Εκτύπωση

denmark

     Σύμφωνα με νεότερες ανακοινώσεις των δανικών Αρχών, στο πλαίσιο των προσπαθειών ανάσχεσης της εξάπλωσης του  κορωνοϊού-Covid-19 επεκτείνοται έως και 10/05/2020, τα ακόλουθα περιοριστικά μέτρα. 

Εξακολουθούν τα περιοριστικά μέτρα εισόδου σε όλα τα σύνορα της χώρας.

    Τέλος, καθ’ όσον αφορά στη μεταφορά αγαθών και υπηρεσιών, δίδεται μεγάλη έμφαση στη διατήρηση και όχι την καθυστέρηση των απαραίτητων αλυσίδων εφοδιασμού, συμπεριλαμβανομένων του εφοδιασμού τροφίμων, καθώς και των δανικών εισαγωγών και εξαγωγών από και προς άλλες χώρες. Επομένως, δεν θα πραγματοποιούνται συνοριακοί έλεγχοι και επιθεωρήσεις των μεταφερόμενων εμπορευμάτων.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κοπεγχάγη