Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Ετήσια Έκθεση Προόδου για την Αλβανία 2016
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΑΛΒΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 21/11/2016
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων
Κείμενο:

Δημοσιεύθηκε, στις 9 Νοεμβρίου 2016, η Ετήσια Έκθεση Προόδου της Αλβανίας για το 2016. Στην έκθεση αποτυπώνεται η πρόοδος των μεταρρυθμίσεων και οι προβληματικοί τομείς, όπου χρειάζεται εντατικοποίηση των προσπαθειών.

Συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνώρισε τη σταθερή πρόοδο προς την εκπλήρωση των πέντε βασικών προτεραιοτήτων για την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων. Ειδικότερα, χαρακτήρισε ως καίριες για την υλοποίηση της μεταρρύθμισης του δικαστικού συστήματος τις συνταγματικές τροποποιήσεις που εγκρίθηκαν ομόφωνα τον Ιούλιο του 2016. Η εν λόγω διαδικασία, όπως τόνισε η Ε.Ε. στα συμπεράσματά της, θα περιλαμβάνει σε βάθος επαναξιολόγηση των δικαστών και των εισαγγελέων. Η μεταρρύθμιση της δημόσιας διοίκησης εξακολούθησε να εφαρμόζεται με συνέπεια. Συνεχίσθηκαν, ακόμη, οι προσπάθειες για την εγκαθίδρυση αξιόπιστου συστήματος καταχώρησης των προληπτικών ερευνών, των διώξεων και των καταδικών, στο πλαίσιο του αγώνα για την πάταξη της διαφθοράς και του οργανωμένου εγκλήματος. Τέλος, η Ε.Ε. θεωρεί ότι τα θεμελιώδη δικαιώματα συνεχίζουν να είναι ευρέως σεβαστά στη χώρα. Υπό το φως της ανωτέρω προόδου στις πέντε βασικές προτεραιότητες και υπό την προϋπόθεση αξιόπιστης και απτής προόδου στην υλοποίηση της μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης και ιδιαιτέρως, όσον αφορά στην επαναξιολόγηση των δικαστών και των εισαγγελέων (vetting), η Επιτροπή συστήνει την έναρξη των ενταξιακών διαπραγματεύσεων με την Αλβανία.

Από την παρουσίαση των βασικών ευρημάτων της ετήσιας Έκθεσης Προόδου της ΕΕ για το 2016 συγκρατούνται τα ακόλουθα:

Πρόοδος παρατηρείται, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, σχεδόν σε όλους τους τομείς. Σε κανέναν τομέα δεν καταγράφεται επιδείνωση, ενώ ουδεμία πρόοδος σημειώνεται στις δημόσιες προμήθειες και την ελευθερία της έκφρασης. Οι οικονομικοί δείκτες της α/οικονομίας κρίνονται ικανοποιητικοί και η χρηματοοικονομική αγορά ως σταθερή. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η δικαστική μεταρρύθμιση θα βελτιώσει σημαντικά το οικονομικό και επιχειρηματικό περιβάλλον, όπου παρατηρούνται, επί του παρόντος, προβλήματα. Η Έκθεση επισημαίνει την ανάγκη περαιτέρω ενεργειών όσον αφορά την παράνομη καλλιέργεια ινδικής κάνναβης, τα θεμελιώδη δικαιώματα, με έμφαση στο ιδιοκτησιακό, καθώς και για την υιοθέτηση του νέου εκλογικού κώδικα, ο οποίος θα διασφαλίζει την αμεροληψία και τον επαγγελματισμό της διοίκησης.

Ιδιαιτέρως, επισημαίνεται ότι, ως προς τα οικονομικά κριτήρια αξιολόγησης, σύμφωνα με την έκθεση, η Αλβανία είναι μερικώς προετοιμασμένη για την ανάπτυξη μιας λειτουργικής οικονομίας της αγοράς.

Στην έκθεση αναγνωρίζεται η σχετική πρόοδος που έχει σημειωθεί στην Αλβανία, στην προσπάθεια βελτίωσης του ισοζυγίου του κρατικού προϋπολογισμού, πάταξης της άτυπης οικονομίας και μεταρρύθμισης του τομέα ηλεκτρικής ενέργειας. Επισημαίνεται, ωστόσο, το υψηλό επίπεδο της ανεργίας, του δημοσίου χρέους, καθώς και των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Έκθεση κάνει αναφορά στους δυσκίνητους μηχανισμούς και το αδύναμο κράτος δικαίου, τα οποία εξακολουθούν να αποθαρρύνουν τις επενδύσεις. Η συνεχιζόμενη μεταρρύθμισης της δικαιοσύνης αναμένεται να έχει σημαντική επίπτωση στο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Όσον αφορά στην ικανότητα αντιμετώπισης των ανταγωνιστικών πιέσεων της αγοράς στο εσωτερικό της Ευρ.Ένωσης, η Αλβανία, σύμφωνα με την έκθεση, διαθέτει κάποιο επίπεδο προετοιμασίας. Έχει επιτευχθεί σχετική πρόοδος στην ανώτερη εκπαίδευση και την επαγγελματική κατάρτιση. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου το ανθρώπινο δυναμικό να εξοπλιστεί με τα κατάλληλα εφόδια που απαιτεί η αγορά εργασίας. Επίσης, οι ελλείψεις σε υποδομές στους τομείς μεταφορών, ενέργειας και ψηφιακής τεχνολογίας συνεχίσουν να εμποδίζουν την ανταγωνιστικότητα και να περιορίζουν το εμπόριο. Η δυναμικότητα για έρευνα, ανάπτυξη και καινοτομία παραμένει χαμηλή.

Η έκθεση αναφέρει, επίσης ότι, η νομοθεσία της Αλβανίας, μολονότι συνεχίζει την ευθυγράμμιση με τις απαιτήσεις της Ε.Ε. σε μια σειρά από τομείς, αυξάνοντας την ικανότητά της να αναλάβει τις υποχρεώσεις του μέλους, ωστόσο, σε πολλούς τομείς, η χώρα είναι μετρίως προετοιμασμένη, όπως στον τομέα του χρηματοπιστωτικού ελέγχου ή έχει μερικό επίπεδο προετοιμασίας, όπως, μεταξύ άλλων, στους τομείς των δημοσίων συμβάσεων και της στατιστικής. Επίσης, αναφέρθηκε ότι, η Αλβανία θα πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για σημαντική αναβάθμιση της προετοιμασίας της για την εφαρμογή του κεκτημένου και να επιδιώξει τη συνέχιση των εργασιών για την ανάπτυξη των δικτύων μεταφορών και ενέργειας. Η διοικητική ικανότητα και τα επαγγελματικά πρότυπα των φορέων, που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή του κεκτημένου, πρέπει να ενισχυθούν και να διασφαλισθεί η ανεξαρτησία των ρυθμιστικών φορέων. Επιπλέον, παραμένει ουσιώδης η ενίσχυση της διαφάνειας και της λογοδοσίας, ώστε να διασφαλίζει αποτελεσματική, αποδοτική και διαφανή λειτουργία για τις δημόσιες συμβάσεις και το σύστημα διαχείρισης των δημόσιων οικονομικών.

Τέλος, αναφορά έγινε στην υποχρέωση των αλβανικών αρχών να αντιμετωπίσουν, λαμβάνοντας τα κατάλληλα μέτρα, τις πρόδηλα αβάσιμες αιτήσεις ασύλου, που υποβάλλονται από τους πολίτες της, προς τα κράτη μέλη της ΕΕ και προς τις έξι συνδεδεμένες χώρες Σένγκεν.

Το πλήρες κείμενο της έκθεσης είναι διαθέσιμο στον ακόλουθο σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/key_documents/2016/20161109_report_albania.pdf

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov