Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟ - ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ 2005
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 12/05/2006
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΦΟΡΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Νομικό πρόσωπο που διεξάγει δραστηριότητα (όπως έχει καταχωρηθεί), έχει έδρα στην πΓΔΜ και πραγματοποιεί κέρδη από συγκεκριμένη δραστηριότητα στη χώρα ή στο εξωτερικό. Φορολογούνται επίσης και τα ΝΠ με έδρα εκτός πΓΔΜ, για κέρδη που πραγματοποιούνται σε έδαφος της πΓΔΜ.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ Βάση για τον υπολογισμό του φόρου επί των κερδών αποτελεί το κέρδος όπως καθορίζεται στον ισολογισμό. Το κέρδος αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ του συνολικού εισοδήματος και των συνολικών δαπανών του φορολογούμενου, σύμφωνα με τους αντίστοιχους λογιστικούς κανόνες.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Η φορολογία των εταιρειών έχει καθορισθεί σε 15% επί των κερδών.


ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ (ΦΠΑ)

Οι διαδικασίες υπολογισμού, επιβολής και είσπραξης ΦΠΑ ρυθμίζονται από σχετικό νόμο που τέθηκε σε ισχύ την 01.04.2000. Ο ΦΠΑ, ως γενικός καταναλωτικός φόρος, υπολογίζεται και αποδίδεται σε όλες τις φάσεις παραγωγής και εμπορίου, καθώς επίσης και σε ολόκληρο τον κλάδο οικονομικής δραστηριότητας, με την επιφύλαξη νομικών εξαιρέσεων.

ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΦΟΡΟΥ Σε ΦΠΑ υπόκειται ο κύκλος εργασιών των αγαθών και υπηρεσιών, όπως διαμορφώνεται από το φορολογούμενο κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής του δραστηριότητας ή κατά την εισαγωγή προϊόντων.

ΦΟΡΟΛΟΓΟΥΜΕΝΟΣ Σύμφωνα με το νόμο, φορολογούμενος θεωρείται κάθε άτομο, το οποίο, μόνιμα ή προσωρινά, διενεργεί επιχειρησιακή δραστηριότητα, ανεξάρτητα από τους στόχους και τα αποτελέσματα αυτής της δραστηριότητας.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΒΑΣΗ Φορολογική βάση για το φόρο προστιθέμενης αξίας θεωρείται το συνολικό ποσό της αποζημίωσης που εισπράττεται, ή που πρέπει να εισπραχθεί για τον κύκλο εργασιών, στον οποίο ο φόρος προστιθέμενης αξίας δεν συμπεριλαμβάνεται.

Φορολογική βάση για την εισαγωγή των εμπορευμάτων θεωρείται η αξία των εισαγόμενων αγαθών, που καθορίζεται βάσει των τελωνειακών ρυθμίσεων.

ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ Ο ΦΠΑ έχει καθορισθεί σε 18% γενικώς, αλλά εφαρμόζεται και προτιμησιακό ποσοστό 5% στον κύκλο εργασιών και την εισαγωγή ορισμένων εμπορευμάτων και υπηρεσιών.


ΦΟΡΟΣ ΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (WITHOLDING TAX 15%)

Θεσπίσθηκε στο τέλος 2004 και επιβλήθηκε απο 1.1.2006 ο φόρος μερισμάτων , οποίος πλήττει κυρίως Ελληνικών συμφερόντων επιχειρήσεις.

ΦΟΡΟΑΠΑΛΛΑΓΕΣ

Απαλλάσσονται καταβολής ΦΠΑ, χωρίς το δικαίωμα αφαίρεσης προηγούμενου φόρου:

- ο κύκλος εργασιών κτιρίων κατοικίας/διαμερισμάτων, κατά το μέρος κατά το οποίο χρησιμοποιούνται για κατοικία, με εξαίρεση τον πρώτο κύκλο εργασιών εντός της περιόδου πέντε ετών μετά την οικοδόμηση ή την κατασκευή,

- το ενοίκιο των αντικειμένων στις κατοικίες και στα διαμερίσματα, εάν χρησιμοποιούνται για λόγους κατοικίας,

- ο κύκλος εργασιών των τραπεζικών εργασιών και των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών,

- οι υπηρεσίες για την ασφάλεια και την αντασφάλιση, συμπεριλαμβανομένων των συνδεδεμένων υπηρεσιών των ασφαλιστικών μεσιτών και των πρακτόρων που συνδέονται με αυτούς,

- τα παιχνίδια λαχειοφόρων αγορών και τα παιχνίδια ψυχαγωγίας

- οι υπηρεσίες των σταθμών ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής μετάδοσης, εκτός από τις εμπορικές δραστηριότητες

- η διεθνής μεταφορά των επιβατών, κλπ.


Απαλλάσσονται καταβολής ΦΠΑ, με δικαίωμα αφαίρεσης του προηγούμενου φόρου:

- οι παραδόσεις των αγαθών που μεταφέρονται ή αποστέλλονται στο εξωτερικό από τον φορολογούμενο, τον παραλήπτη των αγαθών ή τρίτο πρόσωπο σε παραγγελία τους, εάν ο παραλήπτης των αγαθών εδρεύει στο εξωτερικό,

- ο κύκλος εργασιών των εμπορευμάτων που μεταφέρονται ή αποστέλλονται από τη χώρα σε Ελεύθερες Οικονομικά Ζώνες, τελωνειακές ζώνες ή σε αποθήκες των τελωνείων,

- η απόδοση των υπηρεσιών από τους μεσίτες και άλλους μεσολαβητές που ενεργούν εκ μέρους και για λογαριασμού άλλου προσώπου,

- ο κύκλος εργασιών του χρυσού και άλλων πολύτιμων μετάλλων προς τις Κεντρικές Τράπεζες,

- οι διεθνείς αεροπορικές μεταφορές των επιβατών (φορολογική απελευθέρωση που ισχύει για αεροπορικές εταιρείες με έδρα στο εξωτερικό, μόνο σε περίπτωση αμοιβαιότητας, κλπ.


Απαλλάσσονται καταβολής ΦΠΑ κατά την εισαγωγή τους:

- αγαθά, ο κύκλος εργασιών των οποίων απαλλάσσεται από ΦΠΑ στη χώρα σύμφωνα με τα άρθρα αυτού του νόμου,

- αγαθά που καλύπτονται από το καθεστώς των αγαθών κατά τη μεταφορά,

- αγαθά που εμπίπτουν στο καθεστώς για τα προσωρινά εισαγόμενα αγαθά και τα αγαθά για επανεξαγωγή,

- αγαθά που εισάγονται για λογαριασμό ξένου διπλωματικού ή προξενικού γραφείου για υπηρεσιακές ανάγκες,

- αγαθά που εισάγονται από διεθνείς οργανισμούς και τα μέλη τους, υπό όρους που καθορίζονται από διεθνείς συμφωνίες,

- αγαθά προοριζόμενα για εκθέματα σε εκθέσεις και εμπορικές επιδείξεις, τα οποία θα εξαχθούν στη συνέχεια, κλπ.


ΕΓΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΠΑ Σύμφωνα με το άρθρο 51 του Νόμου, όλοι οι φορολογούμενοι που έχουν διενεργήσει συνολικό κύκλο εργασιών 1.300.000 δηνάρια πΓΔΜ στο προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ή που προβλέπουν κύκλο εργασιών υψηλότερο από 1.300.000,00 δηνάρια πΓΔΜ είναι υποχρεωμένοι να καταχωρηθούν ως φορολογούμενοι ΦΠΑ. Σύμφωνα με το άρθρο 51, παρ. 3 τα πρόσωπα-κάτοικοι πΓΔΜ τα οποία δεν υποχρεούνται να καταχωρηθούν ως πληρωτές ΦΠΑ, δεν είναι υποχρεωμένα να δηλώσουν Φ.Π.Α για τον κύκλο εργασιών των αγαθών και των υπηρεσιών που διενήργησαν και επομένως δεν υποχρεούνται να δηλώσουν ΦΠΑ σε τιμολόγια χωριστά. Εντούτοις, το άρθρο 51 παρ. 4 του νόμου προβλέπει τη δυνατότητα της εθελούσιας εγγραφής τους ως πληρωτές ΦΠΑ. Σύμφωνα με την παρ. 7, οι εγγεγραμμένοι φορολογούμενοι παραμένουν φορολογούμενοι ΦΠΑ για τα 5 επόμενα έτη, ανεξάρτητα από το συνολικό κύκλο εργασιών που θα πραγματοποιήσουν.


ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο ΦΠΑ καταβάλλεται κατά τη διάρκεια του έτους ως προκαταβολή, και μετά από τη λήξη της ετήσιας φορολογικής περιόδου, όταν καθορισθεί τελικά ο φόρος για την πληρωμή. Η φορολογική περίοδος προσδιορίζεται σε ένα ημερολογιακό έτος. Εάν ο φορολογούμενος διενήργησε τις επαγγελματικές του δραστηριότητες σε τμήμα του ημερολογιακού έτους, μόνον εκείνη η περίοδος θα υπολογισθεί ως φορολογική περίοδος. Περίοδος υπολογισμού και καταβολής των προκαταβολών θεωρείται ένας ημερολογιακός μήνας.exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov