Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Νομικό Πλαίσιο Επενδύσεων στο Αζερμπαϊτζάν
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΑΖΕΡΜΠΑΪΤΖΑΝ
Ημερομηνία: 28/07/2004
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Η μετάβαση του Αζερμπαϊτζάν από την διευθυνόμενη οικονομία της σοβιετικής περιόδου προς την ελεύθερη οικονομία της αγοράς είναι μία διαδικασία, η οποία απαιτεί προσεκτικά βήματα και επομένως σημαντικό χρόνο υλοποίησης. Αυτό οφείλεται κυρίως στην ανάγκη δημιουργίας ουσιαστικά νέου νομικού πλαισίου το οποίο θα διευκολύνει την οικονομική δραστηριότητα και θα προσελκύει ξένες επενδύσεις στην χώρα, πέραν του ενεργειακού τομέα.


Η επισήμανση αυτή εξηγεί την ύπαρξη αλληλοσυγκρουόμενων νόμων που ρυθμίζουν ένα συγκεκριμένο θέμα, την συνεχή και ασυντόνιστη αλλαγή της νομοθεσίας, την ασάφεια των νόμων, την μη προσήκουσα ερμηνεία και εφαρμογή των διεθνών συμφωνιών, την ύπαρξη γραφειοκρατίας και κατά συνέπεια την έλλειψη διαφάνειας και την μεγάλη διαφθορά στη δημόσια διοίκηση.


Παράλληλα, η παροχή εννόμου προστασίας από τα δικαστήρια είναι επισφαλής, καθόσον οι δικονομικές διαδικασίες είναι μακροχρόνιες, δαπανηρές με αμφίβολα αποτελέσματα. Η ανεξαρτησία των δικαστηρίων και ιδιαίτερα του Οικονομικού Δικαστηρίου που έχει αρμοδιότητα για την επίλυση των εμπορικών διαφορών, είναι συζητήσιμη. Οι αποφάσεις των αλλοδαπών δικαστηρίων δεν αναγνωρίζονται από τα αζερικά δικαστήρια μέχρι σήμερ, γεγονός το οποίο ουσιαστικά σημαίνει ότι αν υπάρξουν προβλήματα στην οικονομική δραστηριότητα αλλοδαπών στην χώρα, η επίλυσή των είναι αμφίβολη, εκτός αν συμπράξουν με τις ολιγωρίες και την διαφθορά της κρατικής γραφειοκρατίας και επιλύσουν τις διαφορές τους στο πλαίσιο των δεδομένων της τελευταίας.


Το Αζερμπαιτζάν έχει υπογράψει τη Σύμβαση της Παγκόσμιας Τράπεζας για τις Διαφορές από Επενδύσεις μεταξύ Κρατών και Υπηκόων Άλλων Κρατών, η οποία αφορά αποκλειστικά σε διαφορές που προκύπτουν από επενδύσεις μεταξύ των συμβαλλομένων κρατών και υπηκόων άλλων κρατών. Το Αζερμπαιτζάν είναι επίσης μέλος της Πολυμερούς Συμφωνίας για την Εγγύηση των Επενδύσεων (MIGA), συμμετέχει δε και σε άλλες διεθνείς συμφωνίες, καθώς και στο Διαιτητικό Δικαστήριο των Χωρών ΚΑΚ.


Η είσπραξη επίσης των φόρων και των τελωνειακών δασμών είναι σε πολλές περιπτώσεις πλημμελής και υπόκειται στα ίδια προβλήματα κρατικής διαφθοράς και ανεπάρκειας με συνέπεια την δημιουργία επιχειρηματικής ανασφάλειας κυρίως στους ξένους επιχειρηματίες.


Α. Προστασία των επενδύσεων


Η Κυβέρνηση του Αζερμπαιτζάν ενθαρρύνει την εισροή των ξένων άμεσων επενδύσεων με τους Νόμους 97/7-4-1992 περί προστασίας αλλαοδαπών επενδύσεων, ο οποίος εγγυάται την ίση μεταχείριση των επενδύσεων ανεξαρτήτως εθνικότητας και 952/13-1-1995 περί επενδυτικής δραστηριότητος.


Συγκεκριμένα, οι ξένοι επενδυτές προστατεύονται από τυχόν εθνικοποίηση ή απαλλοτρίωση της περιουσίας τους, εκτός αν τούτο επιβάλλεται από λόγους δημοσίου συμφέροντος και κατόπιν πλήρους αποζημίωσής τους. Πράγματι, τέτοιου είδους πράξεις δεν έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία έτη.


Επιπλέον, σε περίπτωση αλλαγής της υφιστάμενης νομοθεσίας επί το δυσμενέστερον, για τους ξένους επενδυτές εξακολουθεί επί μία 10ετία να ισχύει βάσει ειδικής ρήτρας η προηγούμενη ευμενέστερη για αυτούς νομοθεσία.


Β. Μορφές επενδυτικής δραστηριότητας


Oι ξένοι επενδυτές έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν την μορφή που θα λάβει η επένδυσή τους στη χώρα:


1. Με συμμετοχή σε κοινοπραξίες με ημεδαπές εταιρείες.

2. Με την δημιουργία αμιγώς αλλοδαπών εταιρειών.

3. Μέσω αντιπροσωπειών.

4. Μέσω των Συμφωνιών Συνεκμετάλλευσης- Production Sharing Agreements (PSAs) (διεθνείς συμφωνίες μεταξύ του Κράτους και ξένων πολυεθνικών εταιρειών που αφορούν αποκλειστικά στην παραγωγή και εκμετάλλευση του πετρελαίου και φυσικού αερίου).


Λόγω της κεφαλαιώδους σημασίας του πετρελαικού τομέα για την χώρα (αντιπροσωπεύει περίπου το 85% του ΑΕΠ), οι επιχειρήσεις του εν λόγω κλάδου τυγχάνουν ειδικού προνομιακού καθεστώτος στα πλαίσια διεθνών συμβάσεων μεταξύ του Αζερμπαιτζάν και ξένων πολυεθνικών κοινοπραξιών (Production Sharing Agreements ή PSAs). Δραστηριοποιούνται 15 offshore και 6 onshore PSAs.


H απόκτηση κυριότητας επί του αζερικού εδάφους από αλλοδαπό, καθώς και η συμμετοχή ξένων επενδυτών σε ορισμένους τομείς μεγάλης εθνικής σημασίας, όπως ο ενεργειακός, επιτρέπεται μόνο με απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου ή με Προεδρικό Διάταγμα. Είναι όμως νόμιμη η μίσθωση γής από εταιρείες υπό μορφήν κοινοπραξιών για απεριόριστο χρονικό διάστημα.


Εξάλλου, υπάρχει νομοθεσία που προστατεύει την ευρεσιτεχνία, το εμπορικό σήμα, καθώς και την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Σημειώνεται ότι το Αζερμπαιτζάν είναι μέλος της Διεθνούς Σύμβασης των Παρισίων για την Προστασία της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, της Διεθνούς Σύμβασης της Βέρνης για την Προστασία των Λογοτεχνικών και Καλλιτεχνικών Δικαιωμάτων.


Επίσης είναι δυνατή η συμμετοχή ξένων επενδυτών σε μαζικές ιδιωτικοποιήσεις με την εξαγορά μετοχών των υπό ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων.


Γ. Επενδυτικά κίνητρα:


Οι αλλοδαπές επενδύσεις δεν απολαμβάνουν ιδιαιτέρων φορολογικών προνομίων. Αυτά παρέχονται αποκλειστικά στις αλλοδαπές πετρελαικές εταιρείες, οι οποίες λειτουργούν με την μορφή των PSAs.


Τους παρέχονται, όμως, άλλης μορφής διευκολύνσεις, όπως:


- Η δυνατότητα να προμηθεύονται απ’ όπου θέλουν αγαθά, υπηρεσίες και εργατικό δυναμικό.

- Επιχειρήσεις με αλλοδαπή συμμετοχή που υπερβαίνει το 30% του κεφαλαίου τους έχουν το δικαίωμα να εξάγουν τα αγαθά και τις υπηρεσίες τους χωρίς συγκεκριμένη άδεια. Έχουν μόνο την υποχρέωση να έχουν κατατεθειμένο ως αποθεματικό το 15-25% του λειτουργικού τους κεφαλαίου, καθόλη την διάρκεια άσκησης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.

- Οι αλλοδαποί επενδυτές έχουν το δικαίωμα να εισάγουν χωρίς άδεια αγαθά που χρησιμοποιούν στην επιχείρησή τους.


Δ. Συνάλλαγμα


Δεν υπάρχουν περιορισμοί για την απόκτηση ξένου συναλλάγματος. Το εθνικό νόμισμα ΑΖΜ (manat) είναι ελευθέρως μετατρέψιμο στα πολυάριθμα ανταλλακτήρια που υπάρχουν. Οι επιχειρήσεις ξένων κεφαλαίων μπορούν ελεύθερα να εξάγουν τα κέρδη τους χωρίς επιβάρυνση.


Ε. Φορολογία επιχειρήσεων


Οι αλλοδαποί επενδυτές, ανάλογα με την μορφή της επιχείρησης ή της επένδυσης, υπόκεινται σε δύο διαφορετικά είδη φορολόγησης:


Στην περίπτωση των Production Sharing Agreements (PSA), δηλαδή συμφωνιών συνεκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων του Κράτους με ξένες εταιρείες π.χ. AIOC, η φορολόγησή τους ρυθμίζεται με ειδικό πρωτόκολλο που αφορούν την συγκεκριμένη συμφωνία.


Αντίθετα, οι επιχειρήσεις (εκτός PSAs) επιβαρύνονται (Φορολογικός Κώδικας) με:


- Φόρο της τάξεως του 27% επί των καθαρών κερδών.

- Φόρο της τάξεως του 10% επί των μερισμάτων που διανέμονται εκτός της επικράτειας του Αζερμπαιτζάν, φόρο της τάξεως του 4% επί των ασφαλίστρων, καθώς και φόρο 15% επί άλλων αμοιβών και εισοδημάτων.

- Φόρο Προστειθέμενης Αξίας (VAT) της τάξεως του 18% (εφ΄όλων των προιόντων και υπηρεσιών, εγχωρίων και εισαγομένων).

- Φόρο Εισοδήματος, ο οποίος κυμαίνεται προοδευτικά με έμφαση στα υψηλά εισοδήματα μεταξύ 12-35%.


Η φορολόγηση του εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες γίνεται απευθείας από την πηγή.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov