header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων (Νοέμβριος 2016)
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ημερομηνία: 22/01/2017
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σύδνεϋ
Κείμενο:

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Α

Εξαμηνιαία Έκθεση Οικονομικής και Δημιοσιονομικής Κατάστασης

Με την Έκθεση MYEFO/Mid-Year Economic & Fiscal Outlook η Κυβέρνηση Malcolm Turnbull επιβεβαίωσε όπως και στην Έκθεση PEFO/Pre-Election Ecocnomic & Fiscal Outlook, την πρόθεσή της να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό το αργότερο το οικονομικό έτος 2020/21, έχοντας ήδη λάβει εντός του τ.ε. δημοσιονομικά μέτρα της τάξης των Α$20δισ. (Omnibus Bill). Και μόνον το μήνυμα του Προϋπολογισμού, δια στόματος Θησαυροφύλακα, Scott Morrison “Ensuring that the Government lives within its means: Balancing the budget and reducing the burden of long term debt” ήταν ικανό να αναχαιτίσει τις τρεις διεθνείς εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody’s, S&P, Fitch) να προβούν σε υποβάθμιση της αυστραλιανής οικονομίας από την υψηλότατη βαθμίδα, διατηρώντας όμως αρνητικές τις προοπτικές όσον αφορά στη διαχείριση του προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αξιολόγηση είχε κατακυρωθεί στην αυστραλιανή οικονομία το 1975, εξέλιπε στα τέλη της δεκαετίας ’80 και επανήλθε το 2003. Η αυστραλιανή οικονομία κατά το οικονομικό έτος 2016/17 συνεχίζει τη μεταβατική της φάση, περνώντας από την εποχή των επενδύσεων στην εποχή της παραγωγής στον εξορυκτικό τομέα, με την κτηματαγορά να έχει μεν μετριάσει την πτώση της αύξησης του ΑΕΠ, με τίμημα όμως την υπερπροσφορά ακινήτων η οποία αναμένεται να οδηγήσει τον κατασκευαστικό κλάδο σε σχετική στασιμότητα. Ως κύριοι παράγοντες διατήρησης της, επί 25ετία, αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας λογίζονται οι επενδύσεις σε έργα υποδομών και η εξοικονόμηση πόρων για αναπτυξιακά έργα. Σε αυτήν την κατεύθυνση μιας broader-based growth, συνεπικουρούν τα χαμηλά επιτόκια της Αποθεματικής Τράπεζας και η σχετικά χαμηλή  ισοτιμία του νομίσματος η οποία «κρατάει» τις εξαγωγές (πτώση 3.4% στο 10μηνο 2016 -στα Α$202δισ.- και με το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο την ίδια περίοδο να έχει μειωθεί στα -$Α9.3δισ.). Όσον αφορά στα επί μέρους μακροοικονομικά δεδομένα, το ταμειακό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί από Α$36.5δισ. το 2016/17 σε Α$10.0δισ. το 2019/20. Παράλληλα, οι δημοσιονομικές εισπράξεις αν και αυξάνουν οριακά έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζονται αρνητικά από το χαμηλό πληθωρισμό και τη μείωση των επιπέδων των πραγματικών μισθών. Οι σχετικές αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών πρόκειται να αποδώσουν θετικά στη διαμόρφωση των στοιχείων του προϋπολογισμού πλην όμως από το 2017/18 και μετά, διότι είναι ακόμα νωπές οι αρνητικές επιδράσεις των χαμηλών επιπέδων τιμών που είχαν διαμορφωθεί κατά την προηγούμενη τριετία.

Μισθοί Εργαζομένων

Σύμφωνα με στοιχεία της Αυστραλιανής Στατιστικής Υπηρεσίας, η μέση αύξηση των πραγματικών μισθών εξακολουθεί να είναι μεγαλύτερη του πληθωρισμού (1.9%, χαμηλότερη όμως του πρότερου 2.8%) πλην όμως έχει σχεδόν διπλασιαστεί (από 12 σε 21 μήνες) το μέσο διάστημα αναμονής μισθολογικών αυξήσεων. Παράλληλα, το ποσοστό των υψηλών μισθολογικών αυξήσεων (άνω του 4%) έχει μειωθεί δραματικά (από το 29% στο 7%) και αυτή η τάση επικρατεί σε όλους τους βιομηχανικούς κλάδους, με αιχμή τον εξορυκτικό (όπου οι επενδύσεις έχουν καταγράψει ραγδαία πτώση).

Απασχόληση

Το Δεκέμβριο 2016, οι απασχολούμενοι στην Αυστραλία ανήλθαν στους 11,966,800, (8,150,300 πλήρους απασχόλησης, 3,816,500 μερικής) καταγράφοντας αύξηση 0.7% σε σχέση προ 12μήνου. Οι άρρενες εργαζόμενοι ανήλθαν στους 6,413,400 και οι γυναίκες στις 5,553,400. Το μεγαλύτερο ποσοστό μερικής απασχόλησης ανά φύλο το κατείχαν οι γυναίκες με 48% ενώ οι άνδρες δεν υπερέβησαν το 20%. Οι άνεργοι ανήλθαν στους 725,700, καταγράφοντας μείωση -1.6% σε σχέση με το Δεκέμβριο 2015. Το ποσοστό ανεργίας ανήλθε στο 5.7% και το ποσοστό συμμετοχής του οικονομικά ενεργού πληθυσμού στο σύνολο του πληθυσμού ήταν 64.6%. Μεταξύ των ποσοστών ανεργίας μεταξύ των Πολιτειών, το μικρότερο ποσοστό κατεγράφη στην Περιφέρεια Πρωτευούσης (ACT/Australian Capital Territory), 3.6% και τo μεγαλύτερo στη Δυτική και στη Νότιο Αυστραλία (WA/Western Australia, SA/South Australia), 6.7%.

Φορολόγηση Επιχειρήσεων

  Η Δ/νουσα Σύμβουλος του Συνδέσμου Αυστραλών Βιομηχάνων (BCA/Business Council of Australia), Jennifer Westacott, έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου αποεπενδύσεων στο Θησαυροφύλακα, Scott Morrison, στην περίπτωση που διατηρηθεί επί μακρόν το υψηλό ποσοστό φορολογίας των μεγάλων επιχειρήσεων, στοιχείο το οποίο θα έχει και σημαντικές επιπτώσεις στις εν γένει μισθολογικές απολαβές των εργαζομένων. Η δήλωση είχε ως εξής: “The impact will be akin to Australia. Put another way, if the US company tax rate is cut as proposed, the proposed tax cuts in Australia will be needed just to maintain our competitiveness”. Η κυβέρνηση στοχεύει στη σταδιακή μείωση του εν λόγω ποσοστού από το 30% στο 25% μέχρι το 2026/27 ενώ ήδη για τις επιχειρήσεις με τζίρο μέχρι τα Α$10εκ. το ποσοστό έχει ήδη μειωθεί στο 27.5%.

Εργασιακές Σχέσεις

Ο δ/νων σύμβουλος του Συνδέσμου Εμπορικών Κέντρων SCA/Shopping Centres Australasia, Anthony Mellowes, επέκρινε την πολιτική που υιοθετούν τα εργατικά συνδικάτα της χώρας κάνοντας αναφορά στην αναγκαιότητα ύπαρξης μιας ισορροπίας μεταξύ αυτών και των εργοδοτικών ενώσεων “Unions need to realise the world is changing: there’s globalisation, you can get labour elsewhere very cheaply, so you need to be adaptable”.  Σημειώνεται ότι η πλειονότητα των στοιχείων ενεργητικού αυτού του κλαδικού Φορέα ευρίσκεται εκτός των κέντρων πόλεων με μακροχρόνιες μισθώσεις με τις μεγαλύτερες εμπορικές αλυσίδες της χώρας (Coles, Woolworths, David Jones, Myer) δημιουργώντας πολλαπλασιαστικές επιδράσεις στην προσέλκυση μικρότερων εμπορικών αλυσίδων αλλά και μικρομεσαίων λιανεμπορικών επιχειρήσεων.

Κοινωνικές Ανισότητες

Με την απότομη αύξηση των τιμών των ακινήτων κατά την τελευταία τριετία, συνεπεία της υψηλής ζήτησης ιδίως από αγοραστές της Ανατολικής Ασίας, έχει συσσωρευθεί πλούτος υπό τη μορφή περιουσιακών στοιχείων στα αυστραλιανά νοικοκυριά, έχοντας δημιουργήσει συνθήκες αυξημένης καταναλωτικής εμπιστοσύνης. Ειδικά στο Σύδνεϋ, το top 10% του πληθυσμού απολαμβάνει το 36% του αποκτούμενου εισοδήματος. Παράλληλα όμως έχουν ενταθεί οι ανισότητες στα εισοδήματα των πολιτών λόγω της αυξημένης ελεγχόμενης μεταναστευτικής εισόδου όπου η πληθώρα των μεταναστών απασχολείται σε εργασίες χαμηλής εισοδηματικής απόδοσης ενώ ταυτόχρονα η νέα γενιά έχει λάβει το χαρακτηρισμό “Tenant Generation” λόγω της οικονομικής αδυναμίας αγοράς κατοικίας. Σημειώνεται ότι η Αυστραλία θεωρείται ως μία από τις πλέον αστικοποιημένες χώρες του πλανήτη (το 60% του πληθυσμού διαβιεί σε πέντε κύριες πόλεις – Πολιτειακές πρωτεύουσες, Σύδνεϋ, Μελβούρνη, Αδελαϊδα, Πέρθη, Βρισβάνη.

Εκπαιδευτικό Σύστημα

Πρωτοβάθμια-Δευτεροβάθμια

Το 2016 εορτάστηκε η 50ή επέτειος από τη λειτουργία του θεσμού εξετάσεων HSC. Από το 1967, περισσότεροι από 2.3 εκ. μαθητές έχουν επιτυχώς ολοκληρώσει τον εν λόγω κύκλο μαθητικών σπουδών περνώντας στο επόμενο βήμα της πανεπιστημιακής ή τεχνολογικής εκπαίδευσης ή ακόμα στην αγορά εργασίας. Ο κύκλος των 29 μαθημάτων, προ 50ετίας, απαρτίζεται πλέον από 104 με παράλληλη μετεξέλιξη σε όρους τεχνολογίας, καλύπτοντας ένα μεγάλο εύρος επιστημονικών θεμάτων και με παράλληλα τμήματα που παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές άνω της Γ’ Γυμνασίου (Year 9) να έχουν την πρόσβαση σε μερική απασχόληση για λόγους απόκτησης εργασιακής εμπειρίας και κατάρτισης. Του όλου κύκλου σπουδών επιμελείται η Επιτροπή BOSTES/Board of Studies, Teaching and Educational Standards σε συνεργασία με ορισμένους εταίρους εκπαίδευσης όπως οι καθηγητές, τα σχολεία, οι γονείς και η ευρύτερη κοινωνία στοχεύοντας σε συνεχή επικαιροποίηση του κύκλου των μαθημάτων ώστε να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ανάγκες της αγοράς εργασίας. Πρόεδρος αυτής της Επιτροπής, η οποία εδρεύει στο Σύδνεϋ, είναι ο επιφανής ομογενής Tom Alegounarias.

Τριτοβάθμια

Η κυβέρνηση αντιμετωπίζει ισχυρή αντίδραση από τις Πρυτανικές Αρχές των Πανεπιστημίων της Ομάδος των οκτώ διασημότερων αυστραλιανών πανεπιστημίων (Go8/Group of 8: ήτοι Αustralia National, Adelaide, Monash, Sydney, NSW, Melbourne, Queensland, Western Australia) σχετικά με την πρόθεσή της να δημιουργήσει ένα νέο σύστημα σπουδών “flagship courses” όπου τα δίδακτρα θα είναι πλήρως απελευθερωμένα και στα οποία θα σπουδάζει κατά μέσο όρο το 20% των φοιτητών εκάστου Πανεπιστημιακού ιδρύματος. Απώτερος στόχος είναι η αντιμετώπιση των χρηματοοικονομικών αναγκών των Σχολών αλλά και η βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών. Αιχμές άφησε η Αντιπολίτευση περί καλλιέργειας ενός πνεύματος κοινωνικών ανισορροπιών αποκλείοντας από την πρόσβαση στις ελίτ Σχολές οικονομικά αδύναμων κοινωνικών ομάδων του πληθυσμού. Ο ακαδημαϊκός θεσμός αντιπροτείνει τη δημιουργία ενός συστήματος μοριοδότησης των Σχολών με βάση τις επιδόσεις εκάστης Σχολής σε όρους απασχολησιμότητας και υψηλού επιπέδου σπουδών ως αντίβαρο στην έξαρση των εγγραφών στα ακαδημαϊκά ιδρύματα και κατά συνέπεια στην επιβάρυνση του Προϋπολογισμού. Η κυβερνητική λογική αφορά την υπάρξη άμιλλας μεταξύ των πανεπιστημίων πρακτική που λογικά θα επιφέρει καινοτομίες στην άσκηση του λειτουργήματος του πανεπιστημιακού καθηγητού. Σημειώνεται ότι τα ετήσια δίδακτρα κυμαίνονται μεταξύ των Α$6,200, Α$8,900 και Α$10,400 με τα υψηλά να αφορούν τις Σχολές Νομικής Επιστήμης, Διοίκησης Επιχειρήσεων και τις Ιατρικές, τα μεσαία τις Σχολές Μηχανικών και Θετικών Επιστημών και τα χαμηλά τις Σχολές Φιλοσοφικής και . Ο εκτελεστικός δ/ντής του δικτύου Πανεπιστημίων IRU/Innovative Research Universities που περιλαμβάνει τα ιδιωτικά πανεπιστήμια La Trobe, Flinders, Griffirth, James Cook, Charles Darwin και Murdoch κάνει λόγο για την αντιγραφή του βρετανικού συστήματος όπου τα δίδακτρα είναι σταθερά για κάθε Σχολή, με το αιτιολογικό ότι η υπάρχουσα δομή  διδάκτρων δεν διακαιολογείται από τις αντίστοιχες αποδοχές στο εργασιακό περιβάλλον.  

Κλιματική Αλλαγή

Η κυβέρνηση δια στόματος του ομοσπονδιακού Υπουργού Ενέργειας, John Frydenberg, κύρωσε τη Συμφωνία των Παρισίων (Δεκ.2015) στο στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στοχεύοντας στο ελπιδοφόρο ποσοστό 26-28% των επιπέδων του 2005, μέχρι το 2030. Το Πρόγραμμα φέρει τον τίτλο “Direct Action” και χρησιμοποιεί ως όχημα το Ταμείο “Emissions Reduction Fund”. Η Αυστραλία επανεξελέγη ομόφωνα να συνδιευθύνει από κοινού με τη Σαουδική Αραβία, το Πράσινο Ταμείο για το Κλίμα (GCF/Green Climate Fund), για το έτος 2017 έχοντας ήδη συμβάλει στην εξασφάλιση συναφών επενδύσεων, ύψους Α$1.3δισ. για το έτος 2016, στις 24 χώρες-μέλη. Σημειώνεται ότι το εν λόγω Ταμείο υπάγεται στο πλαίσιο λειτουργίας του συστήματος UNFCCC και στοχεύει να παράσχει αρωγή σε αναπτυσσόμενες χώρες να προσαρμόζουν την περιβαλλοντική τους πολιτική στην κατεύθυνση αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής. Επί του γενικότερου θέματος αντιμετώπισης της κλιματικής αλλαγής αναμένονται από όλους τους εταίρους και ιδίως από τους καθ’ ύλη αρμόδιους εμπλεκόμενους οργανισμούς (AEMO/Australian Energy Market Operator, AEMC/Austraian Energy market Commission) τα αποτελέσματα της Έκθεσης του Γραφείου του Επικεφαλής Επιστήμονος της Αυστραλίας, Alan Finkel, περί της εντατικοποίησης ή μη ενός Emission Intensity Scheme που θα έχει καθοριστικές επιπτώσεις στις τιμολογιακές πολιτικές των επί μέρους, ανά Πολιτεία, εμπορικών εταιρειών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Προσφάτως όμως δήλωσε: “The move away from coal in the domestic energy market is not a bad thing, but the goal is to provide an affordable, accessible and reliable energy supply as we transition to a low emissions future. Until then, there would continue to be a need for reliable base-load power and this should be generated using gas, including coal seam gas. Diversity in energy supply is a must”. Όντως, 8 από τους 12 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα έχουν τερματίσει κατά την τελευταία πενταετία. Η Αντιπολίτευση έχει ζητήσει εξέταση του όλου ζητήματος της Εθνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (National Electricity Market) καθώς και τη συσχετιζόμενης τιμολογιακής πολιτικής που υιοθετείται από τους παρόχους και που σαφώς επηρεάζει καταναλωτές και επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο Πολιτειακών Υπουργών Ενέργειας (COAG/Council of Australian Governments - Energy Ministers) είναι αρμόδιο για να λάβει τις σχετικές αποφάσεις υλοποίησης της ομοσπονδιακής ενεργειακής πολιτικής.

Ενεργειακή Πολιτική

Η δήλωση του Κοινοπολιτειακού Υπουργού Ενέργειας, Josh Frydenberg, ήταν καθοριστική: “Τhe move away from coal in the domestic energy market is not a bad thing, but the goal is to provide an affordable, accessible and reliable energy supply as we transition to a low emissions future. Until then, there would continue to be a need for reliable base-load power and this should be generated using gas, including coal seam gas. Diversity in energy supply is a must”. Όντως, 8 από τους 12 σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον άνθρακα έχουν τερματίσει κατά την τελευταία πενταετία. Η Αντιπολίτευση έχει ζητήσει εξέταση του όλου ζητήματος της Εθνικής Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (National Electricity Market) καθώς και τη συσχετιζόμενης τιμολογιακής πολιτικής που υιοθετείται από τους παρόχους και που σαφώς επηρεάζει καταναλωτές και επιχειρήσεις. Το Συμβούλιο Πολιτειακών Υπουργών Ενέργειας (COAG/Council of Australian Governments - Energy Ministers) είναι αρμόδιο για να λάβει τις σχετικές αποφάσεις υλοποίησης της ομοσπονδιακής ενεργειακής πολιτικής. Έτεροι Φορείς υποστήριξης της ενεργειακής πολιτικής είναι οι οργανισμοί ARENA/Australian Renewable Energy Agency και Clean Energy Finance Corporation, οι οποίοι συναποφασίζουν για την κρατική χρηματοδότηση των μεγάλων επιχειρηματικών σχεδίων ηλεκτρικών σταθμών ΑΠΕ (ηλιακής ενέργειας). Οι κυριότεροι εξ΄αυτών είναι: AGL (Broken Hill, Nyngan) 155MW / Origin (Darling Downs) 106MW / Infigen (Manildra) 42.4MW, των οποίων η κρατική χρηματοδότηση προσέγγισε το 35%. Αρμόδιος Φορέας για την ομαλή λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (wholesale, retail) είναι ο AEMO/Australian Energy Market Operator.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports