Εκτύπωση

Στη σελίδα αυτή διατίθενται οι εφαρμογές λογισμικού ή παραπομπές στις πηγές αυτών, οι οποίες θα χρειαστούν στους χρήστες για την ανάγνωση διαφόρων κειμένων του παρόντος τόπου.

Η διάθεση των εφαρμογών αυτών είναι ελεύθερη για χρήση και εξασφαλίζει την ανάγνωση των κειμένων του παρόντος δικτυακού τόπου, ακόμη και από ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που δεν διαθέτουν εγκατεστημένες ορισμένες εμπορικές εφαρμογές.

Λίστα εφαρμογών:

Macromedia Flash Player (Διατίθεται από την εταιρία Macromedia)
Αναγνώστης Eγγράφων (Word Viewer 2003, διατίθεται και από τη δ/νση http://www.microsoft.com/ ) (12.020Kb)
Αναγνώστης Φύλλων εργασίας (Excel Viewer 2003, διατίθεται και από τη δ/νση http://www.microsoft.com/) (10.177Kb)
Αναγνώστης Παρουσιάσεων (PowerPoint Viewer, διατίθεται από τη δ/νση http://www.microsoft.com/) (1.906Kb)
Αναγνώστης Εγγράφων Adobe (Adobe Acrobat Reader, διατίθεται από τη δ/νση http://www.adobe.com/)
Εφαρμογή Προεπισκόπησης εικόνων (Coffee Cup Image Viewer, διατίθεται και από τη δ/νση http://www.download.com/) (5.096Kb)
Εφαρμογή συμπίεσης/αποσυμπίεσης εγγράφων (Winzip, διατίθεται από τη δ/νση Αναγνώστης Παρουσιάσεων)