Εκτύπωση

 

Από τις 20 Σεπτεμβρίου 2019 και για περίοδο τριών (3) ετών, επιβάλλεται στο Βασίλειο του Μαρόκο Δασμός Διασφάλισης (safeguard duty) στις εισαγωγές ξύλινων πάνελ (paneux de bois revetus, κωδ. 441011 & κωδ. 441019) με προέλευση τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Ο εν λόγω δασμός, θα αντιστοιχεί σε 1,6 dirhams/Kg και θα αυξάνεται 10% ετησίως ενώ θα εφαρμόζεται σύμφωνα με τις κατωτέρω αναφερόμενες χρονικές περιόδους:

Quota evolution (10% liberalization per year)

 

- from 20/9/2019 to 31/7/2020: 26460 tonnes
- from 01/8/2020 to 31/7/2021: 29106 tonnes
- from 01/8/2021 to 31/7/2022: 32016 tonnes

  

Περισσότερες πληροφορίες:

Actions against exports from the EU

 

Εκ της Β1 Διευθύνσεως Στρατηγικού Σχεδιασμού.