Search

Search Icon

search

header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Βελτιωμένη Συμφωνία Ανταλλαγής Νομισμάτων Ηπειρωτικής Κίνας-Χονγκ Κονγκ.
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΚΙΝΑ
Ημερομηνία: 01/08/2022
Σχετικός σύνδεσμος: https://www.theasianbanker.com/updates-and-articles/enhanced-currency-swap-agreement:-another-step-toward-a-more-internationalised-renminbi
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Πεκίνου (Αρμοδιότητα και για Μογγολία)
Πηγή: The Asian Banker
Κείμενο:

Κατά τις εκδηλώσεις εορτασμού του πέμπτου έτους λειτουργίας του Μηχανισμού Διασύνδεσης Χρηματαγορών Ηπειρωτικής Κίνας και Χονγκ Κονγκ «Bond Connect» (4.7.2022), η Λαϊκή Τράπεζα της Κίνας (People’s Bank of China – PBoC) και η Νομισματική Αρχή του Χονγκ Κονγκ (Hong Kong Monetary Authority – HKMA), ανακοίνωσαν την σύναψη της «Βελτιωμένης Συμφωνία Ανταλλαγής Νομισμάτων» (Enhanced Currency Swap Agreement – ECSA), η οποία θα τεθεί σε ισχύ μετά από έξι (6) μήνες.

Στόχος της Συμφωνίας είναι η εξομάλυνση της διαδικασίας διαχείρισης, από τους ξένους επενδυτές, των ευαίσθητων σε κινδύνους, εκπεφρασμένων σε RMB ομολόγων του Χονγκ Κονγκ, γνωστών και ως «ομόλογα dim-sum». Σε πρώτη φάση, θα δημιουργηθεί ένας «βόρειος δίαυλος», ο οποίος θα επιτρέψει την πρόσβαση ξένων επενδυτών στις διατραπεζικές αγορές παραγώγων της Ηπειρωτικής Κίνας, μέσω μια κοινής χρηματοπιστωτικής υποδομής, η οποία ονομάζεται Κεντρική Μονάδα Χρηματαγορών (Central Moneymarkets Unit – CMU), όπου οι συμμετέχουσες Τράπεζες θα μπορούν να συναλλάσσονται, ακολουθώντας μια απλοποιημένη διαδικασία. Τα κεντρικά αποθετήρια χρεογράφων της Ηπειρωτικής Κίνας θα συνδεθούν με την CMU, προκειμένου να ενισχύσουν την αποδοτικότητα των διαδικασιών διακανονισμού. Επίσης, εξετάζεται η δημιουργία ενός «νοτίου διαύλου», μελλοντικά, ώστε οι επενδυτές της Ηπειρωτικής Κίνας να μπορούν να συμμετέχουν στις αγορές παραγώγων του Χονγκ Κονγκ.

Η νέα Συμφωνία αποτελεί σημαντική αναβάθμιση της αρχικής, η οποία θέσπισε τον μηχανισμό «Bond Connect», όχι μόνο σε όρους μεγέθους, αλλά και σε όρους προβλέψεων. Το μέγεθος της Συμφωνίας διευρύνεται σε 800 δισ. RMB/949 δισ. HKD (~€ 114,3 δισ.)[1], έναντι 500 δισ. RMB/590 δισ. HKD (~€ 64,6 δισ.)[2] της αρχικής. Επίσης, η ECSA καθίσταται μακροχρόνια Συμφωνία, η οποία δεν χρειάζεται να ανανεωθεί στο μέλλον. Παράλληλα, ως μέτρο στήριξης της    ECSA, η HKMA θα διπλασιάσει, τόσο το ημερήσιο, όσο και το εντός εικοσιτετραώρου (overnight) όριο συναλλαγών, από 10 δισ. RMB (~€ 1,4 δισ.), σε 20 δισ. RMB (~€ 2,9 δισ.), όπερ σημαίνει ότι, το διαθέσιμο κεφάλαιο εργασίας θα αυξηθεί κατά 20 δισ. RMB (~€ 2,9 δισ.)[3].

Το βασικό προϊόν της ECSA είναι η ανταλλαγή επιτοκίων. Οι συμμετέχοντες στην CMU θα είναι σε θέση να μειώσουν τις χρηματοπιστωτικές τους δαπάνες, ανταλλάσσοντας ταμειακά διαθέσιμα με σταθερά ή κυμαινόμενα επιτόκια. Η Συμφωνία επιτρέπει στους επενδυτές του εξωτερικού να διαχειρίζονται τους επιτοκιακούς κινδύνους των εκπεφρασμένων σε RMB ομολόγων, γεγονός που, σύμφωνα με τον Εκτελεστικό Διευθυντής της ΗΚΜΑ, κ. Darryl Chan, αποτελεί «πρωτοποριακή δημιουργία συμπληρωματικών παραγώγων για τον “Bond Connect”».

Συναφώς σημειώνεται ότι, παρά κάποιες θετικές εξελίξεις, κατά τα τελευταία έτη, ο βαθμός διεθνοποίησης του RMB παραμένει χαμηλός, ειδικότερα εάν συγκριθεί με την αυξανόμενη επίδραση της Κίνας στο διεθνές εμπόριο. Ειδικότερα, παρά την αύξηση του μεριδίου του κινεζικού εμπορίου στο παγκόσμιο εμπόριο, από 4%, το 2000, σε 12%, το 2021, το μερίδιο των συναλλαγών σε RMB στις διεθνείς κεφαλαιαγορές δεν υπερβαίνει το 2,7% του συνόλου (Δεκέμβριος 2021). Τούτο οφείλεται, κατά πάσα πιθανότητα, στην μάλλον ανεπαρκώς ανεπτυγμένη κινεζική αγορά ομολόγων, γεγονός που ώθησε τις κινεζικές Αρχές να προχωρήσουν στην δημιουργία του Μηχανισμού «Bond Connect».

Προ της δημιουργίας του Μηχανισμού, οι ξένοι επενδυτές είχαν πρόσβαση στην αγορά ομολόγων της Ηπειρωτικής Κίνας, μόνον ως «Πιστοποιημένοι Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές σε RMB» ή ως «Πιστοποιημένοι Ξένοι Θεσμικοί Επενδυτές». Παρά ταύτα, λόγω του συναφούς κόστους, οι ως άνω επιλογές δεν υπήρξαν ιδιαιτέρως δημοφιλείς. Δεδομένου ότι, η CMU απαλείφει το μεγαλύτερο τμήμα του κόστους των συναλλαγών και η ECSA αντιμετωπίζει τους επιτοκιακούς κινδύνους, εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί η εικόνα που έχουν οι ξένοι επενδυτές για τα ομόλογα της Ηπειρωτικής Κίνας.

Προφανώς, εάν η αγορά ομολόγων της Ηπειρωτικής Κίνας καταστεί πιο εύρωστη και πιο δραστήρια, θα συμβάλει στην περαιτέρω διεθνοποίηση του RMB καθώς, όσο περισσότερα εκπεφρασμένα σε RMB ομόλογα κυκλοφορούν στην παγκόσμια αγορά, τόσο θα αυξάνεται η διατίμηση και η αποταμιευτική τους λειτουργία, μέσω της ενίσχυσης της αξιοπιστίας τους και της βελτίωσης των αντίστοιχων προσδοκιών των επενδυτών. Βελτιούμενης δε της διατίμησής τους, τα εκπεφρασμένα σε RMB ομόλογα θα διαδραματίζουν σημαντικότερο ρόλο στον καθορισμό των τιμών των διεθνών συναλλαγών, ενώ βελτιούμενης της αποταμιευτικής τους λειτουργίας, θα επιταχύνουν την ένταξη του RMB στα αποθεματικά περισσότερων Τραπεζών, αλλά και στα χαρτοφυλάκια του ιδιωτικού τομέα. Συνεπώς, υπό την προϋπόθεση μιας υγειούς και σταθερής οικονομίας, τα εκπεφρασμένα σε RMB ομόλογα θα μπορούσαν να επιταχύνουν την διεθνοποίηση του κινεζικού νομίσματος, κάτι που αποτελεί και το βασικό κίνητρο εμπλοκής της PBoC στην ECSA.

Κατά τα πέντε έτη λειτουργείας του, ο Μηχανισμός «Bond Connect» έχει προσελκύσει 3.500 θεσμικούς επενδυτές ενώ, μόνον στον υφιστάμενο «βόρειο δίαυλό» του, έχουν πραγματοποιηθεί συναλλαγές συνολικού ύψους 675 δισ. RMB (~€ 127,0 δισ.)[4], οι οποίες αντιστοιχούν σε πλέον του 60% της συμμετοχής των ξένων επενδυτών στην διατραπεζική αγορά ομολόγων της Ηπειρωτικής Κίνας. H ECSA θεωρείται ότι θα καταστήσει τον Μηχανισμό «Bond Connect» ωριμότερο καθώς, πλέον, εξοπλίζεται με ένα εργαλείο διαχείρισης κινδύνου.

Επίσης, η λειτουργία της CMU διευκόλυνε, έως και τον Απρίλιο 2022, την εξαγορά ομολόγων της Ηπειρωτικής Κίνας, συνολικής αξίας 800 δισ. RMB (~€ 104,5 δισ.)[5], από ξένους επενδυτές και, πλέον, αναμένεται να αναβαθμιστεί σε ένα διεθνές αποθετήριο χρεογράφων.

Τέλος, σύμφωνα με πληροφορίες του «The Asian Banker», το 32% των επιχειρήσεων και το 39% των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων του εξωτερικού, θεωρούν το Χονγκ Κονγκ ως πρώτη επιλογή, σε περιπτώσεις συναλλαγών RMB εκτός Ηπειρωτικής Κίνας, έναντι άλλων αντίστοιχων κέντρων, όπως η Σιγκαπούρη και το Λονδίνο.

 

[1] Κατά την συγκεκριμένη μετατροπή, χρησιμοποιήθηκε η ισοτιμία €/RMB της 4ης Ιουλίου 2022 (7,00).

[2] Κατά την συγκεκριμένη μετατροπή, χρησιμοποιήθηκε η ισοτιμία €/RMB της 3ης Ιουλίου 2017 (7,74).

[3] Κατά τις μετατροπές της συγκεκριμένης πρότασης, χρησιμοποιήθηκε η ισοτιμία €/RMB της 4ης Ιουλίου 2022 (7,00).

[4] Κατά την συγκεκριμένη μετατροπή, χρησιμοποιήθηκε η μέση ισοτιμία €/RMB Ιουλίου 2017-Ιουνίου 2022 (7,66).

[5] Κατά την συγκεκριμένη μετατροπή, χρησιμοποιήθηκε η μέση ισοτιμία €/RMB Ιουλίου 2017-Απριλίου 2022 (7,66).

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov