Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ-ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 2005
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 11/05/2006
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
1. ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Οι προοπτικές συνεργασίας μεταξύ ελληνικών και τοπικών επιχειρήσεων της πΓΔΜ δεν περιορίζονται στις επενδύσεις και το εμπόριο. Συνεπώς, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη σημασία στην περαιτέρω διεύρυνση των οικονομικών δεσμών των δύο χωρών. Οι ευκαιρίες που παρουσιάζονται για τις ελληνικές επιχειρήσεις στον επενδυτικό τομέα αφορούν κυρίως τομείς υποδομής, αλλά και λοιπούς τομείς επιχειρηματικής δραστηριότητας.


ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Δυνατότητα συνεργασίας των ελληνικών επιχειρήσεων με τις τοπικές εταιρείες ιδιαίτερα στους τομείς μηχανοποίησης, θερμοκηπίων, άρδευσης, παραγωγής ζωοτροφών, ιχθυοκαλλιέργειών κ.α.


ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Βιομηχανία

Δυνατότητα συνεργασίας των ελληνικών επιχειρήσεων με τις τοπικές εταιρείες, για την παραγωγή βιομηχανικών προϊόντων, λόγω χαμηλού εργατικού κόστους και την εξαγωγή τους σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Παρόλα αυτά θα πρέπει να αποφεύγονται οι εξαγορές ζημιογόνων εταιρειών. Ενδείκνυται η ίδρυση νέας εταιρείας και εξαγορά παλαιάς, η οποία έχει εξυγειανθεί.


Κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα
Στην πΓΔΜ ο τομέας των κλωστοϋφαντουργικών και της παραγωγής ενδυμάτων καταλαμβάνει σημαντικό μερίδιο στη βιομηχανική παραγωγή και ειδικότερα στις εξαγωγές της χώρας (πλέον του 26% του συνόλου). Εντούτοις, ο κλάδος παραγωγής των ενδυμάτων δεν έχει αναπτυχθεί σημαντικά, λόγω, κυρίως, της χαμηλής ποιότητας των υφασμάτων.


Επεξεργασία τροφίμων
Ο κλάδος επεξεργασίας τροφίμων παρουσιάζει μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης στην αγορά της πΓΔΜ (επεξεργασμένα τρόφιμα, γαλακτοκομικά, αλλαντικά, κατεψυγμένα τρόφιμα και λαχανικά). Οι ελληνικές εταιρείες αξιοποιώντας το στοιχείο της γεωγραφικής γειτνίασης της πΓΔΜ, αλλά και τις εμπορικές Συμφωνίες που έχει υπογράψει η πΓΔΜ με τις λοιπές χώρες της πρώην Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας, μπορούν να εκμεταλλευθούν τις πρώτες ύλες της χώρας, ώστε να αυξήσουν την παραγωγή τους, με στόχο τη διάθεση των προϊόντων στην ευρωπαϊκή αγορά.


ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ

Ο τομέας των Τηλεπικοινωνιών
Οι ανάγκες στον τομέα είναι τεράστιες λόγω χαμηλού επιπέδου ανάπτυξης (16 τηλέφωνα/100 κατοίκους. Στην Ελλάδα υπάρχουν 61 τηλέφωνα/100 κατοίκους). Ο εγχώριος Τοπικός Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών (ΜΤ) εξαγοράσθηκε απο τον ουγγρο-γερμανικό όμιλο ΜΑΤΑV. Mε την απελευθέρωση της σταθερής τηλεφωνίας, αλλά και την ενδυνάμωση της συμμετοχής μας στην κινητή τηλεφωνία, παρουσιάζονται μεγάλες δυνατότητες περαιτέρω επιχειρηματικής ανάπτυξης στην πΓΔΜ. Η δεύτερη άδεια κινητής τηλεφωνίας στην πΓΔΜ, COSMOFON, ανήκει στον ελληνικό ΟΤΕ και η εταιρεία παρουσιάζει θετικά αποτελέσματα κατέχοντας το 33% της αγοράς.


Ο τομέας Ενέργειας
Δεδομένης της βαρύνουσας σημασίας του ενεργειακού τομέα στην πΓΔΜ, πρέπει να εξετασθεί σοβαρά το ενδεχόμενο εξαγοράς ή συνεργασίας στον τομέα του πετρελαίου και της παραγογής ηλεκτρικής ενέργειας. Η εξαγορά της ΟΚΤΑ απο τα ΕΛΠΕ υπήρξε σημαντική στον τομέα ενέργειας και πετρελαίου.


Ο τομέας Μεταφορών
Η Ευρωπαϊκή ΄Ενωση έχει εγκρίνει συγκεκριμένα σχέδια για την αναβάθμιση του οδικού και σιδηροδρομικού δικτύου της πΓΔΜ. Είναι γνωστή η σημασία που έχει για την Ελλάδα η βελτίωση του οδικού δικτύου της πΓΔΜ για τη σύνδεση της χώρας μας με την Ευρώπη. Η κατασκευή της Εγνατίας οδού θα έχει σημαντικές επιπτώσεις στην οδική σύνδεση των δύο χωρών.


Ο τραπεζικός τομέας

΄Ηδη στον τομέα αυτόν δύο ελληνικές Τράπεζες δραστηριοποιούνται στην πΓΔΜ (Ομιλος ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ εξαγόρασε τοπική Τράπεζα STOPANSKA BANKA. Στην πΓΔΜ λειτουργεί και η ελληνική Τράπεζα ALPHA BANK).


Ο τομέας κατασκευών
Τα έργα οδοποιίας και υποδομής στην χώρα, τα οποία χρηματοδοτούνται από Διεθνείς Οργανισμούς έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον των ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών, που ήδη είναι εγκατεστημένες στην πΓΔΜ (όπως η εταιρεία ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ) και λοιπών που ενδιαφέρονται να εισέλθουν στην συγκεκριμένη αγορά (ανάληψη έργου εταιρείας TERNA σε διεθνή διαγωνισμό για την κατασκευή περιφερειακής οδού Σκοπίων).


Ο τομέας της Υγείας
Ιδρυση Ιατρικών Κέντρων, αντιπροσωπεία ιατρικού εξοπλισμού, συνεργασία Νοσοκομείων πΓΔΜ με αντίστοιχα ελληνικά.


Υπηρεσίες Εκπαίδευσης
Λειτουργία ελληνικών εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων σε πΓΔΜ, συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς της ΕΕ, επιμόρφωση στελεχών επιχειρήσεων, κλπ.


Τουρισμός
Δυνατότητα ενίσχυσης της τουριστικής συνεργασίας, με στόχο την προσφορά κοινών τουριστικών πακέτων, με στόχο την αύξηση του τουριστικού ρεύματος και από τις δύο πλευρές. Η χώρα μας με την τεχνογνωσία, που διαθέτει στον τουριστικό τομέα θα μπορούσε να αξιοποιήσει την συνεργασία αυτή.


ΛΟΙΠΕΣ ΜΟΡΦΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ


Συνεργασία για από κοινού εκμετάλλευση Προγραμμάτων Ε.Ε.
Η Ε.Ε. και Διεθνείς Οργανισμοί παρέχουν χρηματοδοτικά προγράμματα στην πΓΔΜ, με στόχο την υποστήριξη της οικονομίας της χώρας. Δεδομένου ότι η χώρα μας είναι το μοναδικό Κράτος-μέλος της Ε.Ε., που ανήκει στην Βαλκανική, η κοινή εκμετάλλευση προγραμμάτων της Ε.Ε. και Διεθνών Οργανισμών κρίνεται επωφελής.


Οργάνωση επενδυτικών σεμιναρίων προς τις ελληνικές επιχειρήσεις
Γνωρίζοντας το μεγάλο ενδιαφέρον των ελληνικών επιχειρήσεων για την τοπική αγορά και για την καλύτερη ενημέρωσή τους για εκμετάλευση των Προγραμμάτων της Ε.Ε. για την πΓΔΜ, κρίνεται απαραίτητη η διοργάνωση ειδικών σεμιναρίων για την ενημέρωσή τους.


Πραγματοποίηση ελληνικών επιχειρηματικών αποστολών στην πΓΔΜ
Μετά την επιλογή ορισμένων τομέων ειδικού ενδιαφέροντος πρέπει να προγραμματίζονται ελληνικές επιχειρηματικές αποστολές, με στόχο την επικερδή συνεργασία, με χαμηλό κόστος.


Συμμετοχή σε κλαδικές εκθέσεις στην ΠΓΔΜ
Παρότι οι κλαδικές εκθέσεις στην πΓΔΜ δεν είναι οι καθαρά επαγγελματικές εκθέσεις όπως σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, λόγω γεωγραφικής γειτνιάσεως της χώρας με την Ελλάδα, αλλά και των μεγάλων δυνατοτήτων της αγοράς της πΓΔΜ, ενδείκνυται η συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στις κλαδικές εκθέσεις ΤΕΧHΝΟΜΑ (κατασκευές) και AGROFOOD (γεωργικά προϊόντα, συσκευασία).


Πρόσκληση εισαγωγέων της πΓΔΜ σε κλαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα
Στα πλαίσια της ενίσχυσης της προβολής των ελληνικών προϊόντων στην πΓΔΜ θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό να καταβάλλονται συνεχείς προσπάθειες για την πρόσκληση αγοραστών και δημοσιογράφων σε κλαδικές εκθέσεις της HELEXPO (ιδιαίτερα στις ΔΕΘ, AGROTICA, ΜΑΡΜΙΝ, INFACOMA, ARTOZYMA, FURNIDEC, INFOSYSTEM) και σε άλλες εκδηλώσεις. Το 2005, το Γραφείο μας προσκάλεσε εισαγωγείς στις Διεθνείς Εκθέσεις INFACOMA, ARTOZYMA, AGROTICA, FURNIDEC ΙΝFOSYSTEM και COSMIMA.


Συνεργασία στον τομέα έρευνα και τεχνολογίας
Ο τομέας της υψηλής τεχνολογίας δεν παρουσιάζει ιδιαίτερη ανάπτυξη στην πΓΔΜ. Συνεπώς, η συνεργασία μεταξύ των ερευνητικών Ιδρυμάτων των δύο χωρών και των επιχειρήσεων δεδομένου θεωρείται επωφελής, δεδομένου ότι η Ελλάδα συμμετέχει στο 6ο Χρηματοδοτικό Πρωτόκολλο, με την ιδιότητα του πλήρους μέλους. Πρέπει να εξετασθεί η δυνατότητα πραγματοποίησης επιχειρηματικής αποστολής από την Ελλάδα στην πΓΔΜ και η διοργάνωση ημερίδας βιομηχανικής συνεργασίας και δημιουργίας “Joint-Ventures”. Παράλληλα, πρέπει να διερευνηθούν οι δυνατότητες αξιοποίησης Προγραμμάτων της Ε.Ε.


Πραγματοποίηση ερευνών αγοράς
Πέραν των ερευνών αγοράς που πραγματοποιούνται απο το Γραφείο μας, κατόπιν σχετικού αιτήματος δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, προγραμματίζεται και η εκπόνηση σχετικών ερευνών σε τομείς ιδιαίτερου ενδιαφέροντος (κλάδος κατασκευές, τραπεζικός τομέας, κλπ). Μεταξύ των προγραμματιζομένων ενεργειών του Γραφείου ΟΕΥ περιλαμβάνονται και οι τακτικές εργασίες ενημέρωσης της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΥΠΕΞ και υπολοίπων Υπουργείων, Οργανισμών, φορέων κα επιχειρήσεων, η υποβολή Οικονομικών Εκθέσεων και η διοργάνωση μήνα ελληνικών τροφίμων στη μεγαλύτερη αλυσίδα καταστημάτων τροφίμων σε συνεργασία και με τον ΟΠΕ.


Δυνατότητες προωθήσεως ελληνικών προϊόντων
Παρά το χαμηλό επίπεδο κατανάλωσης στην πΓΔΜ, υπάρχουν μεγάλες δυνατότητες για την ανάπτυξη των εξαγωγών μας σε μεγαλύτερο φάσμα προϊόντων (ιδιαίτερα μετά την πάροδο της μεταβατικής περιόδου και την ένταξη της πΓΔΜ στην ΕΕ) όπως: φρέσκων φρούτων και λαχανικών, τροφίμων, οικοδομικών υλικών, προϊόντων αλουμινίου, ειδών οικιακής χρήσεως, ηλεκτρικών συσκευών, φαρμακευτικών προϊόντων, ιατρικού και νοσοκομειακού εξοπλισμού, επίπλων-φωτιστικών, ενδυμάτων και υποδημάτων.


2. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑΗ αγορά της πΓΔΜ παρουσιάζει πολλά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τους ΄Ελληνες επιχειρηματίες και την Ελλάδα γενικότερα, διότι:

- Η πΓΔΜ είναι η πλησιέστερη χώρα στη χώρα μας, γειτνιάζει με τις χώρες της πρώην Ο.Δ. της Γιουγκοσλαβίας και απολαμβάνει καθεστώς μειωμένων δασμών λόγω σύναψης σχετικών Εμπορικών Συμφωνιών.

- Διαθέτει φθηνό και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό.

- Η παρουσία των ελληνικών επιχειρήσεων είναι ήδη σημαντική, αφού εκτός από τους δύο τραπεζικούς ομίλους, που δραστηριοποιούνται ήδη και σε άλλες βαλκανικές χώρες, περισσότερες από 250 ελληνικές επιχειρήσεις δραστηριοποιούνται ήδη μόνιμα στην πΓΔΜ, με τάση ενίσχυσής τους. Η πΓΔΜ και οι λοιπές χώρες της περιοχής των Βαλκανίων αποτελούν σημαντική διέξοδο για την περαιτέρω ανάπτυξη των ελληνικών επιχειρήσεων.

- Η αναμενόμενη ανάπτυξη της οικονομίας της πΓΔΜ και η μελλοντική ένταξη της στην Ευρωπαϊκή Ενωση θα δημιουργήσουν τις προϋποθέσεις για αύξηση των επενδύσεων και της κατανάλωσης, η οποία θα καλυφθεί από προϊόντα ξένης προέλευσης.

- Αναμένεται η σταθεροποίηση του νομοθετικού πλαισίου των επενδύσεων στην πΓΔΜ.

- Η Ελλάδα και η πΓΔΜ αποτελούν χώρες γειτονικές - βαλκανικές και η συνεργασία τους θα αποβεί επωφελής και στις τις γειτονικές χώρες.


ΜΕΤΡΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣ

Περαιτέρω ενίσχυσης ελληνικής οικονομικής παρουσίας απαιτεί:


O Πλήρη εξομάλυνση διμερών διακρατικών σχέσεων (διευθέτηση εκκρεμότητας της ονομασίας της χώρας με αμοιβαίο ικανοποιητικό τρόπο).


O Επίσπευση των αναγκαίων διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων κατά την πορεία μετάβασης της χώρας προς δομές οικονομίας της αγοράς και της σύγκλισης προς το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο (Acquis Communautaire).


O Συνέχιση του θεσμοποιημένου διαλόγου μεταξύ ξένων επενδυτών και της κυβέρνησης της πΓΔΜ, όπως επιχειρείται από το Συμβούλιο Διεθνών Επενδυτών (I.C.I.), το οποίο ιδρύθηκε με συνδρομή του ΣΕΒΕ, με στόχο την προώθηση αναγκαίων μεταρρυθμίσεων βελτίωσης του επιχειρηματικού κλίματος στην πΓΔΜ.


O Ενίσχυση συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων όμορων νομών Βόριεας Ελλάδας σε επιχειρηματικές αποστολές στην πΓΔΜ, με προκαθορισμένες συναντήσεις ανα κλάδο.


O Συντονισμένες προσπάθειες από αρμόδιους ελληνικούς Συνδέσμους, Επιμελητήρια και λοιπούς φορείς της Βόρειας Ελλάδας για ενίσχυση της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων προκειμένου να καταστεί η Θεσσαλονίκη κυρίαρχο μητροπολιτικό κέντρο της βαλκανικής ενδοχώρας.


O Λειτουργία της διαδικτυακής λειτουργίας της πιλοτικής πύλης του ΣΕΒΕ και η ηλεκτρονική σύνδεσή της με τα Γραφεία ΟΕΥ των ελληνικών Πρεσβειών.


exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov