Εκτύπωση

Cover Webinars

 

Το Enterprise Greece, στο πλαίσιο του καθολικού ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών και εργαλείων της, συνεχίζει την υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων να προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με τα webinars «Doing Business in... – COVID 19 Challenges and Opportunities» για τη Γερμανία και την Κορέα, σε συνεργασία με τις Πρεσβείες μας και τα Γραφεία ΟΕΥ εκεί.

 

WBINAR GERlineWBINAR KOR