Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Έκθεση Δεκεμβρίου 2009 της Αντιπροσωπείας της E.E. στη Συρία για τα μη δασμολογικά εμπόδια στη Συρία.
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΣΥΡΙΑΚΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημερομηνία: 22/03/2010
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Δαμασκού
Κείμενο: Η Έκθεση, η οποία συντάχθηκε αρχικά το 2005 κατόπιν προτάσεως της Συριακής Κρατικής Επιτροπής Προγραμματισμού (State Planning Commission) έχει ως σκοπό να καταγράψει και να παρουσιάσει σε αυτή τα μη δασμολογικά εμπόδια που αντιμετωπίζουν όσες εταιρείες αναπτύσσουν εμπορικές και οικονομικές σχέσεις με τη Συρία. και αποτελεί μέρος ενός διαρκούς διαλόγου και διαπραγμάτευσης με τη Συριακή πλευρά με σκοπό την άρση τους.
Το παρόν κείμενο λαμβάνει υπόψη του τις εξελίξεις στη συριακή οικονομία και τις βελτιώσεις που αυτές επέφεραν και διαλαμβάνει τα εξής:

Οι ευρωπαϊκές εταιρείες έρχονται αντιμέτωπες με αδιαφάνεια, μη προβλεψιμότητα, καθώς και με έλλειψη συνοχής του εθνικού νομοθετικού, θεσμικού και ρυθμιστικού πλαισίου. Τα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζουν θα μπορούσαν να συνοψιστούν στα εξής:
• Έλλειψη διαφάνειας στις διαδικασίες των δημόσιων προμηθειών
• Μη αποδέσμευση των εγγυήσεων συμμετοχής και εκτέλεσης του έργου
• Ανεπάρκεια του συριακού δικαστικού συστήματος στην εφαρμογή νόμων και κανονισμών
• Υψηλό διοικητικό κόστος (φόροι και τέλη χαρτοσήμου)
• Μεταφορικοί περιορισμοί
• Πρακτικές μονοπωλίου

Σημαντικές βελτιώσεις επήλθαν από τις προηγούμενες σχετικές Έκθεσεις της Αντιπροσωπείας της E.E. στη Συρία του 2005 και του 2007 και κυρίως ο Νέος εταιρικός Νόμος 3/2008, που επιτρέπει την πλήρη ιδιοκτησία συριακών εταιρειών από αλλοδαπούς, οι νέοι νόμοι περί εμπορίου, διαιτησίας, αντι-τράστ και προστασίας του καταναλωτή, καθώς και ο περιορισμός της λίστας των απαγορευμένων προς εισαγωγή ειδών.
Πρόσφατα επίσης η Συρία υιοθέτησε ένα σύστημα ελάχιστων τιμών αναφοράς για τα εισαγόμενα προιόντα, το οποίο πάντως δεν ανταποκρίνεται πλήρως στη διεθνή πρακτική αφού εφαρμόζει διαφοροποιήσεις τιμών ανάλογα με την περιοχή προέλευσης του προϊόντος.

1. Διαδικασίες και Πρακτικές επί των Δημοσίων Προμηθειών

Τα βασικά μη δασμολογικά εμπόδια, σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές εταιρείες αφορούν στον ως άνω τομέα. Το σύστημα χαρακτηρίζεται περίπλοκο και αναξιόπιστο, με έλλειψη διαφάνειας, ανάμειξη εξωτερικών παραγόντων στη διαδικασία, μη ασφαλίσιμους κινδύνους και συχνή ακύρωσή των διαγωνισμών. Ακόμη δεν ακολουθούνται συγκεκριμένες διαδικασίες και ο χρόνος για υποβολή συμμετοχής κρίνεται πολύ μικρός. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό προϋποθέτει εγγύηση συμμετοχής (bid bond) ύψους 5% και εγγύηση εκτέλεσης (performance bond) 10% της αξίας του συμβολαίου.
Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται πρόβλημα με την αποδέσμευση των τελευταίων (υπάρχουν παραδείγματα καθυστέρησης πέραν της δεκαετίας). Τούτο οφείλεται στη διστακτικότητα παραλαβής των δημοσίων έργων από Σύρους υπεύθυνους.
Οι συστάσεις της Ε.Ε. επ’ αυτού είναι οι εξής:
Υπογραφή συμβολαίου συντήρηρησης του εισαγόμενου μηχανολογικού εξοπλισμού για διασφάλιση έναντι μελλοντικών καθυστερήσεων επιστροφής της εγγύησης εκτέλεσης.
Συνδρομή δικηγορικού γραφείου για την υπογραφή συμβολαίου
Διασφάλιση προσφυγής στη διεθνή διαιτησία.
Εγγύηση λειτουργίας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα
Αλλα Προβλήματα:
• Ρήτρα μποϋκοτάζ του Ισραήλ (Άρθρο 11α6 του Νόμου 51/2004)
• Αξιολόγηση Προσφορών: Ανησυχίες για βραδεία διαδικασία, περιπτώσεις ακύρωσης και επαναπροκήρυξης, προτεραιότητα σε εγχώριους κρατικούς Οργανισμούς.
• Σε κάποιους διαγωνισμούς απαιτείται η μεταφορά των προϊόντων από δημόσιες μεταφορικές επιχειρήσεις (SYRΙAMAR)
• Οι Συριακές επιστολές ανέκκλητων πιστώσεων είναι ιδιαίτερα περίπλοκες και η απαίτηση των συριακών αρχών για “Pure origin” των προϊόντων μπορεί να επιφέρει μεγάλες καθυστερήσεις παράδοσης.
• Τα πρόστιμα επί των καθυστερήσεων επιβάλλονται επί της συνολικής αξίας του έργου και όχι επί της αξίας του υλικού που παραδίδεται καθυστερημένα

2. Εισαγωγικοί περιορισμοί
Οι εισαγωγικοί περιορισμοί μπορούν να καταταχθούν στις εξής τρεις κατηγορίες:
Απαγορευμένα προς εισαγωγή για λόγους περιβαλλοντικούς, δημόσιας υγείας, ασφάλειας, προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς (Αρνητική Λίστα)
Απαγορευμένα λόγω της αρνητικής επίδρασης στη συριακή βιομηχανία
Αγαθά που μπορούν να εισαχθούν μόνο από από τον δημόσιο τομέα ή απαιτούν θεώρηση από αρμόδιες Δημόσιες Αρχές όπως πχ μερικά φαρμακευτικά και αγροτικά προϊόντα. Για την εισαγωγή των περισσότερων προϊόντων, που περιλαμβάνονται στην αρνητική λίστα, πλην αυτών, που προέρχονται από χώρες της GAFTA και την Τουρκία απαιτείται άδεια από το Υπουργείο Γεωργίας και Εμπορίου, η οποία έχει διάρκεια ενός έτους, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις απαιτείται επιπλέον ειδική άδεια υποκείμενη σε τακτή αναθεώρηση.
• Λόγω των συνεχών αναθεωρήσεων του καταλόγου των απαγορευμένων προς εισαγωγή προϊόντων και των σχετικών κανονισμών οι εισαγωγικές διαδικασίες δεν είναι αυτόματες και διαφανείς αλλά απρόβλεπτες και χρονοβόρες με επιπλέον οικονομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια.

3. Ελάχιστες τιμές αναφοράς
Τον Φεβρουάριο του 2009 η Συρία υιοθέτησε ένα σύστημα ελάχιστων τιμών αναφοράς για τα εισαγόμενα προιόντα, το οποίο πάντως δεν ανταποκρίνεται πλήρως στη διεθνή πρακτική αφού εφαρμόζει διαφοροποιήσεις τιμών ανάλογα με την περιοχή προέλευσης του προϊόντος. Το σύστημα εισήχθη για να προστατευθεί η εγχώρια παραγωγή της Συρίας. Πάντως η εφαρμογή του δεν είναι ομοιόμορφη, αφού στα εισαγόμενα από την Ε.Ε. προϊόντα οι ελάχιστες τιμές αναφοφοράς είναι κατά 40% υψηλότερες από αντίστοιχα προϊόντα που εισάγονται από την Κίνα.

4.Προξενικά τέλη
• Σε πολλές περιπτώσεις οι ευρωπαϊκές εταιρείες αναγκάζονται να πληρώσουν σημαντικά προξενικά τέλη στο εξωτερικό για επικύρωση εμπορικών εγγράφων που φθάνουν το 1% της αξίας του συμβολαίου για έγγραφα που αναφέρουν την αξία των εισαγόμενων αγαθών. Το ελάχιστο προξενικό τέλος είναι 16 USD και το μέγιστο 1500 USD. Η πρακτική αυτή δεν είναι εναρμονισμένη με τις αρχές του WTO για το διεθνές εμπόριο. Απαιτείται η αντικατάστασή τους από ένα σταθερό ποσό, που ανταποκρίνεται στα έξοδα των προσφερομένων προξενικών υπηρεσιών.

5.Μποϋκοταζ του Ισραήλ
• Στο πλαίσιο της εφαρμογής της πρακτικής αυτής απαιτείτο έως σήμερα από τους ευρωπαίους εξαγωγείς η προσκόμιση πιστοποιητικού που αποδεικνύει ότι κανένα τμήμα των προς εισαγωγή αγαθών δεν έχει παραχθεί στο Ισραήλ. Η υποχρέωση αυτή αντικαταστάθηκε από την υποχρέωση προσκόμισης εγγράφου στο οποίο περιγράφεται αναλυτικά η προέλευση του προϊόντος. Πάντως η Ε.Ε. θεωρεί ότι το βασικό πιστοποιητικό EUR-1 είναι επαρκές. Αντίστοιχα προβλήματα παρουσιάζονται κατά τη συμμετοχή σε δημόσιους διαγωνισμούς και προμήθειες.

6. Περιορισμοί στις μεταφορές και πρακτικές μονοπωλίου
• Βάσει της Οδηγίας 816/2004 του Υπουργείου Οικονομίας και Εμπορίου είναι υποχρεωτική η χρήση των συριακών λιμένων για την εισαγωγή μιας σειράς προϊόντων, π.χ. ζάχαρης, ξυλείας και οχημάτων, κάτι που εκλαμβάνεται ως περιορισμός του ελευθέρου εμπορίου.
7. Αποθήκευση
Το κόστος αποθήκευσης στη Συρία είναι χαμηλό, οι ευρωπαικές εταιρείες πολλές φορές είναι υποχρεωμένες να πληρώσουν υψηλά αποθήκευτρα εξαιτίας της καθυστέρησης ολοκλήρωσης των διαδικασιών εκτελωνισμού.

8.Φυτουγεινομικοί έλεγχοι
•Στο πεδίο αυτό υπάρχει έλλειψη διαφάνειας και πληροφόρησης ως προς τις σχετικές διαδικασίες παρά την ύπαρξη σχετικής συριακής νομοθεσίας περί αποδοχής των διεθνών προτύπων. Το σημαντικότερο πρόβλημα για τις ευρωπαικές εταιρείες αποτελεί η έγκαιρη πληροφόρηση σχετικά με τις απαραίτητες φυτουγειονομικές προυποθέσεις που εφαρμόζονται στη Συρία καθώς επίσης και τη δημόσια υπηρεσία η οποία είναι υπεύθυνη κάθε φορά. Πέραν του καθ’ ύλην αρμόδιου Υπουργείου Γεωργίας στο θέμα εμπλέκονται και το Υπουργείο Οικονομίας και Εμπορίου και τα Τελωνεία.

9. Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας.
Η προστασία των Δικαιώματων Πνευματικής Ιδιοκτησίας είναι χαλαρή στη Συρία. Ο νέος Νόμος περί «Εμπορικών Σημάτων, Γεωγραφικών Ενδείξεων και Βιομηχανικού Σχεδίου» αποτελεί θετικό βήμα για την προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων και εναπόκειται πλέον στην εφαρμογή του νέου νόμου 4/2008 περί διαιτησίας η ρύθμιση διαφορών σχετικών με Δ.Π.Ι.
10. Απασχόληση μη Σύριων στον χρηματοδοτικό τομέα.
• Οι ξένες ιδιωτικές τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες αντιμετωπίζουν περιορισμούς στην απασχόληση μη Σύριων υπαλλήλων. Η επιτρεπόμενη από την ισχύουσα νομοθεσία ποσόστωση είναι 10% για μη Σύριους και 3% για μη Άραβες. Η δέσμευση αυτή δημιουργεί προβλήματα στις ξένες τραπεζικές και ασφαλιστικές επιχειρήσεις, οι οποίες προτιμούν αν απασχολούν διευθυντικά τουλάχιστον στελέχη από τις χώρες τους, ειδικά κατά την αρχική φάση λειτουργίας τους στη Συρία.

Αναφέρουμε τέλος ότι η Έκθεση αυτή επικαιροποιείται ανά διετία και υποβάλλεται σε επιμελητηριακούς φορείς ούτως ώστε οι εταιρείες της Ε.Ε. να έχουν την ευκαιρία να προβούν σε παρατηρήσεις επί του περιεχομένου του προκειμένου να διαπιστωθεί σε ποιο βαθμό ισχύουν τα όσα καταγράφονατι σε αυτήν ώστε, στη συνέχεια, να παραδοθεί στις αρμόδιες Συριακές Αρχές.
Ι.Κ.Κατσάρας/Σ. ΟΕΥ Α’
Γ.Σακουφάκης/Γρ. ΟΕΥ Β'
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov