Search

Facebook

Linkedin

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Προτεραιότητες γεωργιανής Κυβέρνησης στον οικονομικό τομέα - Vision 2030
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΓΕΩΡΓΙΑ
Ημερομηνία: 15/02/2023
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιφλίδας
Κείμενο:

Κατά τη διάρκεια του τελευταίου Υπουργικού Συμβουλίου που συνεκλήθη στις 15.02 τ.έ., ο Πρωθυπουργός της Γεωργίας, κ. Irakli Garibashvili, έθεσε τους άξονες προτεραιότητας στους οποίους θα κινηθεί η Κυβέρνηση το 2023, κάνοντας ειδική αναφορά στην αναβάθμιση των διεθνών αεροδρομίων της Τιφλίδας και του Βατούμι, στην κατασκευή του λιμένα της Anaklia, καθώς και στον ανασχεδιασμό του ΥΗΣ Khudoni (δυτική Γεωργία).

Ως γνωστόν, διαχρονικό στόχο της Κυβέρνησης αποτελεί η Γεωργία να καταστεί κόμβος συνδυασμένων μεταφορών, ενέργειας, παροχής χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και καινοτομίας. Για το σκοπό αυτό, σε κείμενο 219 σελίδων σχετικά με το όραμα της χώρας μέχρι το 2030 (Vision 2030), το οποίο δημοσιεύτηκε το παρελθόν διάστημα, τίθενται, μεταξύ άλλων, οι εξής τομείς προτεραιότητας:

Α. Οικονομική Ανάπτυξη: Στόχο αποτελεί η διασφάλιση της μακροοικονομικής σταθερότητας, μέσω της εφαρμογής εστιασμένων πολιτικών και διαθρωτικών μεταρρυθμίσεων, η δημοσιονομική εξυγίανση, ήτοι η μείωση του δημοσιονομικού ελλείμματος και η αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημόσιου χρέους και η υιοθέτηση συστημάτων εταιρικής διακυβέρνησης (corporatization) για κρατικές εταιρείες.

Β. Ανάπτυξη Εξωτερικού Εμπορίου: Η Γεωργία αποσκοπεί στην ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών της σχέσεων με τις διάφορες χώρες του κόσμου, επί τη βάσει:

Σύναψης Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών

Με Ισραήλ, Ινδία, Νότιο Κορέα, Σερβία, ΗΠΑ, ΗΑΕ και Ινδονησία

Προώθησης οικονομικής ολοκλήρωσης ΕΕ - Γεωργίας (DCFTA)

Μέχρι στιγμής έχουν εκδοθεί 152 από τις 309 νομοθετικές πράξεις

Αζερμπαϊτζάν-Αρμενία-Τουρκία

α) ενίσχυση των διμερών/πολυμερών οικονομικών σχέσεων

β) επιτάχυνση εκσυγχρονισμού υφιστάμενων έργων υποδομής

γ) έναρξη νέων κοινών περιφερειακών οικονομικών δράσεων και έργων

ΗΠΑ

α) ενίσχυση οικονομικής και εμπορικής συνεργασίας

β) προσέλκυση αμερικανικών επενδύσεων υψηλής τεχνολογίας και εταιρειών για την υλοποίηση έργων υποδομών και ενέργειας

Καναδάς

Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του εμπορίου και των επενδύσεων

Χώρες Μαύρης Θάλασσας

Εμβάθυνση συνεργασίας στον τομέα των μεταφορών και των επικοινωνιών με Ρουμανία και Βουλγαρία

Χώρες Ασίας και Ωκεανίας

α) εμβάθυνση σχέσεων με Κίνα και ενεργός συμμετοχή στο "One Belt - One Road" προκειμένου να ενισχυθεί ο ρόλος του Μεσαίου Διαδρόμου

διαμόρφωση σταθερών διμερών εμπορικών και οικονομικών σχέσεων

β) ενεργός συμμετοχή σε περιφερειακά διαμετακομιστικά, οικονομικά και εμπορικά έργα

γ) στενή συνεργασία με τις χώρες της Κεντρικής Ασίας στους τομείς του εμπορίου, των μεταφορών και της ενέργειας

Χώρες Μέσης Ανατολής

α) παραχώρηση προτιμησιακού δασμολογικού καθεστώτος για τα γεωργιανά προϊόντα

β) ανάπτυξη του τουρισμού

γ) συμμετοχή στον Σύνδεσμο Αραβικών Κρατών με καθεστώτος παρατηρητή για προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων

Χώρες Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής

Ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού

Γ. Προσέλκυση Επενδύσεων: Στόχο αποτελεί, έως το 2025, οι άμεσες ξένες επενδύσεις να ανέλθουν στο 25% του ΑΕΠ και να διατηρηθούν σε αυτό το επίπεδο, έως το 2030. Στο πλαίσιο αυτό, μεταξύ άλλων, θα προσληφθούν εξειδικευμένες εταιρείες, οι οποίες, από κοινού με το Υπουργείο Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης της Γεωργίας, θα αναλάβουν να προσελκύσουν νέες πολυεθνικές εταιρείες στη χώρα, μέσω της θέσπισης κατάλληλων φορολογικών κινήτρων.

Ταυτόχρονα, η Κυβέρνηση, επιθυμεί την επιτάχυνση των έργων υποδομής, ώστε να τονώσει τις ιδιωτικές επενδύσεις, τη βελτίωση της πρόσβασης σε χρηματοδότηση για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (συγχρηματοδότηση δανείων/τόκων χρηματοδοτικής μίσθωσης, παροχή εγγυήσεων και επιχορηγήσεων) και την ανάπτυξη των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού.

Δ. Ενεργειακή Ασφάλεια: Με γνώμονα την επίτευξη ενεργειακής ασφάλειας, η Γεωργία αποσκοπεί στη διασφάλιση της βιωσιμότητας του ενεργειακού τομέα (δεδομένης της συνεχώς αυξανόμενης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και των παρωχημένων εγκαταστάσεων παραγωγής αυτής), στην ορθολογική αξιοποίηση των εγχώριων πηγών ενέργειας, στην ανάπτυξη των ΑΠΕ (να ανέλθει εντός των επόμενων ετών το μερίδιο των ΑΠΕ στο 81%), στην απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας, στην προαγωγή της ενεργειακής αποδοτικότητας, καθώς στην πρόσβαση σε αξιόπιστους ενεργειακούς πόρους (Georgia - Electric Energy Hub, υποθαλάσσιο καλώδιο ηλεκτρικής διασύνδεσης Μαύρης Θάλασσας).

Ε. Εκσυγχρονισμός Μεταφορών και Ενίσχυση Ανταγωνιστικότητας Εφοδιαστικών Αλυσίδων (logistics): Η Γεωργία στοχεύει στο να παρέχει βιώσιμες και αποτελεσματικές μεταφορικές συνδέσεις (χερσαίες, θαλάσσιες, αεροπορικές). Προς την κατεύθυνση αυτή, θα αναπτυχθεί και θα εκσυγχρονιστεί το δίκτυο μεταφορών (αυτοκινητόδρομοι, σιδηρόδρομοι, λιμένες, αεροδρόμια), θα κατασκευαστούν κέντρα logistics και υποδομές αποθήκευσης, θα ψηφιοποιηθούν οι θαλάσσιες υπηρεσίες, θα καταβληθούν προσπάθειες να αναπτυχθούν σταθερές και αξιόπιστες τακτικές θαλάσσιες συνδέσεις (με λιμένες Ρουμανίας, Βουλγαρίας, Ουκρανίας και Τουρκίας) κοκ.

Όσον αφορά στον τομέα των σιδηροδρομικών μεταφορών, πέραν του εκσυγχρονισμού των υποδομών και της αύξησης της μεταφορικής ικανότητας, θα υπάρξει και αναδιάρθρωσή του. Συγκεκριμένα, θα υπάρχει διαχωρισμός του διαχειριστή των υποδομών του δικτύου και της εμπορικής λειτουργίας αυτού, θα δημιουργηθεί ένας κρατικός ρυθμιστικός φορέας για τις σιδηροδρομικές μεταφορές και ένα γραφείο διερεύνησης σιδηροδρομικών συμβάντων.

Συγκρατείται ότι γίνεται ειδική μνεία στην ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς και στα διεθνή πρότυπα ποιότητας.

ΣΤ. Προώθηση Τουρισμού: Στόχος είναι, μέχρι το 2030, η Γεωργία να κατέχει ηγετική θέση παγκοσμίως στον κλάδο του τουρισμού. Προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος, θα ενισχυθεί η προβολή σε αγορές του εξωτερικού και ταυτόχρονα θα συνεχιστεί η προσπάθεια για την ανάπτυξη των διεθνών και των τοπικών αεροδρομίων, για την προσέλκυση περισσότερων αεροπορικών εταιρειών, καθώς και για την αύξηση των απευθείας δρομολογίων.

Ζ. Ενίσχυση Ψηφιακής Οικονομίας και Τεχνολογιών των Πληροφοριών: Προκειμένου η Γεωργία να καταστεί ψηφιακός διαμετακομιστικός κόμβος που θα συνδέει Ευρώπη-Ασία, στοχεύει στο να αναπτύξει τις υποδομές διαδικτύου υψηλής ταχύτητας, να δημιουργήσει ένα ελκυστικό περιβάλλον για τη δημιουργία κέντρων δεδομένων (data centre) πολυεθνικών εταιρειών (Google, Facebook, Amazon, Microsoft, κ.λπ.) και να εκπαιδεύσει κατάλληλα το ανθρώπινό της δυναμικό. Στο πλαίσιο αυτό, σημαντική κρίνεται εκ μέρους της Κυβέρνησης, η κατασκευή νέου καλωδίου οπτικής ίνας στη Μαύρη Θάλασσα.

Η. Ανάπτυξη Αγροτικού Τομέα: Για να ενισχύσει τις γεωργιανές εξαγωγές, αλλά και να στηρίξει τον τοπικό πληθυσμό, η Κυβέρνηση σκοπεύει να αναπτύξει νέα προγράμματα προσανατολισμένα στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα της χώρας, και στην παραγωγή προϊόντων που θα πληρούν τα σύγχρονα πρότυπα ασφάλειας.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov