Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

ΜΟΡΦΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ 2005
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 09/05/2006
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Η νομοθεσία προβλέπει πέντε (5) μορφές εταιρικών σχημάτων:

1. Ομόρρυθμες εταιρείες (General Partnerships),

2. Ετερόρρυθμες εταιρείες (Limited Partnerships),

3. Εταιρείες Περιορισμένης Ευθύνης-ΕΠΕ (Limited Liability Companies),

4. Ανώνυμες εταιρείες (Joint Stock Companies),

5. Ετερόρρυθμες Μετοχικές εταιρείες (Limited Partnerships by Shares).


Με την ίδρυσή τους, όλες οι εταιρείες είναι υποχρεωμένες να καταγραφούν στο Εμπορικό Μητρώο (Trade Registry) σ’ ένα από τα τρία Πρωτοβάθμια Δικαστήρια (Basic Courts) της πΓΔΜ (Σκόπια, Μοναστήρι και Stip) ανάλογα με την περιοχή στην οποία θα έχουν την έδρα τους. Καταχώρηση στο Μητρώο απαγορεύεται αν στο ίδιο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο έχει ήδη καταγραφεί άλλη εταιρεία με το ίδιο όνομα και το ίδιο αντικείμενο.


ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποτελεί ένωση δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων και οι εταίροι είναι υπεύθυνοι από κοινού αλλά και ο καθένας ξεχωριστά για το σύνολο των υποχρεώσεων και των χρεών της εταιρείας. Η σύστασή της απαιτεί τη σύναψη Εταιρικής Συμφωνίας (Partnership Agreement) και ακολούθως καταγραφή στο ειδικό Μητρώο. Οι υπογραφές των εταίρων πρέπει να θεωρηθούν από συμβολαιογράφο. Το κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από τις συνεισφορές των εταίρων σε χρήματα, είδος, δικαιώματα, εργασία ή υπηρεσίες. Η χρηματική αξία των μη-χρηματικών συνεισφορών προσδιορίζεται από τους εταίρους. Δεν υπάρχει ανώτατο ή κατώτατο όριο καταχωρημένου κεφαλαίου, ούτε προσδιορίζεται η αναλογική σχέση μεταξύ χρηματικών και μη- χρηματικών περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας. Οποιοσδήποτε των εταίρων μπορεί να αναλάβει τη διεύθυνση της εταιρείας.


ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αποτελεί ένωση δύο ή περισσότερων φυσικών ή νομικών προσώπων. Τουλάχιστον ένας εταίρος είναι υπεύθυνος για το σύνολο των χρεών και υποχρεώσεων της εταιρείας (ομόρρυθμος εταίρος) και τουλάχιστον ένας ευθύνεται μέχρι του ποσού της συνεισφοράς του (ετερόρρυθμος εταίρος) Η σύστασή της απαιτεί τη σύνταξη Εταιρικής Συμφωνίας (Partnership Agreement) και ακολούθως καταγραφή στο ειδικό Μητρώο. Η συμμετοχή του ομόρρυθμου εταίρου στο κεφάλαιο δεν μπορεί να είναι μικρότερη του 1/5 του συνολικού κεφαλαίου της εταιρείας. Μόνον ο ομόρρυθμος εταίρος αναλαμβάνει τη διεύθυνση της εταιρείας, ο οποίος έχει και την ευθύνη για την καταχώρηση της εταιρείας στο Μητρώο.


ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (ΕΠΕ)

Η σύστασή της απαιτεί τη σύναψη Συμφωνίας (Foundation Act) και ακολούθως καταγραφή στο ειδικό Μητρώο. Ο αριθμός των συμμετεχόντων μπορεί να είναι από ένας (1) έως πενήντα (50). Αν πρόκειται για μονοπρόσωπη ΕΠΕ, η σύσταση γίνεται με απλή Δήλωση, θεωρημένη από συμβολαιογράφο. Το ελάχιστο κεφάλαιο για τη σύστασή της είναι 5,000 (το ισοδύναμό τους σε δηνάρια). Το ποσόν του βασικού κεφαλαίου πρέπει να διαιρείται ακέραια προς το 100. Τα μερίδια δεν μπορεί να είναι μικρότερο των € 100. Αν το κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από ρευστό, το 50% πρέπει να πληρωθεί κατά την καταχώρηση στο Μητρώο, ενώ αν η συνεισφορά είναι σε είδος, το ποσό ανέρχεται σε 100%. Οι συμμετοχές των εταίρων δεν είναι απαραίτητο να είναι ισόποσες. Οι συμμετοχές δεν μπορεί να είναι σε εργασία ή υπηρεσίες, ενώ όταν αφορούν ακίνητη ιδιοκτησία ή άλλα μη-χρηματικά δικαιώματα πρέπει να εκτιμηθούν από εγκεκριμένους ορκωτούς λογιστές. Η διεύθυνση της εταιρείας αποτελείται από τη Συνέλευση των Ιδρυτών (Assembly of the Founders) και τους Διευθυντές (Managers). Σε περίπτωση που η Ε.Π.Ε. έχει είτε (α) βασικά περιουσιακά στοιχεία άνω των € 100,000 είτε (β) πάνω από 20 ιδρυτές ή (γ) πάνω από 200 εργαζομένους, τότε υποχρεούται να συστήσει Εποπτικό Συμβούλιο. Ο διευθυντής της Ε.Π.Ε. δεν είναι απαραίτητο να είναι εταίρος.


ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η σύστασή της απαιτεί τη σύνταξη Ιδρυτικής Πράξης (Statutes) και ακολούθως καταγραφή στο ειδικό Μητρώο. Ο ελάχιστος αριθμός μετόχων είναι δύο (2). Το ελάχιστο κεφάλαιο είναι € 50,000 (το ισοδύναμό τους σε Δηνάρια/ DEN) αν η εταιρεία ιδρύεται με δημόσια εγγραφή και 25,000 αν πρόκειται για ιδιωτική/ άμεση ίδρυση. Στην περίπτωση που κάποια Α.Ε. πρόκειται να ασχοληθεί με τραπεζικές, ασφαλιστικές ή χρηματιστηριακές εργασίες, το ελάχιστο κεφάλαιο προσδιορίζεται από ξεχωριστό Νόμο. Αποτελείται από τις συνεισφορές των εταίρων σε χρήματα, είδος, δικαιώματα, όχι όμως εργασία ή υπηρεσίες. Η αξία των συνεισφορών σε είδος προσδιορίζεται από εγκεκριμένους ανεξάρτητους εκτιμητές και αναφέρεται στο Καταστατικό της εταιρείας. Κατά την ίδρυση της εταιρείας και πριν καταχωρηθεί στο Μητρώο, κάθε εταίρος πρέπει να καταθέσει τουλάχιστον το 1/4 της συνεισφοράς του σε χρήμα ενώ το μέρος της συνεισφοράς σε είδος ή δικαιώματα πρέπει να καταβληθεί πλήρως (αλλά όχι λιγότερο από €12,500). Το υπόλοιπο των χρηματικών εισφορών πρέπει να καταβληθεί σε μια ή περισσότερες δόσεις εντός περιόδου τριών (3) ετών από την εγγραφή στο Μητρώο. Η εταιρεία θεωρείται ότι έχει ιδρυθεί όταν έχει ολοκληρωθεί η διάθεση των μετοχών. Προβλέπονται δύο τύποι διοίκησης μιας ανώνυμης εταιρείας : το μοντέλο διοίκησης μόνο από Διευθυντικό Συμβούλιο (Managing Board) και το μοντέλο Διευθυντικό Συμβούλιο- Εποπτικό Συμβούλιο (Supervisory Board).


ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Μπορεί να συσταθεί από τουλάχιστον πέντε (5) ιδρυτές, εκ των οποίων ο ένας τουλάχιστον πρέπει να είναι ομόρρυθμος εταίρος. Ο αριθμός των ετερόρρυθμων εταίρων δεν μπορεί να είναι μικρότερος των τριών (3). Για τη σύσταση απαιτείται Εταιρική Συμφωνία (Company Agreement) οι δε υπογραφές των ιδρυτών πρέπει να θεωρηθούν από συμβολαιογράφο. Κατόπιν της σύστασης, η εταιρεία καταγράφεται στο Μητρώο. Το βασικό κεφάλαιο της εταιρείας αποτελείται από μετοχές. Οι σχέσεις μεταξύ των εταίρων είναι όμοιες με αυτά που προβλέπονται για τις Ε.Ε., ενώ όλες οι υπόλοιπες δραστηριότητες εφαρμόζονται οι προβλέψεις για τις Ο.Ε. Η διοίκηση ασκείται από ομόρρυθμο (-ους) εταίρο (-ους) άμεσα, ή με εκχώρηση των αρμοδιοτήτων σε managers. Για τον έλεγχο της διοίκησης είναι δυνατή η σύσταση Εποπτικού Συμβουλίου, το οποίο αποτελείται μόνο από ετερόρρυθμους εταίρους.


ΑΤΟΜΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ο ατομικός επιχειρηματίας πρέπει να είναι μόνιμος κάτοικος της χώρας, είναι πλήρως υπεύθυνος για το σύνολο των υποχρεώσεων και των χρεών της επιχείρησης και έχει την υποχρέωση καταχώρησης στο Εμπορικό Μητρώο.


ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΛΛΟΔΑΠΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

Με τον όρο αλλοδαπή εταιρεία νοείται η εταιρεία ή η ατομική επιχείρηση που ιδρύθηκαν βάσει της νομοθεσίας της χώρας της έδρας της. Για την ίδρυση από αλλοδαπό (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) θυγατρικής εταιρείας στην πΓΔΜ προϋποτίθεται ότι η μητρική εταιρεία έχει ήδη καταγραφεί στα Μητρώα της χώρας καταγωγής για χρονικό διάστημα τουλάχιστον δύο ετών, με υποχρέωση καταχώρησης στο Μητρώο.


ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑΣ

Για όσους αλλοδαπούς επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν με βάση την εθνική τους νομοθεσία, υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης γραφείου αντιπροσωπείας. Τα Γραφεία αντιπροσωπείας δεν διαθέτουν νομική προσωπικότητα και μπορούν να προβούν σε ορισμένες μόνο δραστηριότητες (π.χ. να πραγματοποιήσουν έρευνες αγοράς ή να προπαρασκευάζουν συμβόλαια για εισαγωγές ή εξαγωγές κ.λπ.), χωρίς να μπορούν να προβούν σε εμπορική ή παραγωγική δραστηριότητα στην πΓΔΜ. Υπάρχει υποχρέωση καταχώρησης στο ειδικό Μητρώο για τα Ξένα Γραφεία Αντιπροσωπείας.Ε. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ


1. Καταχώρηση στο Εμπορικό Μητρώο


1.1. Γενικά για τη συμπλήρωση της αίτησης (γίνεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εταιρείας, υποβάλλεται σε πρωτότυπο, συμπληρωμένο στην τοπική γλώσσα και στο κυριλλικό αλφάβητο. Ολα τα έντυπα της αίτησης υπογράφονται στην πρώτη και πέμπτη (τελευταία) σελίδα, εκτός της καθ’ εαυτού αίτησης, και των εντύπων Ε5, Θεωρημένων Υπογραφών και Ανακοίνωσης στο ΦΕΚ (βλ. στο σημείο 1.2.1.) τα έξοδα καταχώρησης της αίτησης είναι 1.200 δηνάρια, της Απόφασης Καταχώρησης 2.500 δηνάρια και της Ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 800 δηνάρια).


1.2. Ίδρυση εταιρείας


1.2.1. Ομόρρυθμη Εταιρεία

Α. Συμπληρώνονται τα ακόλουθα έντυπα:

- Αίτηση (έντυπο αρ.3/ Ε3), της οποίας και οι πέντε σελίδες υπογράφονται

- Απόφαση Καταχώρησης (έντυπο αρ.4/ Ε4). Το έντυπο είναι κενό ώστε να συμπληρωθεί από το δικαστήριο όταν δοθεί η έγκριση

- Συμπλήρωμα 1 (έντυπο αρ. 5/ Ε5). Περιέχει στοιχεία για την εταιρεία (ονομασία, διεύθυνση κ.λπ.) και στοιχεία τουλάχιστον ενός ομόρρυθμου εταίρου καθώς και η συντομογραφία “JTD” (Javno Trgovsko Drustvo= O.E.)

- Συμπλήρωμα 2 (έντυπο αρ.6/ Ε6). Περιέχει τα στοιχεία όλων των εταίρων, καθώς και πληροφορίες για την συνεισφορά ενός εκάστου, τις ευθύνες κ.ά. Οι χρηματικές συνεισφορές πρέπει να κατατεθούν στον μόνιμο τραπεζικό λογαριασμό (giro account) της εταιρείας.

- Συμπλήρωμα 3 (έντυπο αρ.7/ Ε7), όπου περιγράφεται η δραστηριότητα της εταιρείας στο εσωτερικό της χώρας.

- Συμπλήρωμα 4 (έντυπο αρ.8/ Ε8), όπου περιγράφεται η τυχόν δραστηριότητα της εταιρείας στο εξωτερικό

- Συμπλήρωμα 5 (έντυπο αρ.9/ Ε9), όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις έναντι τρίτων

- Συμπλήρωμα 6 (έντυπο αρ.10/ Ε10), όπου αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας

- Συμπλήρωμα 7 (έντυπο αρ.11/ Ε11), όπου αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας στις εκτός συνόρων δραστηριότητες

- Β. Τα παραπάνω έντυπα συνοδεύονται από την Εταιρική Συμφωνία, με θεωρημένες από συμβολαιογράφο τις υπογραφές των εταίρων, μία υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη από συμβολαιογράφο, που επιβεβαιώνει τον ορισμό των υπευθύνων διευθυντών, μία υπεύθυνη Δήλωση ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι σύμφωνες με το Νόμο, ένα έντυπο με τις θεωρημένες υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων της εταιρεία, την Ανακοίνωση που θα καταχωρηθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και την απόδειξη πληρωμής των αναγκαίων τελών (βλ. 1.1.)


1.2.2. Ετερόρρυθμη Εταιρεία

Συμπληρώνονται τα ίδια έντυπα και συνοδεύονται από τα ίδια έγγραφα όπως και για τις Ο.Ε., με τη διαφορά ότι το Ε5 πρέπει να περιέχει στοιχεία τουλάχιστον ενός ομόρρυθμου εταίρου καθώς και τη συντομογραφία “ΚD” (Komadnitno Drustvo= E.E.). Δεν είναι αναγκαία η καταχώρηση των ονομάτων των ετερόρρυθμων εταίρων.


1.2.3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης

Συμπληρώνονται τα ίδια έντυπα και συνοδεύονται από τα ίδια έγγραφα όπως και για τις Ο.Ε., με τη διαφορά ότι το Ε5 πρέπει να περιέχει τα στοιχεία είτε όλων των εταίρων, είτε της πλειοψηφίας, είτε τουλάχιστον ενός καθώς και τη συντομογραφία “DΟΟ” (Drustvo so Ogranicena Odgovornost= E.Π.E.), και για τις μονοπρόσωπες την συντομογραφία “DOOEL” (Drustvo so Ogranicena Odgovornost od Εdno Lice). Υποβάλλεται η Συμφωνία σύστασης της Ε.Π.Ε. (δεν χρειάζεται θεώρηση από συμβολαιογράφο) ή αντίστοιχα η Δήλωση σύστασης της ΕΠΕ, αν είναι μονοπρόσωπη (με θεώρηση από συμβολαιογράφο), υποβάλλεται Βεβαίωση από την Τράπεζα ότι έχει κατατεθεί το αναγκαίο εταιρικό βασικό κεφάλαιο και κατατίθεται αναφορά από ορκωτό λογιστή για την αξία των μη- χρηματικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ.


1.2.4. Ανώνυμη Εταιρεία[1]

Συμπληρώνονται τα ίδια έντυπα και συνοδεύονται από τα ίδια έγγραφα όπως και για τις Ο.Ε., με τη διαφορά ότι το Ε5 αναφέρεται η ονομασία και η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας. Στην ονομασία προστίθεται η συντομογραφία A.D. (Akcionersko Drustvo) και στο E10 αναφέρονται τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της εταιρείας, με τους αντίστοιχους τίτλους τους. Υποβάλλεται το Συμπλήρωμα 18 (έντυπο αρ.22/ Ε22) στο οποίο επισυνάπτεται το Καταστατικό της Α.Ε. θεωρημένο από συμβολαιογράφο, υποβάλλεται η Ιδρυτική Πράξη της Α.Ε. καθώς και το Καταστατικό της, τα έγγραφα για την μεταβίβαση των μετοχών, τα Πρακτικά της Ιδρυτικής Συνέλευσης της Α.Ε., υποβάλλεται Βεβαίωση από την Τράπεζα ότι έχει κατατεθεί το αναγκαίο εταιρικό βασικό κεφάλαιο και κατατίθεται αναφορά από ορκωτό λογιστή για την αξία των μη- χρηματικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ.


1.3. Ιδρυση Θυγατρικής Εταιρείας/Υποκαταστήματος

Η ίδρυση Υποκαταστήματος γίνεται με έγγραφη αίτηση στο οικείο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, στην οποία περιέχονται ένα Πιστοποιητικό καταχώρησης της μητρικής εταιρείας στα οικεία Μητρώα της χώρας προέλευσης, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία της καταχώρησης, ένα θεωρημένο Αντίγραφο της Ιδρυτικής Πράξης ή/και του Καταστατικού της μητρικής εταιρείας και Βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές ότι το Καταστατικό της ισχύει ακόμη, ένα κατάλογο των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπούν το υποκατάστημα, την Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της επιχείρησης για την ίδρυση του υποκαταστήματος, ένα θεωρημένο αντίγραφο του εγκεκριμένου Ισολογισμού της επιχείρησης και τη συνοδευτική Αναφορά του Δ.Σ. και μια περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται από το υποκατάστημα.


1.4. Ιδρυση Γραφείου αντιπροσωπείας

Η ίδρυση Γραφείου αντιπροσωπείας γίνεται με έγγραφη αίτηση στο κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο της ΠΓΔΜ, στην οποία περιέχονται:

- το όνομα της μητρικής εταιρείας

- το όνομα του Γραφείο Αντιπροσωπείας και τον τόπο της έδρας του

- το είδος των εργασιών του Γραφείου

- Πρωτότυπο και Αντίγραφο των εγγράφων καταχώρησης της μητρικής εταιρείας στα οικεία Μητρώα της χώρας προέλευσης, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία της καταχώρησης


- το επιχειρησιακό πλάνο του γραφείου

- Υπεύθυνη Δήλωση του αλλοδαπού ότι θα δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία περί Γραφείων Αντιπροσωπείας

- την απόφαση που ορίζει τον υπεύθυνο του Γραφείου

- στοιχεία για τους κατοίκους της ΠΓΔΜ που πρόκειται να απασχοληθούν στο Γραφείο

- την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας αν η δραστηριότητα αφορά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα

- την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών αν πρόκειται για γραφείο αντιπροσωπείας ξένης ασφαλιστικής εταιρείας


2. Ενέργειες μετά την καταχώρηση στο Μητρώο

- Καταγραφή για ταξινόμηση της δραστηριότητας στη Στατιστική Υπηρεσία (συνολικό κόστος: περίπου 1.000 δηνάρια)

- Καταγραφή στα Τελωνειακά Μητρώα (για εταιρείες με δραστηριότητα στο εξωτερικό), (συνολικό κόστος: περίπου 100 δηνάρια)

- Ανοιγμα Λογαριασμού (συνολικό κόστος: περίπου 100-150 δηνάρια)


ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Η μορφή εταιρείας που συνήθως προτιμούν οι ξένοι επενδυτές είναι η μορφή της ΕΠΕ λόγω της περιορισμένης ευθύνης των εταίρων (περιορισμός επιχειρηματικού κινδύνου) και του εύκαμπτου χαρακτήρα της μορφής της εταιρείας (ευχερής διαδικασία λήψης αποφάσεων του ΔΣ).
ΣΤ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ

Η υϊοθέτηση του νέου Λογιστικού συτήματος στην πΓΔΜ επιχειρεί την εναρμόνιση των λογιστικών κανόνων της πΓΔΜ με την IV Οδηγία της Ε.Ε. και τα Διεθνή λογιστικά πρότυπα (International financial reporting standard (IFRS).


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΟΧΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

δέν υπάρχει Σχολή Λογιστών στην πΓΔΜ, , ενώ για τους εκτιμητές (“evaluators”) και τους ορκωτούς λογιστές (“auditors”) η αρχή ιδιωτικοποιήσεων (“Privatization Agency”) εξέδιδε μέχρι πρότινος πιστοποιητικά εξασκήσεως επαγγέλματος, αλλά από την 01/01/2005 δέν υπάρχει πλέον.


ΣΥΓΚΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Οι εταιρείες στην πΓΔΜ είναι υποχρεωμένες να δημοσιεύουν και να εκδίδουν τον ισολογισμό και τον λογαριασμό εκμεταλλεύσεως, αλλά δέν υποχρεούνται να εκδίδουν στοιχεία ταμειακής ρευστότητας (“cash flow”) από τα οποία φαίνεται η χρηματοοικονομική εικόνα της επιχείρησης. Οι Οικονομικές Εκθέσεις που γίνονται όπως ο ισολογισμός και ο λογαριασμός εκμεταλλεύσεως δέν είναι συγκρίσιμα με τα αντίστοιχα άλλων χωρών.


ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΠΟ WORLD BANK

Η Παγκόσμια Τράπεζα προσπαθεί μέσω του προγράμματος “Reparis” να εναρμονίσει τα διεθνή πρότυπα με τα πρότυπα της πΓΔΜ να κατοχυρώσει την ανεξαρτησία των επαγγελμάτων των λογιστών, “evaluators”, “auditors” έναντι του Υπουργείου Οικονομικών.[1] Υπάρχουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο τύπων ίδρυσης της Α.Ε. Η διαδικασία για την καταχώρηση Α.Ε. με βάση της “διαδοχική” ίδρυση (με δημόσια πρόσκληση) είναι περισσότερο περίπλοκη, λόγω της ανάγκης διασφάλισης των μετόχων. Εδώ αναφέρονται οι διαδικασίες για την Α.Ε. που προκύπτει από “άμεση” ίδρυση.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov