Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Διμερής αναπτυξιακή βοήθεια σε πΓΔΜ 2006
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 24/04/2007
Έκδοση: Super User
Κείμενο:


Αυστρία

Βοήθεια περιόδου 1998-2003 €7,7 εκατ. Οι άξονες προτεραιότητες, βάσει του «Προγράμματος συνεργασίας 2005-2007» είναι:

1. Διαχείριση υδάτων. Ολοκλήρωση 12 έργων €6,7 εκατ. Συνέχιση (από το 2002) έργου ύδρευσης Δήμου Suto Orizari, €0,7 εκατ. Ύδρευση δήμων Krivogastani, Vrapciste, Cucer Sandevo και Caska (2006) €2,4 εκατ.

2. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ολοκλήρωση 4 έργων σε δήμους Kocani και Vinica, €1,2 εκατ. Έναρξη δύο προγραμμάτων γεωθερμικών συστημάτων το 2005, €1,6 εκατ.

3. Οικονομία και απασχόληση. ολοκλήρωση 4 προγραμμάτων €0,17 εκατ, με στόχο τη βελτίωση του θεσμικού πλαισίου.

4. Περιφερειακή ανάπτυξη.


Βρετανία

Διαχείριση £5 εκατ., από το 2000, σε τομείς:

1. Εκδημοκρατισμός

2. Αποκέντρωση

3. Οικονομική ανάπτυξη

4. Πολιτισμός, μέσα ενημέρωσης, αθλητισμός και κοινωνία


Γαλλία

Χρηματοδότηση δράσεων σε τομείς:

1. Δημόσια διοίκηση. Πρόγραμμα κατάρτισης δημοσίων υπαλλήλων 2002-2005, €1,2 εκατ.

2. Αστυνομία. Εκσυγχρονισμός αστυνομίας 2004-2005, €165.000.

3. Εκπαίδευση. 65 επισκέπτες καθηγητές σε Πανεπιστήμιο SEE, μετάφραση γαλλικών παιδαγωγικών βιβλίων στην σλαβομακεδονική και αλβανική. Χρηματοδότηση €306.000, για την περίοδο 2003-2006.

4. Υγεία. Πρόγραμμα αιμοδοσίας, 2005-2008 €306.000


Γερμανία

Την περίοδο 1993-005, η πΓΔΜ έλαβε €147 εκατ. από την γερμανική κυβέρνηση (χρηματοδοτική στήριξη: €95 εκατ. και τεχνική συνεργασία: €52 εκατ.) Σύμφωνα με το Πρωτόκολλο διμερούς συνεργασίας (2005) οι δράσεις 2005-2007 αφορούν:

1. Διαχείριση υδάτων. Αρδευτικά έργα σε νότια περιοχή Αξιού. Προστασία υδάτινου περιβάλλοντος λιμνών Αχρίδας και Πρέσπας. Αποχετευτικό σύστημα σε Prilep.

2. Λειτουργία της αγοράς. Προώθηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, μέσω τραπεζικών διευκολύνσεων. Δράσεις της InWent (Capacity Building International). Μεταφορά τεχνογνωσίας (Centrum fur International Migration und Entwicklung).

3. Εκδημοκρατισμός. Ενίσχυση διαδικασίας αποκέντρωσης, μέσω Ταμείου μικρής κλίμακας έργων κοινωνικών υποδομών. Εκπαίδευση και κατάρτιση (Ιδρύματα FRIEDRICH EBERT, KONRAD ADENAUER, FRIEDRICH NEUMANN).


Δανία

Χρηματοδότηση ΜΚΟ σε πΓΔΜ, συμμετοχή σε πρόγραμμα CARDS 2002 και συγχρηματοδότηση τοπικών υποδομών (Development of Local Infrastructure Project).


Ελβετία

Το Πρόγραμμα 2005-2008 εστιάζεται σε:

1. Δημόσια διοίκηση. Ενίσχυση κοινωνικού διαλόγου και ανάπτυξη υπηρεσιών μέσων μαζικής ενημέρωσης.

2. Υποδομές και κοινωνικές υπηρεσίες. Ύδρευση. Τοπική αυτοδιοίκηση.

3. Οικονομική ανάπτυξη. Απασχόληση, εμπόριο, κοινωνικός διάλογος και προστασία περιβάλλοντος.

4. Λοιπά θέματα. Ισότητα δύο φύλων. Πολιτισμός. Ανθρώπινα δικαιώματα.


ΗΠΑ

Επενδύσεις άνω των US$450 εκατ. από το 1993, σε τομείς:

1. Οικονομική ανάπτυξη. Υποστήριξη τεχνολογικής βάσης μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διευκόλυνση χρηματοδότησης γεωργικών επιχειρήσεων. Μεταφορά τεχνογνωσίας για την εναρμόνιση κανόνων εμπορίου με Ε.Ε.

2. Εκδημοκρατισμός. Υποστήριξη διαδικασίας αποκέντρωσης, κοινωνίας πολιτών, εκσυγχρονισμού δικαστηρίων.

3. Εκπαίδευση. Ίδρυση South East European University (SEEU) στο Τέτοβο το 1991. Υποδομή διαδικτύου σε 6.000 σχολεία.

4. Λοιπά προγράμματα. Υποτροφίες. Προγράμματα εκπαίδευσης.


Ιαπωνία

1. Δάνεια. Έγκριση δανείου US$80 εκατ. εκ μέρους της MITSUBISHI BANK (2003) για την κατασκευή υδροηλεκτρικού φράγματος σε Zletovica, άρδευση 2.900 εκταρίων γεωργικής γης και τριών υδροηλεκτρικών σταθμών. Περίοδος αποπληρωμής: 25 έτη, περίοδος χάριτος: 7 έτη, επιτόκιο: 1,5%. Καταβολή πρώτης δόσης: 2006.

2. Επιδοτήσεις. Από το 1995, προγράμματα επείγουσας βοήθειας US$84 εκατ. (ιατρικό κέντρο σε Τέτοβο) και προγράμματα υγείας και μεταφορών (έως το 2006), τοπικής αυτοδιοίκησης, εκπαίδευσης, πολιτισμού και γεωργίας (έως το 2006).

3. Τεχνική συνεργασία

4. Μεταφορά τεχνογνωσίας σε τομείς προστασίας περιβάλλοντος (US$20 εκατ. από το 1996), ασφάλειας (ιατρικός εξοπλισμός, ιατρικά κέντρα και πρόληψη) και λειτουργίας αγοράς.


Ισπανία

Δάνειο €9,8 εκατ., για την κατασκευή φράγματος LISICE, 19991-2006, διάρκειας 31 ετών, με περίοδο χάριτος 11 έτη.


Ιταλία

Αναπτυξιακή βοήθεια €25 εκατ., για την περίοδο 1999-2001 και ειδικότερα:

1. Επείγουσα ανθρωπιστική βοήθεια (€3,4 εκατ. (ύδρευση σε Κουμάνοβο, στέγαση και ιατρικές υπηρεσίες).

2. Προστασία κοιλάδας Αξιού, €6,8 εκατ. (κατασκευή 6 αποχετευτικών συστημάτων, εκπαίδευση τοπικών κοινοτήτων). Ανάπτυξη Αχρίδας και Πρέσπας (2005,1,7 εκατ.)

3. Εκσυγχρονισμός νοσοκομείων και πάρκο βιοτεχνολογίας (1999, επιδότηση: €,15 εκατ., πιστώσεις: €2,58 εκατ.) Βοήθειας σε ανάπηρα παιδιά (Ινστιτούτο DEMIR KAPIJA).

4. Τηλεματική λογιστικής, US$1 εκατ. Σύστημα πληροφοριών σε Υπουργείο Οικονομικών. Ενίσχυση διαδικασίας αποκέντρωσης.

5. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δραστηριοποίηση του Ιταλικού Ινστιτούτου Εξαγωγικού Εμπορίου. Εξαγωγικές πιστώσεις €12,7 εκατ. (2006). Ενίσχυση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, €10 εκατ. (2007) και καθυστερημένων περιοχών (€1,3 εκατ., 2004)

6. Γεωργία (€1,1 εκατ.) Χρηματική συμμετοχή σε IFAD. Μεσογειακό Γεωπονικό Ινστιτούτο του Bari (CIHEAM).

7. Εκπαίδευση και πολιτισμός. Σύνολο: €3,6 εκατ. Ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς. Ενίσχυση 26 σχολείων σε Τέτοβο, Γευγελή και Βαλάντοβο.

8. Αποκέντρωση. Πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης, για την ανάπτυξη δικτύων πόλεων σε ΝΑ Ευρώπη, με τη συμμετοχή του δήμου Τοσκάνης και 21 δήμων από πΓΔΜ.

9. Μειονότητες. «Βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και ενσωμάτωση κοινοτήτων αθίγγανων» €750.000.


Κίνα

Υπογραφή δύο μνημονίων οικονομικής και τεχνικής συνεργασίας. Επιδότηση €6,5 εκατ. για την προμήθεια Η/Υ σε δημόσια ιδρύματα δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης


Νορβηγία

Βοήθεια 2005, €10 εκατ. Νορβηγικό Πρόγραμμα Διμερούς Βοήθειας (έναρξη 2004).


Ολλανδία

Το Σχέδιο Δράσης (MASP) προβλέπει ενίσχυση για την περίοδο 2005-2008, των τομέων:

1. Εκπαίδευση. Εκπαιδευτική αναδιάρθρωση (€20 εκατ.) Χρηματική συμμετοχή σε Πρόγραμμα Παγκόσμιας Τράπεζας για τον εκσυγχρονισμό της εκπαίδευσης.

2. Δημόσια διοίκηση. Συμμετοχή σε ειδικό Ταμείο Παγκόσμιας Τράπεζας, US$3,8 εκατ. Ενίσχυση κρατικού Προϋπολογισμού €81,7 εκατ. (1999-2004) Διμερής συνεργασία Τελωνείων. Ενίσχυση διαδικασίας αποκέντρωσης €800.000. Πρόγραμμα διδυμοποίησης μεταξύ VNG και ZELS (2005-2008, €1,4 εκατ.) Εκσυγχρονισμός λειτουργίας υπηρεσιών αστυνομίας και δικαστικού συστήματος. Καταφύγιο θυμάτων εμπορίας ανθρώπων (Transit Shelter Centre).

3. Ιδιωτικός τομέας. Χρηματοδότηση Οργανισμού για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας (MEDF) €5,7 εκατ. και της PROCREDIT BANK €5,5 εκατ. Συνεργασία με Παγκόσμια Τράπεζα για την κατάρτιση κτηματολογίου σε Κουμάνοβο. Πρόγραμμα οικονομικής συνεργασίας (PSOM) για τη λειτουργία της αγοράς (χρηματοδότηση 29 προγραμμάτων).

4. Αγροτική ανάπτυξη. Συνεισφορά US$12 εκατ. σε Παγκόσμια Τράπεζα, για τη βελτίωση του αρδευτικού συστήματος. Από το 2006, δεν υπάρχει νέο πρόγραμμα.

5. Πολιτισμός και ανάπτυξη (7 προγράμματα €250.000)


Σουηδία

Βοήθεια €27 εκατ., για την περίοδο 1999-2004. Εφαρμογή Στρατηγικής 2006-2010:

1. Γεωργία και οικονομική ανάπτυξη, 2003-2005, €5 εκατ. Διευκόλυνση χρηματοδότησης μικρομεσαίων αγροτικών επιχειρήσεων.

2. Προστασία περιβάλλοντος, 2003-2005, €1,7 εκατ.

3. Ανθρώπινα δικαιώματα και κοινωνική συνοχή, 2003-2005, €7,3 εκατ.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov