Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Εξαγορά μεριδίου 29,9% της Suez από τη Veolia
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 07/10/2020
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
Κείμενο:

Η προσπάθεια του κορυφαίου γαλλικού ομίλου διαχείρισης αποβλήτων και υδάτων Veolia, η οποία είχε εκκινήσει εδώ και πάνω από έναν μήνα, για την εξαγορά του ποσοστού της ανταγωνίστριας εταιρείας Suez που κατείχε ο ενεργειακός όμιλος Engie, κατέληξε επιτυχώς τη Δευτέρα 5/10, καθώς το διοικητικό συμβούλιο της γαλλικής εταιρείας ενέργειας ψήφισε υπέρ της πώλησης στη Veolia του 29,9% της Suez. Η τιμή που προσέφερε η Veolia ανήλθε σε 18 ευρώ ανά μετοχή, διαμορφώνοντας τη συνολική αξία του μεριδίου σε 3,4 δισ. ευρώ, αποτελώντας σαφή βελτίωση από τα 15,5 ευρώ ανά μετοχή που προέβλεπε η αρχική πρόταση της Veolia της 30ης Αυγούστου τ.έ., την οποία η Engie είχε κρίνει ως ανεπαρκή.

Σημειώνεται ότι η απόφαση αυτή του Δ.Σ. της Engie ελήφθη παρά την αντίθεση του γαλλικού κράτους στην πώληση, το οποίο αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο στον γαλλικό ενεργειακό όμιλο. Σε δελτίο τύπου που εξέδωσε το γ/Υπουργείο Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάκαμψης, αναφέρεται ότι “ελλείψει φιλικής συμφωνίας μεταξύ των εταιρειών Veolia και Suez, το κράτος, μέτοχος της εταιρείας Engie με ποσοστό 23,64%, καταψήφισε την πρόταση πώλησης του Ομίλου Suez στη Veolia κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Engie τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου 2020”. Σημειώνεται ότι το γαλλικό κράτος διαθέτει τρεις εκπροσώπους από τα συνολικά δεκατρία μέλη του διοικητικού συμβουλίου της Engie, στο οποίο συμμετέχουν επίσης έξι ανεξάρτητοι εκπρόσωποι (συμπεριλαμβανομένου του Προέδρου Jean-Pierre Clamadieu) και τέσσερις εκπρόσωποι υπαλλήλων.

Αυτή είναι η πρώτη φορά από τη συγχώνευση της GDF και της Suez το 2008, η οποία οδήγησε στην ίδρυση της Engie, που το κράτος ως μέτοχος έχει μειοψηφήσει σε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Γι αυτό το λόγο, ο Πρόεδρος της Engie έσπευσε να δηλώσει στο τέλος της συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου ότι ενήργησε “προς το συμφέρον όλων των μετόχων”, υπενθυμίζοντας ότι “η Engie δεν είναι δημόσια εταιρεία, είναι εταιρεία με συμμετοχή του δημοσίου”.

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάκαμψης κ. Bruno Le Maire, είχε δηλώσει ότι θα αντιταχθεί στην πώληση εφόσον η προτεινόμενη συγχώνευση της Veolia και της Suez θα είναι εχθρική. Σε σημερινή συνέντευξή του στο France Info, ο κ. Le Maire εξέφρασε τη λύπη του για το γεγονός ότι οι Suez, Veolia και Engie δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία, υπενθυμίζοντας, ότι το εγχείρημα δεν θα λειτουργήσει εάν δεν υπάρχει φιλική συμφωνία μεταξύ Suez και Veolia. Παρά το γεγονός ότι το κράτος θεωρούσε αποδεκτή την προσφερόμενη από τη Veolia τιμή, απαιτούσε περισσότερες κοινωνικές εγγυήσεις, ιδίως όσον αφορά στη διατήρηση πέραν του 2023 των θέσεων εργασίας στη Suez Eau France, ενώ παράλληλα επεδίωκε την πώληση περισσότερων περιουσιακών στοιχείων για να δοθεί στη “νέα Suez” μεγαλύτερη ανθεκτικότητα, κυρίως έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού, κι επιπλέον επιθυμούσε μία “φιλική” διαδικασία εξαγοράς.

Μετά την απόφαση αυτή του Δ.Σ. της Engie, η Veolia επιβεβαίωσε την πρόθεσή της να υποβάλει προαιρετική δημόσια πρόταση για το υπόλοιπο μετοχικό κεφάλαιο της Suez. Σύμφωνα με το δελτίο τύπου που εξέδωσε η Veolia, η υποβολή αυτής της δημόσιας προσφοράς θα πραγματοποιηθεί το αργότερο όταν ληφθούν οι απαραίτητες κανονιστικές άδειες, ιδίως σε θέματα ανταγωνισμού, εντός 12 έως 18 μηνών, δηλώνοντας, ωστόσο, ότι η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να υποβάλει τη δημόσια προσφορά οποιαδήποτε στιγμή πριν από την λήψη αυτών των αδειών.

Η τιμή της δημόσιας προσφοράς θα είναι εκείνη που καταβάλλεται στην ENGIE, δηλαδή 18 ευρώ ανά μετοχή. Αυτή η τιμή, ωστόσο, θα προσαρμοστεί αναλόγως ώστε να αντανακλά οποιαδήποτε διανομή μερισμάτων, απόσβεση κεφαλαίων, απόκτηση ή επαναγορά ίδιων μετοχών από τη Suez, καθώς και σε περίπτωση οποιασδήποτε πράξης που επηρεάζει το κεφάλαιο της Suez (ιδίως συγχώνευση, κατάργηση, διαίρεση ή ενοποίηση μετοχών, διανομή δωρεάν μετοχών για υπάρχουσες μετοχές με ενσωμάτωση αποθεματικών ή κερδών). Ομοίως, η Veolia διατηρεί το δικαίωμα, κατά περίπτωση, να τροποποιήσει την τιμή των 18 ευρώ ανά μετοχή σε περίπτωση σημαντικών γεγονότων που επηρεάζουν ή ενδέχεται να επηρεάσουν τον ισολογισμό, τα έσοδα ή τις προοπτικές της Suez μεταξύ της ημερομηνίας απόκτησης του μεριδίου από την Engie και της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς (π.χ. πωλήσεις ή εξαγορές περιουσιακών στοιχείων, παραχώρηση δικαιωμάτων σε τρίτα μέρη έναντι περιουσιακών στοιχείων της Suez και δεσμεύσεις που έχουν αναληφθεί εκτός της συνήθους επιχειρηματικής δραστηριότητας).

Ωστόσο, όπως υπογραμμίζει η εταιρεία στο δελτίο τύπου της, η δημόσια πρόταση θα υποβληθεί μόνο όταν το διοικητικό συμβούλιο της Suez κρίνει ευνοϊκά το σχέδιο της Veolia για εξαγορά της Suez, πιθανώς μετά τη γενική συνέλευση των μετόχων της. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το διοικητικό συμβούλιο της Suez εξακολουθήσει να αντιτίθεται στη συγχώνευση των δύο ομίλων, η γενική συνέλευση θα μπορούσε να προσφέρει τη λύση αλλάζοντας τη σύνθεση του διοικητικού συμβουλίου, εάν η πλειοψηφία των μετόχων επιθυμεί μία πρόταση εξαγοράς. Προκειμένου να μην φθάσει σε αυτό το σημείο, η Veolia επιθυμεί την άμεση επανεκκίνηση των συζητήσεων με το διοικητικό συμβούλιο της Suez.

Σημειώνεται ότι η Suez από την πρώτη στιγμή της κατάθεσης της πρότασης εξαγοράς του μεριδίου 29,9% της που κατείχε η Engie από τη Veolia τον Αύγουστο τ.έ. είχε αντιταχθεί πλήρως στο ενδεχόμενο αυτό, χαρακτηρίζοντας την πρόταση ως εχθρική. Σύμφωνα με τον γαλλικό τύπο, μετά τη χθεσινή απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Engie να προχωρήσει στη πώληση του ως άνω μεριδίου της Suez στον ανταγωνιστή της, ο Πρόεδρος της Suez κ. Philippe Varin απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομίας κ. Bruno Le Maire καταγγέλλοντας σοβαρές παρατυπίες στη διαδικασία. Στην επιστολή του, ο κ. Varin αμφισβητεί κυρίως την “πίστη” (loyauté) της Engie και δηλώνει ότι διατηρεί το δικαίωμα να αναλάβει νομική δράση εναντίον της.

Από την πλευρά της, η Engie, αποκομίζοντας έσοδα ύψους 3,4 δισ. ευρώ από την πώληση του μεριδίου που κατείχε στη Suez, θα καταγράψει κέρδη προ φόρων ύψους 1,8 δισ. ευρώ στους λογαριασμούς της και θα επιτύχει μεμιάς πάνω από το 40% του προγράμματος εκποίησης περιουσιακών στοιχείων ύψους 8 δισ. ευρώ, στο οποίο έχει δεσμευτεί. Όπως χαρακτηριστικά δήλωσε ο Πρόεδρος του ενεργειακού κολοσσού κ. Jean-Pierre Clamadieu, η πώληση του μεριδίου που κατείχε η Engie στη Suez είναι ένα σημαντικό πρώτο βήμα για την εφαρμογή των νέων στρατηγικών προσανατολισμών του ομίλου που ανακοινώθηκαν στα τέλη Ιουλίου, και επιτρέπει στην εταιρεία να ενισχύσει την επενδυτική της ικανότητα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και υποδομές, δύο τομείς κρίσιμους για την επίτευξη της ενεργειακής μετάβασης.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov