Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο Επενδύσεων στο Λίβανο
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΛΙΒΑΝΟΣ
Ημερομηνία: 02/08/2004
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Ο Λίβανος, σε αντίθεση με τις περισσότερες χώρες της περιοχής, διαθέτει παραδοσιακά μια ανοικτή οικονομία με φιλελεύθερο επενδυτικό καθεστώς και ιδιαίτερα ευνοϊκό νομικό πλαίσιο για την προσέλκυση και εγκατάσταση ξένων επιχειρήσεων. Οι κατ’εξαίρεση υφιστάμενοι περιορισμοί ή διακρίσεις στη δραστηριοποίηση ξένων εταιρειών εντοπίζονται σε ορισμένους μόνο τομείς (πχ. αγορά έγγειας ιδιοκτησίας, ραδιοτηλεοπτικά μέσα, ασφαλιστικές εταιρείες), ενώ ο γενικός κανόνας είναι η μη διάκριση και η ισότιμη μεταχείριση ξένων και λιβάνιων επενδυτών.

Η απουσία συναλλαγματικών περιορισμών ή εμποδίων στην ελεύθερη επανεξαγωγή κερδών και κεφαλαίων διευκολύνει τη δραστηριοποίηση ξένων κεφαλαίων και επιχειρήσεων. Ξένοι επενδυτές μπορούν να συμμετέχουν απρόσκοπτα στο κεφάλαιο λιβανικών εταιρειών, να ιδρύουν κάθε είδους εταιρείες λιβανικού δικαίου, θυγατρικές και υποκατάστηματα ή ακόμα να συμμετέχουν σε joint- ventures με λιβανικές επιχειρήσεις.

Πέραν από το ευνοϊκό θεσμικό πλαίσιο και τη χαμηλή φορολογική επιβάρυνση ( ο φόρος εισοδήματος νομικών προσωπών δεν υπερβαίνει το 15%), ο Λίβανος προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα ως χώρα υποδοχής άμεσων ξένων επενδύσεων (ΑΞΕ), όπως το ταλαντούχο, γλωσσομαθές και μορφωμένο εργατικό του δυναμικό, το ευέλικτο νομικό πλαίσιο σε θέματα εργασιακών σχέσεων, το επιχειρηματικό πνεύμα και η ικανότητα ανίχνευσης ευκαιριών που διακρίνουν τους κατοίκους του, η ύπαρξη ενός ιδιαίτερα αναπτυγμένου τομέα παροχής υπηρεσιών (χρηματοπιστωτικός τομέας, διαφήμιση, εκδόσεις, υπηρεσίες προς επιχειρήσεις) καθώς και ισχυρών εμπορικών δικτύων με διασυνδέσεις όχι μόνο στις γειτονικές χώρες αλλά και στην ευρύτερη περιοχή της Μ Ανατολής.

Την τελευταία τριετία, η λιβανική κυβέρνηση επεχείρησε να βελτιώσει περαιτέρω το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο με στόχο να επιταχύνει τη φιλελευθεροποίηση της οικονομίας και να διευκολύνει τηυν προσέλκυση ΑΞΕ. Τον Αύγουστο 2001 ψηφίσθηκε νέος Νόμος περί προώθησης επενδύσεων που παρέχει πρόσθετα κίνητρα για διενέργεια επενδύσεων σε ορισμένες περιοχές και βιομηχανικό κλάδους, στη γεωργία και τον τουρισμό. Το Μάρτιο 2001 η Βουλή ψήφισε νέο νόμο περί ακινήτων και έγγειας ιδιοκτησίας, αίροντας ορισμένους περιορισμούς στην αγορά γής και ακινήτων από αλλοδαπούς, ώστε να ενθαρυνθούν οι ΑΞΕ στον κατασκευαστικό, βιομηχανικό και τουριστικό τομέα. Επίσης με Προεδρικά Διατάγματα οι ασφαλιστικές εισφορές των εταιρειών μειώθηκαν από 38,5 σε 23,5%.

Το Μάϊο 2000 η Βουλή ψήφισε ένα Νόμο-πλαίσιο περί ιδιωτικοποιήσεων ο οποίος προβλέπεται να συμπληρωθεί από ειδικότερους νόμους για κάθε επί μέρους κλάδο. Στο πλαίσιο του προγράμματος ιδιωτικοποιήσεων προβλέπεται η εξεύρεση στρατηγικού επενδυτή στις κυριότερες επιχειρήσεις κοινής ωφέλειας. Ηδη, 19 ξένες εταιρείες εκδήλωσαν κατ’αρχήν ενδιαφέρον για συμμετοχή στο κεφάλαιο της Electricite du Liban. Το πρόγραμμα ιδιωτικοποιήσεων προβλέπει εξάλλου την ιδιωτικοποιήση ή την ανάθεση της διαχείρισης σε ιδιωτικούς φορείς εταιρειών υδάτων, λιμένων, εμπορευματικών σταθμών, οργανισμού τηλεπικοινωνιών, αεροδρομίου, ταχυδρομείου, του Casino du Liban, της αεροπορικής εταιρείας ΜΕΑ και άλλων δημοσίων επιχειρήσεων.

Το Μάϊο 2002 ψηφίσθηκε Νόμος που επιτρέπει στην κυβέρνηση να προχωρήσει σε δημόσιο διαγωνισμό για την εκχώρηση για 20 χρόνια δύο αδειών κινητής τηλεφωνίας. Ηδη, μετά από μία διαδικασία προεπιλογής έξη εταιρείες, μεταξύ των οποίων και ο ελληνικός ΟΤΕ, εκλήθησαν να υποβάλουν δεσμευτικές προσφορές. Ωστόσο μετά τις έντονες πολιτικές αντιδικίες για τη σκοπιμότητα της εκχώρησης, ο διαγωνισμός ανεβλήθη και έκτοτε εκκρεμεί.

Για να επιτύχει την προσέλκυση ΑΞΕ η λιβανική κυβέρνηση ενίσχυσε το ρόλο του IDAL (Investment Development Authority of Lebanon) που τελεί υπο την άμεση εποπτεία του πρωθυπουργού και λειτουργεί μέ βάση την αρχή one –stop-shop, ως ενδιάμεσος μεταξύ κρατικών αρχών και ξένων επενδυτών, αίροντας γραφειοκρατικά εμπόδια και χρονοβόρες διαδικασίες. Ο IDAL διαπραγματεύεται απευθείας την ανάθεση ή εκτέλεση επενδυτικών σχεδίων από ξένους επενδυτές και έχει αναλάβει επίσης τον σχεδιασμό των βιομηχανικών περιοχών του Λιβάνου και την αξιοποίηση των ζωνών ελευθέρου εμπορίου. Με το Νόμο 360/2001, που τέθηκε σε ισχύ τον Ιανουάριο 2003, οι αρμοδιότητες του IDAL ενισχύθηκαν, ενώ παράλληλα απέκτησε δικαίωμα συμμετοχής στο κεφάλαιο των υπό ίδρυση επιχειρήσεων.

Το IDAL προσφέρει στους ξένους επενδυτές πάσης φύσεως ενημέρωση, μέσω του Investors Support and Information Center καθώς και συνδρομή στην εξεύρεση τοπικών εταίρων, μέσω της υπηρεσίας Investors Business Matching. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι επίσης η παρεχόμενη στους επενδυτές δυνατότητα σύναψης ενός «Package Deal Contract». Οι εν λόγω συμβάσεις μεταξύ IDAL και ξένων επενδυτών αφορούν επενδύσεις σημαντικού ύψους και θα πρέπει να εγκριθούν από το Υπουργικό Συμβούλιο. Με τις συμβάσεις αυτές, οι επενδυτές αναλαμβάνουν συγκεκριμένες συμβατικές δεσμεύσεις (ύψος επένδυσης, θέσεις αποσχόλησης), αλλά ως αντιστάθμισμα απολαμβάνουν εξαιρετικά σημαντικών πλεονεκτημάτων, όπως δεκαετή φορολογική απαλλαγή κερδών και μερισμάτων, άδειες εργασίας ξένων στελεχών κατά παρέκκλιση της ισχύουσας νομοθεσίας, έκδοση αδειών με μειωμένο κόστος, αγορά οικοπέδων με ευνοϊκούς όρους.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του IDAL ο οργανισμός προώθησε μέχρι σήμερα 18 επενδυτικά σχέδια (11 στον τουριστικό τομέα, 5 στο βιομηχανικό) συνολικού ύψους 700 εκατ. δολ. Εξετάζει επίσης 15 άλλα εκκρεμή επενδυτικά σχέδια (10 αφορούν τον τομέα του τουρισμού, 3 βιομηχανικές επενδύσεις ) συνολικού ύψους 500 εκατ.δολ. (τα ανωτέρω στοιχεία αφορούν πάντως εγκριθέντα ή υπό εξέταση επενδυτικά σχέδια και όχι πραγματοποιηθείσες ΑΞΕ). Το ήμισυ περίπου του συνολικού ύψους των εγκριθέντων ή εξεταζομένων επενδυτικών σχεδίων, υπολογίζεται ότι αφορά ίδρυση ή επέκταση ξενοδοχειακών μονάδων.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov