Εκτύπωση

 

    Η Εσθονία δεν έχει προβεί στην επιβολή νέων κανόνων σε ό,τι αφορά στις μεταφορές εμπορευμάτων λόγω της πανδημίας COVID 19. Σημειώνεται, επίσης, ότι, όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του Εσθονικού ΥΠΕΞ, τα εμπλεκόμενα πρόσωπα στη μεταφορά εμπορευμάτων (οδηγοί φορτηγών) εξαιρούνται, μέχρι στιγμής, του περιοριστικού μέτρου της  δεκατετραήμερης απομόνωσης.

 

περισσότερες πληροφορίες:

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Ταλλίν