγάλος αριθμός τραπεζών (σήμερα 21) αναλογικά προς τον πληθυσμό και το μέγεθος της οικονομίας

· Η συσσώρευση σημαντικών επισφαλών απαιτήσεων από το παρελθόν

· Η χαμηλή εμπιστοσύνη των πολιτών προς το σύστημα, που μετουσιώνεται σε απροθυμία διατήρησης καταθετικών λογαριασμών σε δηνάρια και στη μετατροπή των αποταμιεύσεων σε ξένα νομίσματα (κυρίως Γερμανικά Μάρκα και από το 2002 Ευρώ) τα οποία δεν διοχετεύονται στο τραπεζικό σύστημα

· Η διστακτικότητα του τραπεζικού συστήματος στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα
- Η μεγάλη διαφορά επιτοκίων καταθέσεων και χορηγήσεων (το σταθμισμένο επιτόκιο καταθέσεων ανήλθε το 2002 στο 9,17% και το σταθμισμένο επιτόκιο χορηγήσεων στο 17,71).


Για την υπέρβαση των αδυναμιών, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και την αύξηση των καταθέσεων, οι διεθνείς οικονομικοί οργανισμοί έχουν προτείνει σειρά μέτρων εξορθολογισμού του συστήματος.

Εντός του 2002 η π.Γ.Δ.Μ. προχώρησε στην εισαγωγή του Νόμου για τις Πράξεις σε Συνάλλαγμα (Law on Foreign Exchange Operations) ο οποίος ισχύει από τις 15 Οκτωβρίου και στοχεύει στη βελτίωση του ισοζυγίου πληρωμών και τη μείωση του ελλείμματός του. Ταυτόχρονα, με το Νόμο αυτό εναρμονίζεται περαιτέρω η νομοθεσία της χώρας με το κοινοτικό κεκτημένο. Οι αλλαγές επιτρέπουν την ευκολότερη και φθηνότερη μεταφορά ξένων νομισμάτων ή άλλων χρηματοοικονομικών στοιχείων σύμφωνα με τους νόμους της αγοράς και δυνατότητες μείωσης του κινδύνου που απορρέει από τις μεταβολές των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Επιπλέον προβλέπεται περαιτέρω απελευθέρωση του εξωτερικού εμπορίου και του καθεστώτος πράξεων σε συνάλλαγμα.


Στο τέλος του 2002 στην π.Γ.Δ.Μ. υπήρχαν 21 τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία αναμένεται να οδηγηθούν σε περαιτέρω κινήσεις συμμαχιών και συνεργασιών για να αντιμετωπίσουν τον ανταγωνισμό και την ανάγκη περαιτέρω συγκέντρωσης.
Ο τραπεζικός τομέας χαρακτηρίζεται από υψηλό ποσοστό συγκέντρωσης, δεδομένου ότι οι δύο μεγαλύτερες τράπεζες ελέγχουν περίπου το 55. Στη χώρα λειτουργούν επτά ξένες (σημ.1) τράπεζες, οι οποίες ελέγχουν το 51,1% του ενεργητικού και το 43,5% του διαθέσιμού κεφαλαίου. Δεν υπάρχουν προς το παρόν υποκαταστήματα δυτικοευρωπαϊκών τραπεζών στη χώρα.Μεταξύ των παραπάνω ξένων τραπεζών συγκαταλέγονται η STOPANSKA BANKA (η μεγαλύτερη εμπορική τράπεζα της χώρας) που ελέγχεται από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ κατά 68,4% και η ALPHA BANK SKOPJE (μικρή τράπεζα με δυνατότητες ευελιξίας και ανάπτυξης) της οποίας το 65% του μετοχικού κεφαλαίου ελέγχεται από την ALPHA BANK.


Η χρηματιστηριακή αγορά της π.Γ.Δ.Μ. παρουσίασε σημάδια ανάκαμψης κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2002. Έτσι, μετά από συνεχή πτώση του Γενικού Δείκτη (ΜΒΙ) μετά το Φεβρουάριο, καταγράφηκε σημαντική άνοδος κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, όπου ο όγκος συναλλαγών έφτασε τα 1.524,3 εκ. δηνάρια (περίπου €25 εκ. εκ του συνολικού όγκου 5.743,4 εκ. δηναρίων ή € 94 εκ. περίπου) καταγράφοντας άνοδο της τάξης του 32,1% σε σχέση προς το προηγούμενο τρίμηνο όταν υπήρχε σημαντική μείωση των κρατικών μετατρέψιμων χρεογράφων (κατά 4,8 φορές περίπου) καθώς και στη μειωμένη πώληση τίτλων κρατικών εταιρειών (πρόκειται για προβληματικές υπερχρεωμένες επιχειρήσεις).

Η περίοδος της ανάκαμψης χαρακτηρίζεται κυρίως από την αύξηση των εισηγμένων εταιρειών στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου. Έτσι, πέραν της Εταιρείας Θέρμανσης (Toplificacija) της χώρας, το Νοέμβριο εισήχθη η φαρμακευτική εταιρεία Alkaloid ενώ το Δεκέμβριο αντικείμενο διαπραγμάτευσης έγιναν τίτλοι από 45 επιπλέον εταιρείες, συνεπεία του Νόμου περί Μετοχών (Μάιος 2002) ο οποίος προβλέπει την υποχρεωτική εισαγωγή στην επίσημη αγορά του Χρηματιστηρίου της π.Γ.Δ.Μ. όσων εταιρειών πληρούν τα κριτήρια του Νόμου.


Σε ότι αφορά τη διαχρονική εξέλιξη του δείκτη, το Δεκέμβριο του 2002 βρέθηκε στο υψηλότερο σημείο μετά την εισαγωγή του (Νοέμβριος 2001, με αρχική τιμή τις 1000 μονάδες).

Από πλευράς όγκου συναλλαγών, καταγράφηκαν συναλλαγές αξίας 5.437 εκ. δηναρίων (€ 95 εκ. περίπου), εξαιρετικά χαμηλότερος από το 2001 (28.800 εκ. δηνάρια, λόγω ιδιωτικοποιήσεων κρατικών εταιρειών που διενεργήθηκαν μέσω του Χρηματιστηρίου- πρακτική που αφορά ουσιαστικά όλα τα προηγούμενα χρόνια, δεδομένου ότι το Χρηματιστήριο της χώρας ουσιαστικά υπολειτουργούσε, με 100 περίπου ημέρες συναλλαγών ετησίων, σε σύγκριση με τις 199 ημέρες το 2002).


1. Με τον όρο «ξένες τράπεζες» νοούνται αυτές στις οποίες η συμμετοχή ξένου κεφαλαίου υπερβαίνει το 50% της κεφαλαιακής δομής της τράπεζας.

Στο συνημμένο αρχείο περιλαμβάνονται γραφήματα σχετικά με την εξέλιξη του Γεν. Δείκτη και του όγκου συναλλαγών του Χρηματιστηρίου της Π.Γ.Δ.Μ.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov