Εκτύπωση

Doing Business in the UAE 1

 

Η Enterprise Greece, στο πλαίσιο του καθολικού ψηφιακού μετασχηματισμού των υπηρεσιών και εργαλείων της, συνεχίζει την υποστήριξη των Ελλήνων εξαγωγέων να προσεγγίσουν διεθνείς αγορές και να προωθήσουν ελληνικά προϊόντα υψηλής ποιότητας, με τo webinar «Doing Business in the UAE – COVID 19 Challenges and Opportunities» σε συνεργασία με το Υπουργείο Εξωτερικών.

 

Doing Business in the UAE 2