Search

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Παρουσίαση του Σχεδίου Ανάκαμψης της γαλλικής Κυβέρνησης για την επανεκκίνηση της οικονομίας
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 07/10/2020
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
Κείμενο:

Το Σχέδιο Ανάκαμψης της γ/Κυβέρνησης σε συνέχεια της οικονομικής και κοινωνικής κρίσης που προκάλεσε η πανδημία του νέου κορωνοϊού, το οποίο είχε προαναγγελθεί από τις αρχές του καλοκαιριού, ανακοινώθηκε τελικώς, την Πέμπτη, 3.9.2020, από τον Γάλλο Πρωθυπουργό κ. Jean Castex, παρουσία των Υπουργών Οικονομίας, Οικονομικών και Ανάκαμψης κ. Le Maire, Οικολογικής Μετάβασης κας Pompili, Εργασίας, Απασχόλησης και Ένταξης κας Borne και Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Beaune.

Το γ/Σχέδιο Ανάκαμψης “France Relance”, όπως ονομάστηκε, συνολικού ύψους 100 δισ. Ευρώ, αποσκοπεί, σύμφωνα με τον Γ/Πρωθυπουργό, στην ταχεία και βιώσιμη επανεκκίνηση της οικονομίας και συνιστά οδικό χάρτη οικονομικής, κοινωνικής και οικολογικής ανοικοδόμησης της χώρας.

Αποτελεί το αποτέλεσμα ευρείας εθνικής διαβούλευσης και όπως τόνισε ο κ. Castex, τη συνέχεια των έκτακτων μέτρων συνολικού ύψους 470 δισ. ευρώ που έχει κινητοποιήσει η γ/κυβέρνηση από τον Μάρτιο 2020, για τη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, των εργαζομένων και επιμέρους κλάδων της οικονομίας που πλήττονται ιδιαίτερα από την κρίση (αεροναυτιλία, αυτοκινητοβιομηχανία, τουρισμός). Ακόμη, όπως τονίσθηκε από τον Υπουργό Οικονομικών κ. Le Maire, το “France Relance” είναι συνεκτικό με την πολιτική που ακολουθείται από το 2017 από την τρέχουσα διακυβέρνηση.

Το εν λόγω Σχέδιο ακολουθεί σε μεγάλο βαθμό τις προτεραιότητες του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Ανάκαμψης και επικεντρώνεται σε 3 βασικούς άξονες: 1. την Οικολογική και βιώσιμη μετάβαση, 2. την Ανταγωνιστικότητα, για τη στήριξη των επιχειρήσεων και της απασχόλησης και 3. τη Συνοχή, για την αλληλεγγύη μεταξύ διαφορετικών γενεών, περιφερειών και μεταξύ όλων των Γάλλων.

Οι πόροι που διατίθενται από την γ/κυβέρνηση και την Ευρώπη είναι σημαντικοί, καθώς ισοδυναμούν με το 1/3 του γαλλικού Προϋπολογισμού. Από τα 100 δισ. Ευρώ του Σχεδίου Ανάκαμψης, τα 40 δισ. προέρχονται από το Ταμείο Ανάκαμψης της Ε.Ε., σε συνέχεια των αποφάσεων του Ιουλίου τ.ε., από κεφάλαια που μπορούν να κινητοποιηθούν από τα κράτη μέλη έως το 2026 και να εξοφληθούν από το 2027 έως το 2058.

Βραχυπρόθεσμος στόχος του “France Relance” είναι η επαναφορά, έως το τέλος του 2022, της γαλλικής οικονομίας και του ΑΕΠ στα προ κρίσης επίπεδα και μεσοπρόθεσμα, η οικοδόμηση της Γαλλίας του 2030. Σε αυτήν την προοπτική, το “France Relance” δίδει προτεραιότητα στους τομείς του μέλλοντος και στην εκπαίδευση/κατάρτιση των νέων για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και έχει απώτερο σκοπό την ενίσχυση της θέσης της Γαλλίας στη διεθνή σκηνή.

Τα 100 δισ. Ευρώ ισοδυναμούν με 4 μονάδες του ΑΕΠ και η κυβέρνηση βασίζεται στην επίδραση της μόχλευσης που θα δημιουργήσουν στις δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις. Σύμφωνα με τον Γάλλο Πρωθυπουργό κ. Castex, η αρνητική επίδραση του σχεδίου στο Δημόσιο Χρέος (εκτιμάται ότι θα ανέλθει σε 120% του ΑΕΠ το 2020), πρόκειται να απορροφηθεί έως το 2025, χάρη στις επενδύσεις και την ανάπτυξη, την ευρωπαϊκή χρηματοδότηση (κατά 40%) και την προσφυγή σε ταχείες πιστωτικές δεσμεύσεις. Όπως διαβεβαίωσε, η επιστροφή στην δημοσιονομική ισορροπία δεν πρόκειται να στηριχθεί σε φόρους. Αντιθέτως, θα υπάρξει σημαντική μείωση των φόρων στην παραγωγή, κατά 10 δισ. Ευρώ το χρόνο, ως το 2022.

Αναλυτικότερα, 30 δισ. Ευρώ προορίζονται για τη χρηματοδότηση της Οικολογικής μετάβασης της οικονομίας (δηλ. 30% του συνόλου, κατ' αντιστοιχία με τον κοινοτικό στόχο). Επιδίωξη αποτελεί μια ουδέτερη στον άνθρακα οικονομία έως το 2050. Ο εν λόγω προσανατολισμός επιδιώκεται δια μέσου των κάτωθι δράσεων:

 • ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων (2 δισ. Ευρώ),
 • υποστήριξη της βιομηχανίας για απεξάρτηση από τον άνθρακα,
 • δημιουργία ταμείου ανακύκλωσης αστικών/βιομηχανικών αποβλήτων, ύψους 300 εκ. Ευρώ,
 • ενίσχυση της αγοράς 'καθαρών οχημάτων',
 • ανάπτυξη καθαρών' δημόσιων μεταφορών (και στήριξη της SNCF με 4 δισ. Ευρώ),
 • μετασχηματισμό του γεωργικού τομέα,
 • ενίσχυση της έρευνας και καινοτομίας για την ανάπτυξη πράσινων τεχνολογιών.

Η Ανταγωνιστικότητας της οικονομίας θα ενισχυθεί με 35 δισ. Ευρώ. Έμφαση δίδεται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων υψηλής προστιθέμενης αξίας και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Στρατηγικό στόχο αποτελεί η ανάκτηση της οικονομικής 'κυριαρχίας' και τεχνολογικής ανεξαρτησίας της Γαλλίας. Στο πλαίσιο αυτό η κυβέρνηση προχωρά:

 • σε μείωση των φόρων στην παραγωγή (ύψους 10 δισ. Ευρώ ανά έτος, για το 2021 & 2022),
 • σε επενδύσεις σε τεχνολογίες του μέλλοντος (πράσινες τεχνολογίες, παραγωγή υδρογόνου),
 • στην στήριξη των ΜΜΕπιχειρήσεων,
 • στην στήριξη της επανεγκατάστασης παραγωγικών επιχειρήσεων,
 • στην κατάρτιση και ανάπτυξη δεξιοτήτων και την αξιοποίηση της 'εθνικής' τεχνογνωσίας.

Ο στόχος της Συνοχής, ενισχύεται με 35 δισ. Ευρώ. Ο περιορισμός των ανισοτήτων που οφείλονται στις επιπτώσεις της τρέχουσας κρίσης και η ανάκαμψη σε κοινωνικό και περιφερειακό επίπεδο, αποτελούν προτεραιότητα. Στο πλαίσιο αυτό, το “France Relance” προβλέπει:

 • διαβούλευση μεταξύ των παραγόντων του γαλλικού συστήματος υγειονομικής περίθαλψης στο σχήμα 'Ségur de la santé' που εισήγαγε από τον Μάιο τ.ε. ο Γάλλος Υπουργός Υγείας,
 • στήριξη της απασχόλησης των νέων και των πιο ευάλωτων ατόμων, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με αναπηρίες,
 • διασφάλιση της απασχόλησης μέσω μερικής απασχόλησης και προγραμμάτων κατάρτισης,
 • υποστήριξη ευάλωτων οικονομικά ατόμων (αύξηση επιδόματος επιστροφής στο σχολείο, στέγαση έκτακτης ανάγκης, στήριξη στις ενώσεις που καταπολεμούν τη φτώχεια),
 • εδαφική (περιφερειακή) συνοχή.

Τα μέτρα που προβλέπονται από το “France Relance” θα τεθούν σε εφαρμογή σταδιακά έως το τέλος 2022. Ωστόσο, ορισμένα εξ' αυτών έχουν ήδη εγκριθεί στο πλαίσιο του 3ου τροποποιητικού Προϋπολογισμού (LFR3) για το 2020 (μέτρα για την απασχόληση των νέων, μερική απασχόληση, χρηματοδότηση της μετεγκατάστασης επιχειρήσεων). Τα λοιπά μέτρα θα περιληφθούν στο Σχέδιο Προϋπολογισμού έτους 2021, που θα υποβληθεί στο Κοινοβούλιο για εξέταση τον Οκτώβριο 2020 και θα ψηφιστεί έως το τέλος του 2020. Θα χρηματοδοτηθούν επίσης, από τον προϋπολογισμό κοινωνικής ασφάλισης 2021, το πρόγραμμα των επενδύσεων και την απλούστευση διαδικασιών, μέσω κανονιστικών και διοικητικών πράξεων.

Όπως υπογράμμισε ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Υποθέσεων κ. Beaune, στην πράξη, το 40% κάθε έργου θα χρηματοδοτείται από την Ε.Ε., καθώς το γ/ Σχέδιο συνδέεται με το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ε.Ε. και το περιεχόμενό του θα παρουσιαστεί στους Ευρωπαίους εταίρους τον Οκτώβριο τ.ε.. Απέκλεισε τυχόν χρηματοδότησή του από 'κρυφούς φόρους' και αναφέρθηκε στην αναζήτηση νέων ίδιων πόρων σε κοινοτικό επίπεδο (π.χ. φόρος στον άνθρακα για τις εισαγωγές, φορολόγηση των GAFA), διαδικασία την οποία η Γαλλία στηρίζει.

Η υλοποίηση του Σχεδίου Ανάκαμψης θα αποτελέσει προτεραιότητα της γαλλικής Κυβέρνησης, έως το τέλος της πενταετούς διακυβέρνησης. Για την εφαρμογή του θα δημιουργηθούν επιτροπές παρακολούθησης, σε εθνικό και τοπικό επίπεδο:

 • Σε εθνικό επίπεδο, μια επιτροπή παρακολούθησης, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, θα παρακολουθεί την εκτέλεση του σχεδίου και την τήρηση του χρονοδιαγράμματος.
 • Σε τοπικό επίπεδο, περιφερειακές επιτροπές παρακολούθησης θα διασφαλίζουν ότι όλοι οι τοπικοί φορείς ενημερώνονται για τους τρόπους υλοποίησης του σχεδίου, θα παρακολουθούν την πρόοδο των έργων και θα εντοπίζουν τυχόν προβλήματα.

Ο Γάλλος Π/Θ χαρακτήρισε το “France Relance”, ως “προσπάθεια ιστορικής κλίμακας”, η οποία θα παράξει άμεσα, “συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα για τους περισσότερους” και υπογράμμισε την “ευθύνη όλων των δρώντων” και ιδιαίτερα των επιχειρήσεων, να προχωρήσουν, απουσία αιρεσιμότητας, σε προσλήψεις.

Όπως προαναφέρθηκε, με την έμφαση στην Ανταγωνιστικότητα, το “France Relance” συνιστά σχέδιο ενίσχυσης των επενδύσεων και των επιχειρήσεων και αντιμετώπισης της ανεργίας, ενώ υπηρετεί τους στόχους της οικονομικής 'κυριαρχίας' και τεχνολογικής ανεξαρτησίας.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov