Search

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Παρουσίαση πρώτου πακέτου μεταρρυθμίσεων τουρκικής οικονομίας από Τούρκο Πρωθυπουργό
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΤΟΥΡΚΙΑ
Ημερομηνία: 07/11/2014
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Άγκυρας
Κείμενο: Πραγματοποιήθηκε χθες απο τον Τούρκο Πρωθυπουργό κ.Ahmet Davutoglu ανακοίνωση των εννέα πρώτων προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων για την ενίσχυση της τουρκικής οικονομίας, τα βασικά σημεία των οποίων είναι τα ακόλουθα:
• Μείωση της εξάρτησης της οικονομίας από τις εισαγωγές
O Τούρκος Πρωθυπουργός σημείωσε ότι βασική προτεραιότητα προς την κατεύθυνση αυτή είναι η ενδυνάμωση του τομέα των εξορύξεων και η αύξηση των μεταλλευτικών ερευνών τόσο στην Τουρκία όσο και στο εξωτερικό. Ιδιαίτερης σημασίας για την αύξηση της εγχώριας παραγωγής είναι οι τομείς της βιοχημίας, της παραγωγής και επεξεργασίας βιοκαυσίμων και του μηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς συνιστούν τομείς στους οποίους η χώρα παρουσιάζει εξωτερική εξάρτηση. Ο επανασχεδιασμός της βιομηχανικής πολιτικής επίσης θεωρείται μείζονος σημασίας για την τουρκική κυβέρνηση, σύμφωνα με τις δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού.
• Οικονομική αξιοποίηση διαφόρων τομέων έρευνας και τεχνολογίας
Η έμφαση στην ενίσχυση της τεχνολογίας ως οχήματος για την μεγιστοποίηση της παραγωγής είναι βασικός άξονας γύρω από τον οποίο θα κινηθεί η νέα μεταρρυθμιστική προσπάθεια. Επενδύσεις σε νέα σύγχρονα προϊόντα έρευνας και τεχνολογίας θα ευνοηθούν με παροχή συγκεκριμένων κινήτρων, ενώ παράλληλα θα ενισχυθούν οι υποδομές σε ερευνητικά εργαστήρια βάσει υψηλών προδιαγραφών πιστοποίησης
• Ανάπτυξη της τεχνολογίας και της τουρκικής παραγωγής μέσω των δημοσίων διαγωνισμών
Στο συγκεκριμένο πακέτο προβλέπεται να ενταχθεί παροχή κινήτρων σε καινοτόμες τουρκικές επιχειρήσεις, μέσω δημιουργίας μηχανισμού εγγύησης πιστώσεων, αλλά και διεύρυνσης της προσβασιμότητας στους διαγωνισμούς δημοσίων προμηθειών σε επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα έρευνας και τεχνολογίας. Περαιτέρω, η δημιουργία θεσμικού πλαισίου που να ευνοεί τη δημιουργία clusters τίθεται ως σημαντική παράμετρος της συγκεκριμένης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας.
• Αύξηση της παραγωγής ενέργειας
Με στόχο να αυξηθεί ως 35% η εγχώρια παραγωγή ενέργειας, η τουρκική κυβέρνηση σκοπεύει να υιοθετήσει μια σειρά μέτρων, τα οποία στόχο θα έχουν τη μείωση της γραφειοκρατίας και την δημιουργία ευνοϊκού περιβάλλοντος για προσέλκυση των σχετικών επενδύσεων. Έμφαση επίσης θα δοθεί στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, καθώς το φυσικό περιβάλλον της χώρας ευνοεί την αξιοποίηση της γεωθερμικής, της ηλιακής και της αιολικής ενέργειας
• Αποδοτικότητα των ήδη υπαρχουσών εγχώριων πηγών παραγωγής ενέργειας
Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης μπορεί να επιτευχθεί αφένός μέσω φοροαπαλλακτικών κινήτρων για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν συστήματα βέλτιστης χρήσης ενέργειας με μικρό κόστος στο περιβάλλον και αφ’ετέρου μέσω της ορθολογικότερης και ενεργειακά συμβατής διαχείρισης βιομηχανικών αποβλήτων
• Ορθολογική διαχείριση υδάτων στη γεωργία
Η γεωργία συνιστά σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της Τουρκίας και η γεωργική παραγωγή της χώρας συνιστά σημαντικό κομμάτι των τουρκικών εξαγωγών. Συνεπώς, η μεγιστοποίησή της με τη βοήθεια εφαρμογής σύγχρονων αρδευτικών συστημάτων αποτελεί σημαντική διάταση του εκσυγχρονισμού της γεωργίας
• Δομικός μετασχηματισμός βιομηχανίας και υπηρεσιών υγείας
Η σύσταση ειδικής επιτροπής, η οποία θα εισηγείται στην κυβέρνηση αλλαγές και ρυθμίσεις για τη βελτίωση των επιδόσεων των επιχειρήσεων των δραστηριοποιούμενων στον τομέα της υγείας είναι ενδεικτική της σημασίας που αποδίδεται στον εν λόγω τομέα
• Αναβάθμιση του ιατρικού τουρισμού
Δεδομένων των σημαντικών εσόδων από τον τουρισμό στην τουρκική οικονομία, για τα οποία ως στόχος τίθεται η αύξησή τους ως το 2018 σε 9 δισ.δολ, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενίσχυση του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού σε στοχευμένα νοσηλευτικά ιδρύματα που παρουσιάζουν μεγάλη επισκεψιμότητα σε επίπεδο ιατρικού τουρισμού, την παροχή κινήτρων για επιχειρήσεις ειδικευμένες σε παροχή ιατρικών υπηρεσιών και τη δημιουργία εγκαταστάσεων, τα οποία θα συνδυάζουν τουριστικές με θεραπευτικες υπηρεσίες
• Βελτίωση πρακτικών μεταφορών και αποθήκευσης εμπορευμάτων.
Μέσω της βελτίωσης του σιδηροδρομικού δικτύου, της προτυποποίησης συγκεκριμένων λιμένων της χώρας, ώστε να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς ως διεθνή διαμετακομιστικά κέντρα και της δημιουργίας εύχρηστης βάσης δεδομένων για οδικές μεταφορές, αναμένεται μεσοπρόθεσμα να βελτιωθούν σημαντικά οι μεταφορές στη χώρα, στοιχείο το οποίο δημιουργεί και προοπτικές προσέλκυσης επενδύσεων.
Σημειώνεται ότι το πρώτο αυτό πακέτο των εννέα επί μέρους μέτρων εντάσσεται στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας, της πιο σημαντικής στην ιστορία της Τουρκικής Δημοκρατίας, σύμφωνα με δηλώσεις του Τούρκου Πρωθυπουργού. Ο χρόνος μάλιστα εξαγγελίας του έχει ιδιαίτερη σημασία, υπό την προοπτική της ανάληψης της τουρκικής προεδρίας G-20 την 1η Δεκεμβρίου 2014.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov