Search

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

COVID-19 Επικαιροποίηση 13.4.2020- Ψήφιση των οικονομικών μέτρων της Κυβέρνησης
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΣΕΡΒΙΑ
Ημερομηνία: 13/04/2020
Συναπτόμενο αρχείο: Measures CODIV 2 rs.docx
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βελιγραδίου
Κείμενο:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΣΤΗ ΣΕΡΒΙΑ

Η κυβέρνηση της Σερβίας ενέκρινε στις 10 Απριλίου το σύνολο των οικονομικών μέτρων που αποσκοπούν στην άμβλυνση των αρνητικών οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας και της υποστήριξης των επιχειρήσεων του ιδιωτικού τομέα.
Τα σημαντικότερα μέτρα περιλαμβάνουν:
- Κρατικές επιχορηγήσεις στον ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων όλων των νομικών οντοτήτων και επιχειρηματιών, καθώς και υποκαταστήματα αλλοδαπών νομικών οντοτήτων.
- Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα με στόχο την παροχή δανειακών διευκολύνσεων στον ιδιωτικό τομέα με σκοπό την απόκτηση κεφαλαίων κίνησης και τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής τους ρευστότητας.

Α. Κρατικές επιχορηγήσεις.
1. Κριτήρια:
- Οι εταιρείες που μείωσαν τον αριθμό των εργαζομένων κατά ποσοστό άνω του 10% την περίοδο από τις 15 Μαρτίου μέχρι τις 10 Απριλίου (δεν υπολογίζονται οι οριστικές απολύσεις που έχουν συναφθεί πριν από τις 15 Μαρτίου και έληξαν πριν από τις 10 Απριλίου) δεν είναι επιλέξιμες για επιδότηση θα χάσουν αυτό το δικαίωμα ακόμα και σε περίπτωση μείωσης του αριθμού των απασχολουμένων κατά περισσότερο από 10% μέχρι την 31η Οκτωβρίου 2020 σε σύγκριση με τον αριθμό των απασχολουμένων στις 15 Μαρτίου 2020 (δεν υπολογίζονται οι οριστικές απολύσεις που έχουν συναφθεί πριν από τις 15 Μαρτίου και εκπνέουν πριν από την 31η Οκτωβρίου 2020).
- Οι επιχειρηματίες που διέκοψαν προσωρινά την επιχειρηματική δραστηριότητά τους νωρίτερα από τις 15 Μαρτίου είναι επιλέξιμοι με την προϋπόθεση ότι πληρούν τα παραπάνω κριτήρια σε επίπεδο απασχόλησης.
- Δεν είναι επιλέξιμες οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα που έχουν εγγραφεί στο μητρώο επιχειρήσεων μετά τις 15 Μαρτίου.
- Επίσης αποκλείονται από την επιχορήγηση οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές εταιρείες, χρηματοδοτικά επενδυτικά συνταξιοδοτικά ταμεία, εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης (leasing), ιδρύματα πληρωμών, ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος όταν ταξινομούνται ως μεγάλες εταιρίες. Δεν επιτρέπεται η καταβολή μερισμάτων μέχρι το τέλος του 2020, διαφορετικά το δικαίωμα για επιδοτήσεις χάνεται.
Σημείωση: Δεν είναι σαφές εάν, εκτός από τη μείωση του εργατικού δυναμικού που βασίζεται στην απόλυση, άλλοι τρόποι τερματισμού της απασχόλησης, λόγω της αδυναμίας επίτευξης κατάλληλων αποτελεσμάτων εργασίας ή ακόμη και της συναινετικής λήξης της απασχόλησης, καθιστούν τον εργοδότη μη επιλέξιμο για επιδοτήσεις. Εφόσον δεν υπάρχουν επίσημες διευκρινίσεις σχετικά με αυτό το θέμα, οι εργοδότες θα πρέπει να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή κάθε φορά που τερματίζουν την εργασιακή σχέση με έναν εργαζόμενο για οποιοδήποτε λόγο, την περίοδο από 15 Μαρτίου 2020 έως 31 Οκτωβρίου 2020, προκειμένου να αποφευχθεί η απώλεια δικαιωμάτων επί των επιδοτήσεων.

Είδη επιχορηγήσεων

Φορολογικές διευκολύνσεις:
1. Τα φορολογικά μέτρα περιλαμβάνουν την εφαρμογή καθεστώτος φορολογικής αναβολής για συγκεκριμένες φορολογικές υποχρεώσεις του ιδιωτικού τομέα, οι οποίες κανονικά εκπνέουν κατά την περίοδο από την 1η Απριλίου έως τις 30 Ιουνίου 2020, και οι οποίες αφορούν: (i) αναστολή υποβολής του φόρου απασχόλησης και των κοινωνικών εισφορών (ii) αναστολή της καταβολής φόρου εισοδήματος εταιρειών. για το Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2020, (που κανονικά υποβάλλεται στις 15 Απριλίου, 15 Μαΐου και 15 Ιουνίου) μέχρι την τελική φορολογική δήλωση εισοδήματος εταιρειών για το 2020, ήτοι έως τις 30 Ιουνίου 2021 (εκτός από την περίπτωση κατά την οποία το οικονομικό έτος διαφέρει από το ημερολογιακό έτος). Η επιστροφή επιτρέπεται σε 24 δόσεις, χωρίς τόκους, iii) αναλογική εφαρμογή της ανωτέρω αναβολής για τους επιχειρηματίες που τηρούν λογιστικά βιβλία (iv) αναστολή της προκαταβολής των φόρων και των κοινωνικών εισφορών για τον Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο του 2020, έως τις 4 Ιανουαρίου 2021 για τους κατ 'αποκοπήν επιχειρηματίες (paušalci) και την αποπληρωμή σε 24 δόσεις, χωρίς τόκους. Εφόσον οι φόροι και οι εισφορές κοινωνικής ασφάλισης για τον Μάρτιο έχουν ήδη καταβληθεί, ο φορολογούμενος μπορεί να χρησιμοποιήσει τις παροχές αναβολής φόρου για τον Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του 2020. Αυτό το φορολογικό πλεονέκτημα χρησιμοποιείται από τον φορολογούμενο, κατά την κρίση του, και εκτελείται με την κατάθεση μηνιαίας φορολογικής δήλωσης για φόρους απασχόλησης και κοινωνικές εισφορές εισάγοντας την 4η Ιανουαρίου 2021 ως ημερομηνία πληρωμής για το μήνα κατά τον οποίο χρησιμοποιείται το μέτρο στήριξης. Το Υπουργείο Οικονομικών αναμένεται να παράσχει περαιτέρω οδηγίες για την αποσαφήνιση των τεχνικών πτυχών συνδέονται με τη χρήση αυτού του οφέλους.
2. Απαλλαγή από τον ΦΠΑ για δωρεές:
Κατά την κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ οι δωρεές για αγαθά και υπηρεσίες που παρέχονται στο Υπουργείο Υγείας, στο Ταμείο Ασφάλισης Υγείας της Δημοκρατίας και σε άλλα ιδρύματα δημόσιας υγείας. Το διάταγμα έχει αναδρομική εφαρμογή και λαμβάνει υπόψη τις συναλλαγές που πραγματοποιήθηκαν από τις 15 Μαρτίου. Οι υπόχρεοι ΦΠΑ οφείλουν να τηρούν ειδικούς λογαριασμούς που περιλαμβάνουν στοιχεία ταυτοποίησης του φορέα που λαμβάνει δωρεές καθώς και την αξία αγαθών και υπηρεσιών.
3. Πληρωμή σε μετρητά για Σέρβους πολίτες
Μετά την άρση της κατάστασης επείγουσας βοήθειας ύψους 100 ευρώ (σε δηνάρια) θα καταβληθεί σε κάθε ενήλικα πολίτη της Δημοκρατίας της Σερβίας.

Διαδικασία και προθεσμίες.
Οι επιχειρήσεις αποφασίζουν με δική τους διακριτική ευχέρεια να χρησιμοποιήσουν ή όχι τα διαθέσιμα μέτρα.
Οι επιδοτήσεις πρέπει να καταβάλλονται στους ειδικούς τραπεζικούς λογαριασμούς του εργοδότη που έχουν ανοιχθεί για το σκοπό αυτό. Όλοι οι εργοδότες που έχουν τραπεζικούς λογαριασμούς σε περισσότερες από μία τράπεζες πρέπει να ενημερώσουν τη φορολογική αρχή on-line μέχρι τις 25 Απριλίου το αργότερο, σε ποια τράπεζα θα ανοίξει ο λογαριασμός ειδικού σκοπού.

Β. Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα στοχεύει στην παροχή δανειακών διευκολύνσεων σε επιχειρηματίες, συνεταιρισμούς και ΜΜΕ(Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις) με σκοπό την απόκτηση κεφαλαίων κίνησης και τη διατήρηση της χρηματοοικονομικής τους ρευστότητας. Το πρόγραμμα υλοποιείται μέσω του Ταμείου Ανάπτυξης Δημοκρατία της Σερβίας, η οποία δέχεται αιτήσεις μέχρι τις 10 Δεκεμβρίου 2020 και υπό τον όρο της διαθεσιμότητας κεφαλαίων.
Οι αποφάσεις του Ταμείου θα πρέπει να ληφθούν μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2020, ενώ η τελική προθεσμία για την υλοποίηση των εγκεκριμένων διευκολύνσεων είναι η 31η Μαρτίου 2021.
Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ισχύουν για τα δάνεια:
Διατήρηση του επιπέδου απασχόλησης σύμφωνα με την έκθεση του Κεντρικό Μητρώο Κοινωνικών Ασφαλίσεων για αριθμό εργαζομένων αορίστου χρόνου και αορίστου χρόνου από 16 Μαρτίου 2020. Η διαφορά μέγιστου ποσοστού 10% κατά τη στιγμή της αίτησης για καταβολή κεφαλαίων και κατά τη διάρκεια της περιόδου δανείου είναι ανεκτή.
Διάρκεια δανείου έως 36 μήνες, 12μηνη περίοδος χάριτος και περίοδος αποπληρωμής έως 24 μήνες.
-1% επιτόκιο
-Τα δάνεια χορηγούνται και εξοφλούνται σε τοπικό νόμισμα σε μηνιαίες δόσεις.
-Ελάχιστο ποσό δανείου: 1.000.000 δηνάρια (Περίπου 8.547 ευρώ) για εταιρείες και 200.000 δηνάρια (περίπου 1.709 ευρώ) για επιχειρηματίες, συνεταιρισμούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς που είναι εγγεγραμμένοι στα σχετικά μητρώα.
- Μέγιστο ποσό δανείου: 10.000.000 δηνάρια (περίπου 85.470 ευρώ) για επιχειρηματίες και μικροεπιχειρήσεις, 40.000.000 δηνάρια. (περίπου 341,8 ευρώ 80) για τις μικρές επιχειρήσεις και 120.000.000 δηνάρια (περίπου 1.025.641 ευρώ) για τις μεσαίες επιχειρήσεις.
- Οι εγγυήσεις καθορίζονται ανάλογα με την αξία του δανείου.
- Ο αιτών δεν πρέπει να υπόκειται σε πτώχευση, εκκαθάριση ή αναδιάρθρωση χρέους.

(δείτε συνημμένα λεπτομερής καταγραφή των μέτρων στα αγγλικά κ στα σερβικά την οποία μας απέστειλε το έγκριτο δικηγορικό γραφείο Spasic & Partners )

Πρόσθετες πληροφορίες μπορούν να αναζητούνται απ’ ευθείας από τους ενδιαφερόμενους στους εξής συνδέσμους:
Γενικές πληροφορίες: https://www.wb6cif.eu/covid-19
Ειδήσεις μεταφορών και εμπόριο: https://www.wb6cif.eu/covid-19/transport-news
Κυβερνητικές αποφάσεις: https://www.wb6cif.eu/covid-19/governments-decisions
Αντιδράσεις διεθνών οργανισμών: https://www.wb6cif.eu/covid-19/covid-19-response-by-international-organizations
Πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: https://www.wb6cif.eu/signal

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov