Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ 2005
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 12/05/2006
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Μετά την ψήφιση του νέου Εμπορικού Νόμου ΦΕΚ-28 (01/05/2004), οι ξένοι επενδυτές στην πΓΔΜ έχουν τις ίδιες υποχρεώσεις όπως και οι πολίτες της χώρας. Είναι δηλαδή εξουσιοδοτημένοι να δημιουργούν επιχειρήσεις και Joint Ventures χωρίς προηγούμενη άδεια, μπορούν να συμμετέχουν χωρίς περιορισμό στη διαδικασία ιδιωτικοποιήσεων και απολαμβάνουν φορολογικές απαλλαγές σε κάτωθι περιπτώσεις:

- κατά την περίοδο των τριών πρώτων ετών της επένδυσης και αναλόγως του ύψους της επένδυσης,

- σε περίπτωση επανεπένδυσης κεφαλαίου,

- σε περίπτωση επένδυσης σε τομέα προστασίας περιβάλλοντος,

- σε περίπτωση επένδυσης σε οικονομικά καθυστερημένες περιοχές

- και σε περίπτωση επένδυσης υπό καθεστώς «Ελεύθερης Οικονομικής Ζώνης».


Προτείνεται συνήθως η ίδρυση τοπικής εταιρείας Ελληνικών συμφερόντων με 100% Ελληνική συμμετοχή πρός αποφυγή δικαιωμάτων μειοψηφίας.


Οι ξένοι επενδυτές απαλάσσονται απο τελωνειακούς δασμούς για τον εισαγόμενο εξοπλισμό, τις πρώτες ύλες και τα ανταλλακτικά, που χρησιμοποιούνται για την επένδυση και ιδίως στα τρία πρώτα χρόνια της επένδυσης. Σημειώνουμε ότι ξένος υπήκοος δεν μπορεί να αποκτήσει ακίνητο ή γη υπό τη μορφή Φυσικού Προσώπου, αλλά μόνον μέσω ίδρυσης Νομικού Προσώπου.


ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΗΣ πΓΔΜ

Παρά το γεγονός ότι η πΓΔΜ αποτελεί μικρού μεγέθους αγορά με εμφανείς διαρθρωτικές αδυναμίες, παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα για τους έλληνες επιχειρηματίες ιδίως σε τομείς γεωργίας, μεταποίησης και παροχής ευρέως φάσματος υπηρεσιών.


ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Η προσφορά χαμηλού κόστους παραγωγικών εισροών (πρώτων υλών και εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού με χαμηλές αμοιβές) αποτελεί κύριο στοιχείο επιλογής εγκατάστασης επιχειρηματικής δραστηριότητας.


ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός της πΓΔΜ δημουργεί προϋποθέσεις προσέλκυσης ξένων επενδύσεων, λόγω σταθεροποίησης του σχετικού νομοθετικού πλαισίου (εναρμόνιση νομοθεσίας με το Κοινοτικό κεκτημένο).


ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑΤΙΚΗ ΙΣΟΤΙΜΙΑ Η διατήρηση σταθερής συναλλαγματικής ισοτιμίας του δηναρίου πΓΔΜ έναντι του ευρώ περιορίζει το συναλλαγματικό κίνδυνο.


ΥΠΟΔΟΜΕΣ Η βελτίωση υποδομών (προτεραιότητες της Ε.Ε. είναι η ολοκλήρωση του άξονα Χ και η υλοποίηση λοιπών σημαντικών έργων υποδομής) σε συνδυασμό με το μικρό μέγεθος της αγοράς διευκολύνουν αναπροσαρμογές στη λειτουργία της αγοράς.


ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Φοροαπαλλλαγές για τα τρία πρώτα έτη επιχειρηματικής δράσης, αποφορολόγηση επανεπενδυμένων κεφαλαίων και χαμηλή φορολογία κερδών, απαλλαγή καταβολής δασμών κατά την εισαγωγή εξοπλισμού για επενδύσεις, μετά από σχετική άδεια της αρμόδιας Υπηρεσίας, διευκολύνουν τη λειτουργία ξένων επιχειρήσεων στη χώρα.


ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Παρά τα προβλήματα θεσμικού πλαισίου του υποθηκοφυλακείου, το ιδιοκτησιακό καθεστώς αρχίζει να ξεκαθαρίζει, δίνοντας προοπτικές δυναμικής και επενδυτικών ευκαιριών και στον κτηματομεσιτικό τομέα.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Κατόπιν συνάψεως προτιμησιακών συμφωνιών της πΓΔΜ με τις άλλες χώρες της πρώην Ο.Δ. Γιουγκοσλαβίας, παρέχεται δυνατότητα εξαγωγών προς αυτές με μειωμένο δασμό (1%). Για την Ελλάδα και την πΓΔΜ η συνεργασία στον εμπορικό και οικονομικό τομέα αποτελεί φυσικό επακόλουθο της γεωγραφικής γειτνίασης των δύο χωρών και της ταυτότητας της Ελλάδας ως μέλους της ΕΕ και ως βαλκανικής χώρας. Η Ελλάδα παρέχει εικόνα δυτικοευρωπαϊκών προτύπων παραγωγικής δραστηριότητας. Η πΓΔΜ είχε και έχει παραδοσιακές εμπορικές σχέσεις με την Ελλάδα. Το μεγαλύτερο μέρος των καταναλωτών της πΓΔΜ έχει επισκεφθεί την Ελλάδα, γνωρίζει την ποιότητα των ελληνικών προϊόντων και τα προτιμά. Οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις οδηγούν στη δημιουργία μίας νέας μεσαίας τάξης καταναλωτών που αναζητούν ποιοτικά και επώνυμα προϊόντα, ενισχύοντας τη ζήτηση ελληνικών προϊόντων.


ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ

Η έντονη επενδυτική παρουσία της Ελλάδος (βρίσκεται στην πρώτη θέση μεταξύ των ξένων επενδυτών στην πΓΔΜ). Σημειώνουμε ότι εκτός των δύο ελληνικών Τραπεζικών ομίλων (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ-STOPANSKA BANKA και ALPHA BANK) και της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, διακόσιες περίπου ελληνικές επιχειρήσεις μεγάλου μεγέθους έχουν μόνιμη παρουσία στην πΓΔΜ. Τέλος, η απουσία πολυεθνικών επιχειρήσεων στη χώρα ενισχύει τη θέση της Ελλάδος.

Η συνεχιζόμενη εισροή ελληνικών επενδύσεων (παρά την τρέχουσα στατική τάση) θα συμβάλει καθοριστικά στην εξασφάλιση νέων θέσεων εργασίας, την ποιοτική αναβάθμιση του παραγωγικού δυναμικού και την ταχεία διάδοση τεχνογνωσίας στα πλαίσια της ενταξιακής πορείας της πΓΔΜ στην ΕΕ. Η καταγραφή της εξελικτικής πορείας της ελληνικής οικονομικής παρουσίας στην πΓΔΜ και η εμπειρία έχουν καταδείξει ότι, παρά τα προβλήματα και τις αδυναμίες της αγοράς, ο εξωστρεφής έλληνας επιχειρηματίας που προσβλέπει σε μακροχρόνια προοπτική, αντιπαρέρχεται τις αντιξοότητες του συστήματος, με γνώμονα τη διατήρηση μόνιμης επιχειρηματικής παρουσίας στην τοπική αγορά, με όρους αυστηρού επαγγελματισμού.


ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΣΕΛΚΥΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

- Στο Υπουργείο Οικονομίας της πΓΔΜ λειτουργεί Τμήμα Προσέλκυσης Επενδύσεων (Department for Attracting FDI) με στόχο τον συντονισμό πολιτικών προσέλκυσης άμεσων ξένων επενδύσεων και την παροχή της απαραίτητης πληροφόρησης. Εχει συσταθεί Ειδική Επιτροπή με τη συμμετοχή στελεχών από τα Υπουργεία Οικονομίας, Οικονομικών, Μεταφορών και Δικαιοσύνης, με την ονομασία Agency for Investments (Διευθυντής κ. Viktor Delov, τηλ. 003892-3117.564, Fax: 003892-3122.098, E-mail: v.delov@mfia.gov.mk, contact@mfa.gov.mk)


- Στις 12.11.2002 ιδρύθηκε το Συμβούλιο Διεθνών Επενδυτών (I.C.I.), ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός, με τη συμμετοχή των μεγαλύτερων ξένων επενδυτών στην πΓΔΜ. Στόχος του I.C.I. αποτελεί η ενθάρρυνση των ξένων επενδύσεων, μέσω συνεργασίας με την κυβέρνηση της πΓΔΜ και φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.


- Το 2004 ξεκίνησε τη λειτουργία του ο Ευρωπαϊκός Σύνδεσμος Επιχειρήσεων (EBA) που τελεί υπό την αιγίδα του Γραφείου Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στα Σκόπια.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov