Εκτύπωση

   Πέραν της απαγόρευσης υγειονομικού υλικού με σκοπό να διαρκέσει το ήδη υπάρχον για την κάλυψη των αναγκών της χώρας, δεν έχουν τεθεί νέοι περιοριστικοί κανόνες που να επηρεάζουν τις εμπορικές μεταφορές. Η παρατηρούμενη πτώση στη διακίνηση εμπορευμάτων οφείλεται, πέραν των άλλων, σε κάθετη μείωση του αριθμού των εμπορικών πτήσεων ενώ ταυτόχρονα έχουν παρατηρηθεί μεγάλες καθυστερήσεις στη διεύλευση εμπορευμάτων ειδικότερα στα σύνορα με την Πολωνία. Οι καθυστερήσεις αυτές οφείλονται σε υγειονομικούς ελέγχους σε οδηγούς.

   Στο ίδιο πλαίσιο, δεν υπάρχουν περιορισμοί όσον αφορά τη διέλευση (transit) εμπορικών αγαθών που απευθύνονται σε τρίτη χώρα.

 

περισσότερες πληροφορίες:

Πρεσβεία της Ελλάδος στο Βίλνιους