Search

Facebook

Linkedin

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Κυβερνητικά Μέτρα Αντιμετώπισης των Οικονομικών Συνεπειών του Κορωνοϊού στην Τυνησία
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΤΥΝΗΣΙΑ
Ημερομηνία: 29/03/2020
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τύνιδας
Κείμενο:

Στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των οικονομικών συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού στην τυνησιακή οικονομία, η οποία ήδη αντιμετώπιζε μια δυσχερή συγκυρία, ο Τυνήσιος Πρωθυπουργός κ. Elyes Fakhfekh προέβη, στις 21.3 σε ανακοίνωση σχετικών μέτρων.

            Στόχος είναι η αποφυγή ελλείψεων στην αγορά, η διατήρηση των μισθών και η προστασία των εργαζόμενων, η στήριξη των επιχειρήσεων, η ενίσχυση των αδύναμων στρωμάτων και η διατήρηση της ετοιμότητας για πλήρη επναφορά της οικονομικής δραστηριότητας αμέσως μετά την κρίση.

            Τα μέτρα ανέρχονται σε ύψος 2,5 δις τυνησιακών δηναρίων (830 εκ. ευρώ περίπου) και έχουν ως εξής:

Α. Μέτρα για τη διατήρηση θέσεων εργασίας, τη διασφάλιση του εισοδήματος των εργαζομένων ιδιωτικού και δημόσιου τομέα και τη μείωση της οικονομικής πίεσης που υφίστανται:

 • Δημιουργία γραμμής χρηματοδότησης 300 εκ. δηναρίων για τη στήριξη των εργαζομένων που ευρίσκονται σε αναγκαστική αργία λόγω παύσης δραστηριότητας των επιχειρήσεων.
 • Διανομή 150 εκ. δηναρίων με τη μορφή επιδοτήσεων προς όφελος ευάλωτων και χαμηλού εισοδήματος ομάδων και ατόμων με αναπηρίες.
 • Αναβολή της αποπληρωμής τραπεζικών δανείων για περίοδο 6 μηνών για άτομα με μηνιαίο εισόδημα που δεν υπερβαίνει τα 1000 δηνάρια.

            B. Μέτρα για τις επιχειρήσεις, ιδίως τις ΜΜΕ, τους αυτοαπασχολούμενους και τους ελεύθερους επαγγελματίες που επηρεάζονται από τη στασιμότητα ή την παύση των δραστηριοτήτων τους.

 • Αναβολή πληρωμών φόρου για 3 μήνες αρχής γενομένης από τον Απρίλιο.
 • Αναβολή της καταβολής των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης για το δεύτερο τρίμηνο για περίοδο 3 μηνών.
 • Αναβολή της πληρωμής των τραπεζικών δανείων για περίοδο 6 μηνών.
 • Αναδιαμόρφωση των των φορολογικών και τελωνειακών οφειλών για περίοδο 7 ετών.
 • Εγκαθίδρυση μιας εγγυητικής γραμμής ύψους 500 εκ. δηναρίων για να μπορέσουν οι εταιρείες να αποκτήσουν νέα δάνεια λειτουργίας και εργασίας τα οποία θα απολπηρωθούν σε ορίζοντα επταετίας. Αφορά τους τομείς που πλήττονται περισσότερο όπως ο τουρισμός, η εστίαση, ο πολιτισμός, η χειροτεχνία κ.α.
 • Δυνατότητα ανάκτησης πίστωσης ΦΠΑ, εντός μέγιστης προθεσμίας ενός μηνός.

Γ. Άλλα μέτρα για τη ανάκαμψη των εταιρειών και τη διασφάλιση της ανάκαμψής τους

 • Διάθεση επενδυτικών κεφαλαίων συνολικού ύψους 700 εκ. δηναρίων για την αναδιάρθρωση και κεφαλαιοποίηση των σχετικών εταιρειών.
 • Δυνατότητα στις πλήρως εξαγωγικές εταιρείες (που έχουν έδρα την Τυνησία αλλά η παραγωγή προόρισται κυρίως για εξαγωγή) να πωλούν το 50% της συνολικής τους παραγωγής στην τοπική αγορά αντί του 30%.
 • Δυνατότητα επανεκτίμησης παγίων περιουσιακών στοιχείων που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό των εταιρειών, σε αντιστοιχία με την πραγματική τους αξία.
 • Υιοθέτηση φορολογικής και τελωνειακής αμνηστίας για όσους έχουν οφειλόμενους φόρους.
 • Περίοδος χάριτος 6 μηνών σε εταιρείες που είχαν αποκλειστεί από δημόσιες συμβάσεις ως κύρωση για καθυστερημένες παραδόσεις έργων ή προμηθειών.

Δ.Μέτρα για την εξασφάλιση των στρατηγικών αποθεμάτων

 • Προσθήκη στον προϋπολογισμό και διάθεση 500 εκ. δηναρίων για την υποστήριξη εφοδιασμού απαραίτητων φαρμάκων, προϊόντων διατροφής και αποθεμάτων καυσίμων.

Ε. Εξέταση χορήγησης αμνηστίας σε περιπτώσεις οικονομικής παραβατικότητας με τροποποίηση νομοθετικού πλαισίου και αναστολή των αποφάσεων για διακοπή της παροχής νερού, ηλεκτρισμού και τηλεφωνίας λόγω μη πληρωμής, για περίοδο δύο μηνών.

            Τα ανωτέρω μέτρα εξειδικεύθηκαν από τα αρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Κοινωνικών Υποθέσεων και συστήθηκε επιτροπή παρακολούθησης στο Υπουργείο Οικονομικών, το οποίο είναι επιφορτισμένο με την παρακολούθηση της εφαρμογής αυτών και τη διαμόρφωσή τους ανάλογα με την εξέλιξη της έκτακτης παρούσας κατάστασης.

            Τα μέτρα αυτά συμπληρώνουν αντίστοιχα μέτρα που ελήφθησαν στο επίπεδο της Κεντρικής Τράπεζας η οποία προχώρησε πρόσφατα αφενός σε μείωση του βασικού επιτοκίου κατά 100 μονάδες (διαμορφώθηκε στο 6.75%) και αφετέρου στη δυνατότητα παράτασης της αποπληρωμής των δανείων διάφορων κατηγοριών επιχειρήσεων για περίοδο 6 μηνών.

            Τέλος, αναφέρουμε ότι, όπως τονίστηκε, όλα αυτά τα μέτρα είναι αρχικά ενώ το Υπουργείο Οικονομικών συνεργάζεται με διάφορα εμπλεκόμενα μέρη στον οικονομικό και χρηματοδοτικό τομέα για υιοθέτηση και άλλων αναγκαίων μέτρων διαρθρωτικής και στρατηγικής διάστασης. Αυτά σχετίζονται κυρίως με τη φορολογική δικαιοσύνη, τη μείωση της δημοσιονομικής πίεσης, τον εκσυγχρονισμό της διαχείρισης και ψηφιοποίηση των διαδικασιών, τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών, τη στήριξη ευρύτερων κοινωνικών στρωμάτων και την προώθηση των επενδύσεων και των εξαγωγών. Τα μέτρα αυτά πρόκειται να ανακοινωθούν τις επόμενες εβδομάδες.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov