Εκτύπωση

Στο πλαίσιο δράσεων οικονομικής διπλωματίας και υποστήριξης της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικότητας και της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων των ελληνικών επιχειρήσεων στις αγορές του εξωτερικού, το Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε στη σύνταξη αναλυτικών καταλόγων με στατιστικά στοιχεία τα οποία και καταγράφουν αναλυτικά την πορεία των ελληνικών εξαγωγών, ανά χώρα και ανά προϊόν στις αγορές του εξωτερικού.

Αναλυτικότερα προχώρησε :

1. Στην κατάρτιση πίνακα με την εξέλιξη της πορείας των ελληνικών εξαγωγών στις 123 κυριότερες εξαγωγικές αγορές, κατά την τετραετία 2013 έως και 2016.

2. Στην κατάρτιση πίνακα με την εξέλιξη της πορείας των ελληνικών εξαγωγών στις 123 κυριότερες εξαγωγικές αγορές και κατά γεωγραφικές περιοχές, κατά κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα (σε 4ψήφιο κωδικό), κατά την τριετία 2013, 2015 και 2016.

3. Στην κατάρτιση πίνακα με τα 20 κυριότερα εξαγόμενα προϊόντα ανά κυριότερες χώρες και αξία εξαγωγών για το 2016, και παράλληλα με τα 60 κυριότερα αγροδιατροφικά προϊόντα ανά κυριότερες χώρες και αξία εξαγωγών για το 2016.

Ανωτέρω πίνακες, μπορούν να αποτελέσουν ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο, για κάθε ενδιαφερόμενο και ιδιαίτερα για τους έλληνες εξαγωγείς, οι οποίοι μπορούν με ευκολία να καταγράψουν την παρουσία των ελληνικών προϊόντων σε κάθε αγορά που εξάγονται αυτά και παράλληλα σε συνεργασία με τις Πρεσβείες και τα Γραφεία Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων, καθώς και εμπλεκόμενους Φορείς, να χαράξουν την στρατηγική πρόσβασης σε κάθε αγορά.